Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA DE STAT „B.P.

HASDEU” DIN CAHUL


FACULTATEA DE ECONOMIE, INGINERIE ȘI ȘTIINȚE
APLICATE

Elaborat: Niculiță Olga, FB 1601


Schițanu Tatiana, FB1601
Cuprins:

1. Istoricul Băncii Mondiale


2. Scopul și obiectivele
3. Principalele funcții
4. Relațiile Băncii Mondiale cu R. Moldova
5. Proiecte de finanțare
Banca Mondială este o Instituție Financiar Internațională
destinată să promoveze dezvoltarea economică a țărilor membre și mai
ales a țărilor în curs de dezvoltare prin ajutorul său financiar și tehnic
Banca Mondiala a fost
creată la 1 iulie 1944 printr-o
conferință a 44 de guverne, la
Bretton Woods, New
Hampshire. Având 2 scopuri
principale:

 de a reclădi o Europă
distrusă de război;
 de a acorda împrumuturi Acum are sediul la
țărilor sărace din întreaga Washington și deține mai mult de
lume. 100 de birouri regionale. Numără
189 de țări membre și, ca personal,
în jur de 10.000 de angajați.
Banca Mondială este condusă de un Comitet al Guvernatorilor
și un Comitet Director, cu sediul la Washington. Cei 5 membri
principali, Statele Unite, Japonia, Anglia, Franța și Germania au
cuvântul cel mai greu în deciziile Băncii, iar din rândul grupului
acestuia, influența cea mai mare o au Statele Unite.

Jim Yong Kim a devenit al 12-lea


președinte al Grupului Băncii Mondiale în
data de 1 iulie 2012.
• Banca Internațională pentru Reconstrucție și
Dezvoltare – (BIRD)
• Corporația Financiară Internațională – (IFC)
• Asociația Internațională de Dezvoltare – (IDA)
Grupul Băncii
Mondiale este o • Agenția de Garantare Multilaterală a
instituție formată din Investițiilor – (MIGA)
alte cinci instituții • Centrul Internațional de Reglementare a
financiare Diferendelor din Domeniul Investițiilor –
internaționale (ICSID).
Scopul principal a Băncii Mondiale este aceea de a eradica
sărăcia extremă până în anul 2030 și de a spori gradul de prosperitate
comună pentru cei mai săraci 40% dintre cetățeni.

Obiectivele esențiale:

 Analiza cheltuielilor publice;


 Analiza sectorială (include sectoare precum transporturile,
agricultura, edicația, sectorul industrial, etc.);
 Evaluarea sărăciei;
 Evaluarea sectorului privat;
 oPlanul Național de Acțiune pentru Protecția Mediului.
Principalele funcții:

 Caută să promoveze dezvoltarea economică în statele sărace ale


lumii;
 Oferă asistență statelor emergente prin intermediul finanțărilor pe
termen lung a programelor și proiectelor de dezvoltare;
 Furnizeaza statelor emergente al căror Produs National Brut pe cap
de locuitor este mai mic de 865 de dolari pe an asistența financiară
specială prin intermediul IDA;
 Prin filiala BM, International Finance Corporation, încurajeaza și
întreprinderile private din statele emergente
 Banca Mondială oferă asistență tehnică și financiară tinerilor
pentru dezvoltarea unor scheme de dezvoltare cum ar fi
construcția de drumuri, școli, spitale etc.;
Republica Moldova a aderat la Banca Internațională pentru Reconstrucție și
Dezvoltare (BIRD) pe 12 august 1992, ziua considerată data oficială în care a
devenit membru al Băncii Mondiale.
De la 1 august 2014, a începutul mandatul noului director al Băncii
Mondiale pentru Moldova, Alex Kremer. Acesta a deținut anterior funcția de
director al Băncii Mondiale pentru Republica Kârgâză (2010-2014) și economist
sectorial principal în regiunea Orientul Mijlociu și Africa de Nord în cadrul Băncii
Mondiale.
De atunci, peste $1 mlrd. au fost alocaţi pentru mai mult de 60 de
operaţiuni în ţară. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include nouă proiecte
active, totalul angajamentelor constituind $358,5 mil.
Banca Mondială a aprobat un program de parteneriat cu Republica
Moldova pentru anii 2018-2021. Acest parteneriat se va baza pe trei piloni:
„Guvernanţa economică”, „Guvernanţa serviciilor” şi „Dezvoltarea competenţelor”.
 Proiect de dezvoltare a energiei- 26 noiembrie 2018 (Asia de Est)
 Finanțare suplimentară pentru Proiectul de Dezvoltare a Învățământului Superior – 4
decembrie 2018 (Afghanistan)

 Proiectul de înregistrare și evaluare a


imobilelor 30 august 2018 (R.Moldova)
 Proiectul "Competitivitate Agricolă"
din Moldova

 Proiectul de modernizare a
administrației fiscale
Angajamentele Băncii Mondiale față de R. Moldova
Lista bibliografică
1. http://www.worldbank.org/
2. http://bancamea.md/news/grupul-bancii-
mondiale-cinci-parteneri-de-dezvoltare-ai-
republicii-moldova
3. http://projects.worldbank.org/search?lang=e
n&countrycode_exact=MD