Sunteți pe pagina 1din 20

Equipping the Next Generation for Active Engagement in Science

Om sau mașină (2 din 2)

For more, visit EngagingScience.eu


From: Organul de conducere în ciclism
To: Echipa de ciclism România
Am respins designul propus de dumneavoastră.
Regulile noastre precizează că antebrațe trebuie 
să fie paralele cu solul pe întreaga cursă.
Acest design va oferi bicicliștilor d-voastră un
avantaj nedrept față de ceilalți. x
Acceptați Ar putea designul unei
biciclete să ofere
această bicicliștilor un avantaj
afirmație? nedrept? 2

Implicare Joc Luarea deciziei


Obiectivele învăţării:
Lecția1
Forțe de
contact

 Descrierea factorilor care


afectează mărimea forțelor de
frecare și de rezistență la înaintare
Lecția 2
Afirmații

Evaluarea unei afirmații cu privire la


critice


faptul că designul unei biciclete
poate oferi un avantaj nedrept unui
biciclist
3
Big Idea Working Scientifically
Lecția 1 Lecția 2
Folosiți dovezi științifice Criticați afirmații
pentru a răspunde la pentru a răspunde la
Cum au făcut inginerii Ar putea designul unei
ciclismul mai rapid? biciclete să ofere
biciclistului un avantaj
nedrept?

Implicare Joc Luarea deciziei


Unele afirmații sunt credibile...
...dar altele nu sunt
Să ne jucăm...


55

Engage
Implicare Review
Joc Consider
Decide
Haideți să vedem
care sunt regulile
înainte de a începe

66

Engage
Implicare Review
Joc Consider
Luarea deciziei
Vor fi două echipe.
Un concurent din Echipa A
citește cu glas tare o
afirmație ciudată cum ar fi...

Pictura pe piele poate ucide

...împreună cu dovada și
raționamentul.
77

Engage
Implicare Review
Jos Consider
Luarea deciziei
Concurenții din
Echipa B decid dacă
e credibil sau nu.

Răspunsul e citit cu
glas tare. Echipa B
câștigă un punct
dacă ghicește și
pierde unul, în caz
contrar.

88

Engage
Implicare Review
Jos Consider
Luarea deciziei
SS1

Apoi un concurent din


Echipa B citește o afirmație.
Se continuă astfel până
când toți concurenții au citit
câte două afirmații.

Sunteți pregătiți de joc?


99

Engage
Implicare Review
Joc Consider
Luarea deciziei
O afirmație trebuie să fie
sprijinită de dovezi corecte și
Afirmație: relevante din punct de vedere
Oamenii științific
adoră
ciocolata
Dovadă:
În 2009, în lume s-au
cumpărat 7.2
milioane de tone
Raționament: Dovezile trebuie
Oamenii cumpără conectate cu afirmația
ciocolată pentru că le de un raționament
place 10

Engage
Implicare Review
Joc Consider
Luarea deciziei
SS2-4

Evaluați afirmația despre ciclism


Acest design va oferi cicliștilor d-voastră un
avantaj nedrept față de ceilalți concurenți.

 Priviți dovezile și notați


raționamentul.
 După ce ați văzut toate
dovezile, decideți gradul de
credibilitate al afirmației.
CREDIBIL NECREDIBIL
Scrieți un discurs Scrieți un email
explicând de ce către organul de
trebuie schimbat conducere în
designul. ciclism pentru a
explica de ce nu
are dreptate. 11
11

Engage
Implicare Review
Joc Consider
Luarea deciziei
Foile de lucru ale elevilor

Om sau mașină?
Foaia nr. Titlu Notițe

Reutilizabilă, una per grup.


