Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA DE STAT ,,BOGDAN PETRICEICU HASDEU” din Cahul

ATRIBUȚIILE
PROFESORULUI/EDUCATORULUI CA
AGENT AL EDUCAȚIEI SOCIALE
Mogîldea Iulianna, lect. univ.
Davidescu menționează că profesorul/educatorul aflat
în fața unui grup școlar are mai multe roluri:

...

de motivare

de îndrumare

de comunicare
de conducere
de coordonare
de organizare
2 Atribuțiile învățătorului ca agent al educației sociale 22.11.2019
Pe lângă toate acestea
datorită gradului ridicat de
intervenţii didactice sociale
complexe în cadrul mediului
școlar, realizarea actului
instructiv-educativ de către
învățători ridică anumite
exigenţe din perspectiva
educației sociale.

3 Atribuțiile învățătorului ca agent al educației sociale 22.11.2019


 Pentru început e de precizat că domeniul educației
sociale este delicat și de aceea cere de la
profesori/educatori competență și artă pentru a soluționa
numeroasele probleme pe care le ridică formarea profilului
social al unui copil.
 Aceasta înseamnă că profesorul/educatorul trebuie să știe
să aleagă și să folosească cu măiestrie strategiile care-i pot
oferi șansele cele mai mari de succes în acest domeniu.

4 Atribuțiile învățătorului ca agent al educației sociale 22.11.2019


Adele Faber și Elain Mazlish afirmă că...
 ,,dacă vrem ca elevii noștri să fie niște ființe umane
amabile, e nevoie să reacționăm față de ei cu
amabilitate. Dacă prețuim demnitatea copiilor noștri, e
nevoie să modelăm metodele care afirmă demnitatea lor.
Dacă vrem să trimitem în lume tineri care să se respecte pe
ei înșiși și să îi respecte pe ceilalți, trebuie să începem prin
a-i respecta noi pe ei. Și nu putem face acest lucru decât
dacă arătăm respect pentru ceea ce simt ei”.

5 Atribuțiile învățătorului ca agent al educației sociale 22.11.2019


 Tristul adevăr este că, în societatea de astăzi, elevii sunt
supuși unui strest și unei neglijări fără precedent. Dacă
vrem să existe vreo speranță în legătură cu ajutorul pe
care li-l dăm în gestionarea capacităților lor de a învăța,
trebuie să îi ajutăm, mai întâi, să dezvăluie o parte din
bagajul emoțional cu care vine la ore.

6 Atribuțiile învățătorului ca agent al educației sociale 22.11.2019


Deci, pentru început acestor
elevi trebuie să li se
recunoască sentimentele

7 Atribuțiile învățătorului ca agent al educației sociale 22.11.2019


• ,Pari foarte dezamăgit. E normal să te superi
să se identifice sentimentele atunci când știi răspunsul, dar ți se scade nota
copilului pentru niște greșeli din neatenție”

să recunoască sentimentele • ,,Oh” sau ,,Mmm” sau ,,Aha” sau ,,Așa e”


copilului printr-un sunet sau
cuvânt
• ,,Ce grozav ar fi să ai un creion vrăjit, care să
să li se ofere elevilor prin
se oprească din scris atunci când ești gata să
imaginație ceea ce nu i se
greșești!”
poate oferi în realitate

• ,,Vei fi la fel de furios din cauza notei, chiar


dacă lovești așa cu piciorul în bancă! nu e voie
să se accepte sentimentele, să faci așa. Dar poți, în schimb, să-mi spui mai
chiar și atunci când se pune mult despre ceea ce te necăjește. Sau poți să-
capăt comportamentelor mi desenezi, dacă vrei”
inacceptabile

Fig. 1. Modalități de recunoaștere a sentimentelor elevilor


8 Atribuțiile învățătorului ca agent al educației sociale 22.11.2019
Sunt de evidențiat câteva aspecte, identificate de Adele
Faber și Elain Mazlish, de care trebuie să țină cont
cadrele didactice dacă realizează educație socială:
 Elevii sunt dispuși să se poarte în mod responsabil atunci când
profesorul descrie problema, în loc să acuze sau să dea comenzi
(figura 2);
 Atunci când învățătoarea dă informații fără să insulte, elevii de
cele mai multe ori își schimbă comportamentul (figura 3);
 Amenințările și ordinile îi pot face pe elevi să se simtă neajuturați
sau să fie îndărătnici. Învățătoare pot propune variante care oferă
noi posibilități elevilor de a se comporta (figura 4);
 Elevilor nu le place să li se facă morală sau să asculte lungi
explicații. Un singur cuvânt sau gest îi încurajează să se
gândească la problemă și să își dea seama ce trebuie făcut (figura
5); Atribuțiile învățătorului ca agent al educației sociale
9 22.11.2019
Ex. Acuzația: Ionel ce neatent ești! Uite ce ai făcut
pe jos.
acuzații Descrierea problemei: Ionel, sunt pete de vopsea pe
jos.

