Sunteți pe pagina 1din 29

REACTUALIZARE

FRESCA
VITRALIU
CEARĂ ȘI ULEI
PICTURĂ ÎN ULEI PE PÎNZĂ
MOZAICUL
PICTURĂ ÎN TEMPERĂ
GENURILE PEISAJULUI
ȘI
GENURILE DE ARHITECTURĂ
"Peisajul este ceea ce nu are nevoie de a fi
explicitat,deoarece îl trăim în întregul său,
iar atunci cînd vorbim despre el, o facem
într-un mod subînţeles, respectiv cu o
anumită complicitate între peisaj şi
identitatea umană, ultima fiind influenţată
de peisaj."

Pierre Sansot
Peisajul rural

Peisajul urban

Peisajul de parc

Marin

Arhitectural

Industrial

GENURILE Decorativ
PEISAJULUI
Istoric
PEISAJ RURAL
PEISAJ URBAN
PEISAJ DE PARC
PEISAJ MARIN
PEISAJ ARHITECTURAL
PEISAJUL INDUSTRIAL
Peisajul – tabloul destinat să decoreze clădirea de obicei se
execută aşa, ca să completeze arhitectura, s-o facă mai
expresivă. Această funcţie a peisajului îl obligă pe plastician să
compună şi să stilizeze motive ale naturii, avînd grijă nu numai
de tratare realistă a obiectului, dar şi de frumuseţea grupării
elementelor peisajiste, care completează decorul suprafeţei. E
natural, ca şi structura coloristică a acestei compoziţii este
convenţională, corespunzînd scopului de a decora, din care
cauză peisajul se numeşte decorativ.
PEISAJUL ISTORIC
GENURILE DE ARHITECTURĂ
Arhitectura
locativă

Arhitectura Arhitectura
decorativă social-civică

Arhitectura Arhitectura
comemorativă industrială

S-ar putea să vă placă și