Decupați cartonașele cu
SS1a-c Ai putea să mă minți?
afirmații și împăturiți-le de-
a lungul liniei punctate.
Dovada 1:
Consumabilă,
SS2 Reducerea rezistenței la
una per pereche
înaintare

Dovada 2: Consumabilă,
SS3
Competiție una per pereche

Dovada 3: Consumabilă,
SS4
Înregistrarea orei una per pereche

For more, visit EngagingScience.eu


SS1a
Ai putea să mă minți?
Instrucțiunile jocului Afirmația: Poți muri dacă îți Afirmația: Înghițirea simultană
acoperi pielea cu vopsea. de mentosane și cola va
Dovada: Există rapoarte pe provoca explodarea
Internet cu privire la o stomacului.
actriță din filmul care a Dovada: Există filme care arată
 Jucați jocul cu două echipe murit după ce a fost ce se întâmplă dacă punem
de câte 3-4 elevi. Fiecare acoperită cu vopsea aurie. mentosane într-un bidon de
persoană selectează 2 Raționamentul: Vopseaua cola – foarte multă spumă iese
cartonașe cu afirmații. blochează trecerea cu putere din sticlă.
 Un jucător din echipa A oxigenului prin piele Raționamentul: Același lucru s-ar
citește o afirmație, dovada și cauzând sufocarea și întâmpla în stomac iar spuma ar
raționamentul de pe un moartea. provoca o explozie.
cartonaș. Încercați să fiți
convingători! Afirmația e: Afirmația e :
 Membrii echipei B vor decide NECREDIBILĂ NECREDIBILĂ
dacă e credibilă sau nu. Acesta e doar un În bidon mentosanele
 Explicația e citită cu glas tare. zvon are a circulat cauzează eliberarea
timp de circa 50 de simultană a dioxidului de carbon
 Dacă echipa B are dreptate ani.
câștigă un punct, în caz dizolvat – asta provocă explozia.
Actrița nu a murit din Când bei cola e suficient timp
contrar pierde un punct.
acest motiv. Nu pentru eliberarea dioxidului de
 Se continuă cu jucătorii din respirăm prin piele! carbon înainte ca mentosanele
fiecare echipă până toate să ajungă în stomac. Ai putea
cartonașele au fost folosite. eructa dar nu vei exploda!

Student sheets
SS1b
Ai putea să mă minți?
Afirmația: Consumul de alimente de
pe un colac de toaletă nu te va Afirmația: Folosirea unui telefon Afirmația: Oamenii înghit opt
îmbolnăvi. mobil într-o benzinărie poate păianjeni pe an, în timpul
Dovada: Oamenii de știință au provoca o explozie. somnului.
crescut bacteriile luate de pe diferite Dovada: Un film CCTV din Dovada: Unii oameni au afirmat
obiecte și au numărat coloniile de că dimineața au găsit picioare
August 2015 arată un bărbat din
bacterii:
India cuprins de flăcări după ce de păianjen în gură.
Colacul de toaletă – 2 a folosit un telefon mobil într-o Raționamentul: În fiecare casă
Întrerupător – 332 benzinărie. trăiesc circa 30 de păianjeni,
Burete de bucătărie – prea multe Raționamentul: Scânteile mici așa că e foarte probabil ca unii
pentru a fi numărate dintr-un telefon pot aprinde să intre în gura deschisă, în
Raționamentul: Nu sunt suficiente vaporii de benzină. timpul somnului.
bacterii pe colac pentru a te
îmbolnăvi.
Afirmația e: CREDIBILĂ Afirmația e : Afirmația e :
Există relativ puține bacterii
NECREDIBILĂ NECREDIBILĂ
pe colacul de toaletă, dar, În ciuda avertizărilor din E improbabil ca un păianjen
nu e recomandat să se benzinării, nu există dovezi să se apropie de o persoană
consume alimente de științifice că un telefon mobil care doarme – le-ar fi prea
ar putea provoca un frică să facă
pe acesta!
incendiu.
acest lucru.
Folosirea telefonului

