Sunteți pe pagina 1din 17

Toamna este o

expoziție de
pictură în aer
liber, deoarece...
data -12.11.2019
clasa a V-a

Atelier de scriere
Organizarea textului descriptiv
Toamna îmbracă în galben
natura
Obiectivele lecţiei
 O1- Să-și exprime opinia față de afirmația
propusă;
 O2-Să identifice trăsăturile caracteristice
textului descriptiv literar;
 O3- Să alcătuiască comparații, personificări cu
elementele cadrului natural descris;
 O3- să redacteze un text descriptiv, conform
parametrilor dați ;
 O4- să manifeste interes și implicare.
Descrierea literară este modul de
expunere prin care se prezintă, în
mod subiectiv, atât trăsăturile
unui loc (ale unui colț de natură,
ale unui fenomen sau obiect, ale
unei locuințe etc.), cât și ale unei
ființe reale sau imaginare
( descrierea de tip portret)
Textul descriptiv literar
 Are caracter expresiv. Într-o descriere literară,
apare un câmp lexical dominant ( de exemplu,
câmpul lexical al fenomenelor atmosferice).
 Predomină imaginile artistice vizuale și/sau
auditive, care evidențiază particularitățile
obiectului descris.
 Se folosesc resursele expresive ale limbii:
comparații, personificări, epitete.
 Într-un text descriptiv, apar, în număr mare,
substantive și adjective.
Amintește-ți
 Alineatul sau paragraful reprezintă rândul
retras dintr-un text care marchează
trecerea de la o idee la alta.

 O compunere trebuie să conțină


minimum trei alineate, prin care sunt
marcate cele trei părți componente:
Introducere, cuprins, încheiere.
Compunere descriptivă
Introducere:
 precizează aspectul din natură care va fi descris;

 precizează coordonatele spațiale și temporale;

Cuprins:
 surprinde particularitățile elementelor cadrului( formă,

culoare, mărime);
 folosește figuri de stil și imagini artistice;

Încheiere:
 Exprimă sentimentele pe care ți le produce peisajul
descris;
 Folosește verbe și pronume la persoana I,numărul

singular într-un enunț exclamativ.


Citiți atent textul
...Zilele erau mai răcoroase, nopțile mai reci; cerul a
rareori curat. Puternic sufla vântul tomnatic! Apusurile
erau ca sângele și parcă înroșeau pământul...
De dimineață până seara, și noaptea, frunzele cădeau
întruna. Unele mai repezi, altele mai domoale,
legănându-se în aer ca o aripă de fluture, aninându-se de
ramuri ca cerând ajutor; numai într-un târziu, dându-se
învinse, cădeau îngropându-se între celelalte...
Ramurile goale se loveau unele de altele tremurând ca
de frig.Deasupra, cerul cu nori greoi ca de bumbac; în
largul lui, stoluri întregi de paseri plecau în șir...
Emil Gârleanu, Frunza
Sarcini de lucru
 Grupul I
1. Dați un titlu sugestiv

fragmentului. Argumentați;
2. Alcătuiți o introducere pentru

fragmentul dat.
 Grupul II
1. Selectați din text elementele
cadrului natural care
alcătuiesc tabloul descrierii;
2. Completați șirul cu încă 3- 4
elemente ale cadrului natural
care nu se regăsesc în text.
 Grupul III
1. Identificați în text imaginile
artistice,înscrieți imaginile
selectate în tabel;
2. Creați 2 imagini olfactive .
 Grupul IV
1. Găsiți în text figurile de stil (

comparații,personificări)
2. Alcătuiți câte o comparație și o
personificare cu fiecare dintre
substantivele: soarele, pădurea,
copacii.
 Grupul V
1. Alcătuiți o încheiere potrivită

fragmentului de text citat mai sus.


2. Încadrați în enunțuri expresiile:

soarele palid , bruma argintie,


ramuri împodobite, nori plumburii,
aroma îmbătătoare.
Alcătuiește o compunere descriptivă de
7-8 propoziții

- Obiectul descrierii tale poate fi un


cadru natural real sau imaginar ( un
parc, o pădure etc.)
- Pentru a crea un text expresiv,
folosește cel puțin o comparație și o
personificare și două tipuri de imagini
artistice;
Criterii de evaluare a textului scris:
1.Respect părțile textului: introducere, cuprins,
încheiere.
2.Alcătuiesc propoziţii dezvoltate, folosind o
comparație, o personificare și două tipuri de
imagini artistice;
3.Expun coerent și clar fiecare gând.
4.Evit repetările de cuvinte.
5.Respect ordinea ideilor.
6.Respect numărul propus de enunțuri.
7.Respect regulile de scriere şi de punctuație.
Fișa de autoevaluare a compunerii descriptive Da Nu

1.Am respectat părțile Introducere


textului : Cuprins
Încheiere
2.Am alcătuit propoziții dezvoltate.
3.Am folosit : o comparație
o personificare
două tipuri de imagini artistice
4.Am expus coerent și clar fiecare gând
5. Am evitat repetările de cuvinte
6.Am respectat ordinea ideilor
7.Am respectat numărul propus de enunțuri
8.Am respectat Semnele de punctuație
Regulile de scriere
Lizibilitatea( este ușor de
citit,nu are ștersături)
Concluzionaţi...Asociaţi starea voastra de
spirit cu unul dintre tablouri...