Descrierea Ex. Sarcasmul: Cine-i geniul care a uitat să-și treacă


problemei sarcasm numele pe lucrare?
în loc de ... Descrierea problemei: Am o lucrare nesemnată!

Ex. ordinul: Încetați cu gălăgia și treceți imediat


a da înapoi în clasă. hai, mișcați!
ordine
Descrierea problemei: Băieți, se aud vocile voastre
tocmai de pe hol.

Fig. 2. Descrierea problemei în loc de acuzații, sarcasm și ordine

10 Atribuțiile învățătorului ca agent al educației sociale 22.11.2019


Fig. 3. Oferirea informațiilor în loc de acuzații, învinuiri și remarci
disprețuitoare
11 Atribuțiile învățătorului ca agent al educației sociale 22.11.2019
Fig. 4. Oferirea variantelor în loc de ordine, profeții disprețuitoare și amenințare
12 Atribuțiile învățătorului ca agent al educației sociale 22.11.2019
Fig. 5. Exprimarea printr-un cuvînt sau gest în loc de avertisment, morală și amenințare
13 Atribuțiile învățătorului ca agent al educației sociale 22.11.2019
În această ordine de idei cadrele didactice își vor organiza
activitatea de învățare a copiilor în conformitate cu
următoarele aspecte specifice educației sociale:
 adaptarea sarcinilor de lucru la copiilor de a avea sarcini și roluri
capacitățile individuale ale de responsabilitate în grup;
copiilor;  asigurarea unei interacțiuni
 respectarea stilurilor și bogate și variate în grupul școlar;
particularităților individuale de  asigurarea conexiunii inverse,
învățare și de personalitate; frecvente, raționale, predominant
 asigurarea unei oferte deînvățare de încurajare;
– alternative și ocazii variate care  fii un model pentru grup, cu
valorifică capacitățile de deosebire prin felul în care faci
decizie și opțiune; față crizelor, dezamăgirilor,
 integrarea situațiilor de viață, a frustrării, mîniei;
conceptului de învățare;  manifestă optimist pedagogic în
 acordarea posibilității tuturor toată activitatea cu copii;

14 Atribuțiile învățătorului ca agent al educației sociale 22.11.2019


Continuare!
 arată întotdeauna politețe și dispărea de la sine;
respect față de copii, față de  tratează conduita nedorită în
adulți; mod individual; nu generaliza și
 fii corect, echitabil, fără nu culpabiliza întregul grup;
discriminări pozitive (simpatii  nu invita copiii la delațiune
și favorisme) sau negative (postura de a-și pârî colegii);
(antipatii, respingeri etc.);  aplică regula pedepsei naturale
 evită cât mai mult umilirea și – corectarea unor conduite
sarcasmul față de copii; negative prin consecințele lor
 nu reacționa exagerat și nu naturale;
transforma incidentele minore  fii onest, recunoaște-ți
în confruntări majore; propriile greșeli;
 nu interveni dacă știi că un  folosește simțul umorului,
anumit comportament va etc.
15 Atribuțiile învățătorului ca agent al educației sociale 22.11.2019
 Învățătorul trebuie să mai fie principalul animator al vieții
colectivului de elevi, sarcină importantă și delicată. A ști să
insufle entuziasm, să inspire încredere, să mobilizeze
forțele, să polarizeze toate energiile și toți factorii, să
creeze o atmosfera tonică, optimistă, să producă un climat
favorabil muncii în grup, înseamnă să fie o personalitate
puternică, să dispună de calități deosebite și să-i cucerească
pe cei cu care lucrează.

16 Atribuțiile învățătorului ca agent al educației sociale 22.11.2019


 Așadar, luând în considerație situația din
învățământul actual, trebuie să
recunoaștem că odată cu crearea
spațiului educațional unic în
învățământul european, societatea
noastră solicită dimensiuni
prioritare pentru învățământ din
perspectiva educației sociale. Iar
învățătorii trebuie să fie capabili să
transforme procesul de învățare într-un
proces democratic, cu accent pe deciziile
luate prin dezbatere în grup, pe
responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor
sociale, pe implicarea în acțiunile
comunitare. Ceea ce înseamnă să învețe,
să trăiască împreună, și nu fiecare numai
pentru sine.

17 Atribuțiile învățătorului ca agent al educației sociale 22.11.2019


18 Atribuțiile învățătorului ca agent al educației sociale 22.11.2019

S-ar putea să vă placă și