mobil în acest

exemplu a fost o
Student sheets
SS1c
Ai putea să mă minți?
Afirmația: Aselenizarea e Afirmația: Pocnirea intenționată a
Afirmația: articulațiilor nu provoacă artrită.
falsă.
Zona 51 din SUA
Dovada: Dr Donald Unger și-a
Dovada: conține tehnologie
pocnit intenționat articulațiile de
În fotografii extraterestră strict secretă.
la mâna stângă, cel puțin o dată
steagul flutură Dovada: E foarte bine păzită. pe zi, timp de 60 de ani. Nu a
Raționamentul : Trebuie să fie făcut artrită la niciuna dintre
Raționamentul: mâini.
acolo ceva despre care
Pe lună nu există Raționamentul: Dacă ar fi
guvernul SUA nu vrea să se
aer care să facă știe. provocat artrită, atunci ar fi făcut
artrită doar la mâna stângă.
steagul să fluture.
Ar trebui ca imaginile să fie
realizate pe Pământ. Afirmația este: Afirmația este :
Afirmația este:
NECREDIBLĂ CREDIBILĂ
NECREDIBLĂ
Există numeroase lucruri pe care Acest experiment a fost
Steagul ar putea arăta ca și guvernul trebuie să le păstreze realizat de o singură
cum ar flutura dar să nu fie strict secrete – tehnologia persoană, dar și alte studii cu
așa. extraterestră nu e una dintre ele. sute de participanți
Avem numeroase dovezi că Dacă extratereștrii ar fi vizitat au condus la
s-a realizat aselenizarea Pământul ar fi existat
cum ar fi dovezile aduse de aceeași
pe Lună. probabil și alte dovezi. concluzie.

Student sheets
SS2
Dovada 1: Reducerea rezistenței la înaintare
Afirmația: Acest design ar oferi bicicliștilor un avantaj nedrept față de alți concurenți.
Dovada: Date publicate într-un studiu științific. S-a măsurat viteza maximă de pentru
diferite poziții.

12
10
8 Poziție verticală Ghidon curbat
6 0% reducerea 7.8% reducere
Viteza (km/h)
rezistenței
4
2
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Aerobare Brațe ascunse
P r ocentul de r educer e a r ezis tenței 12.4% reducere 27.8% reducere

Raționamentul: Comparați vitezele din diferite poziții de pedalare. Explicați diferențele.

Student sheets
SS3
Dovada 2: Competiție
Afirmație: Acest design ar oferi un avantaj nedrept bicicliștilor față de alți concurenți.
Dovada: Rezultatele de la cursa de ciclism masculină de la Jocurile
Olimpice din 2012.

Poziție Concurent Timp Viteza medie (km/h)


1 Jason Kenny (GBR) 9.713 74.127
2 Grégory Baugé (FRA) 9.952 72.987

3 Shane Perkins (AUS) 9.987 72.093


4 Robert Förstemann (GER) 10.072 71.485

Raționament: Calculați diferențele de viteză dintre concurenți.


Folosirea poziției interzise ar fi schimbat rezultatele? (folosiți SS2)

Student sheets
SS4
Dovada 3: Înregistrarea orelor
Afirmație: Acest design ar oferi un avantaj nedrept bicicliștilor față de alți concurenți.
Dovada: Cum s-a modificat distanța parcursă în înregistrarea orelor.

Record nou
Distanța parcursă într-o oră (km)

Nu mai sunt
recunoscute ca
fiind noi recorduri

Poziția orizontală a
B. Wiggins

fost interzisă
E. Merckx G. Obree
Folosind poziția
orizontală

year

Our reasoning is: Descrieți felul în care s-a schimbat distanța parcursă într-o oră, între 1970 și
1990. Sugerați de ce poziția orizontală a fost interzisă.

Student sheets
Determinați elevii să vorbească și să gândească.

For more, visit EngagingScience.eu


Equipping the Next Generation for Active Engagement in Science

TRACES

For more, visit EngagingScience.eu