Sunteți pe pagina 1din 21

Violenţa şi agresivitatea

Profilul minorului autor şi


victima a infracţiunilor cu
violenţă
CE ESTE VIOLENŢA ?

 Violenţa este un fenomen negativ


care se manifestă prin acţiune fizică, cuvânt, stare
emoţională şi sufletească, umilinţă, cu scopul de a
maltrata sau de a sugera senzaţia de frică.

 Violenţa este un comportament corectiv,


folosit de unul sau mai mulţi indivizi pentru a deţine
sau menţine puterea şi controlul asupra celorlalţi.
CE ESTE AGRESIUNEA ?

Săvârşirea unui atac direct împotriva unei


persoane prin mijloace violente, cu scopul de a
obţine avantaje, beneficii sau satisfacţii.
CE ESTE INFRACŢIUNEA

Art. 15 din Codul Penal al României

Infracţiunea este fapta prevăzută de


legea penală, săvârşită cu vinovăţie,
nejustificată şi imputabilă persoanei
care a săvârşt-o.
FACTORI FAVORIZANŢI ŞI CAUZE DETERMINANTE ALE
INFRACŢIONALITĂŢII JUVENILE

 Carenţe educaţionale majore la nivel de familie.


 Promovarea de către familie şi societate a unui model de adult
cu nivel scăzut de aspiraţii.
 Ignorarea de către familie şi alte instituţii a contextului social
în care trăieşte copilul.
 Abandonul şcolar.
 Lipsa alternativelor de petrecere a timpului liber.
 Comiterea infracţiunilor ca mijloc de procurare a bunurilor
necesare subzistenţei.
MOTIVE CARE CONDUC LA VIOLENŢĂ

 lipsa autocontrolului;
 temperamentul;
 prejudecăţile;
 supărarea;
 sadismul;
 încercarea de a se impune;
 disperarea;
 protestul;
 ignoranţa.
CINE POATE FI VICTIMĂ ?

Orice persoană asupra căreia se manifestă :

 Abuz Fizic( bătăi, loviri, arsuri, asfixiere, pedepse inumane );

 Abuz Emoţional ( jigniri, ameninţări verbale, desconsiderare,


respingere, terorizare );

 Abuz Sexual ( viol, întreţinere de raporturi sexuale prin


constrângere sau profitând de imposibilitatea victimei de a se
apăra sau de a-şi exprima voinţa ).
Minori victime
Factori care favorizează victimizarea
 deţinerea şi expunerea unor bunuri de valoare ridicată (telefoane
mobile de ultimă generaţie) şi/sau a unor sume mari de bani;
 vulnerabilitatea victimelor şi incapacitatea de apărare a acestora
datorită vârstei;
 deplasarea victimelor în zone mai puţin circulate, pe străzi lăturalnice,
neiluminate;
 utilizarea telefonului mobil pe stradă, fără a acorda atenţie
persoanelor din imediata apropiere;
 nesupravegherea atentă a bunurilor personale cu precădere în zonele
supraaglomerate
 conflictele spontane fără amploare şi motiv aparent întemeiat;
CONSECINŢELE ACŢIUNILOR VIOLENTE SAU AGRESIVE ASUPRA
VICTIMEI

 Trauma psihică pe care o va suferi în cazul exercitării de


ameninţări sau violenţe asupra ei;

Suferinţele fizice la care este expusă existând riscul:pierderii unui simţ sau organ ori încetarea funcţionării acestora;
căpătarea unei infirmităţi permanente;
decesul - consecinţa cea mai gravă;
afectarea bunăstării materiale prin deposedarea victimei de
anumite bunuri sau valori.
CONSECINŢELE PE CARE LE VA SUPORTA
AGRESORUL

Consecinţa inevitabilă a nerespectării legii şi


încălcării ordinii de drept este sancţiunea
contravenţională (amenda ) sau pedeapsa
privativă de libertate;
RĂSPUNDEREA PENALĂ A MINORULUI

Până la împlinirea vârstei de 14 ani , minorii nu răspund penal.

Minorii cu vârsta între 14 şi 16 ani, răspund penal dacă se constată că


au săvârşit fapta cu discernământ.

După împlinirea vârstei de 16 ani, MINORII RĂSPUND PENAL ca


şi majorii.
Deci, nu vă lăsaţi atraşi la comiterea de fapte penale de către majori care vă
spun : Hai, du-te tu acolo, fă tu asta, pentru că eşti minor şi n-o să
păţeşti nimic!” GREŞIT! Dovada? Minorii aflaţi în penitenciar.
RĂSPUNDEREA PENALĂ A MINORULUI

 Deși minorii sub 14 ani, nu pot fi condamnați penal, ei pot fi scoși din
familie și internați în centrele aparținând D.G.A.S.P.C., în urma unei
anchete sociale dacă se stabilește că familia nu poate garanta creșterea și
dezvoltarea normală a minorului.
 Faţă de minorul care, la data săvârşirii faptei, avea vârsta între 14 şi
18 ani, se ia o măsură educativă neprivativă de libertate (stagiul de
formare civică, supravegherea, consemnarea la sfârşit de săptămână şi
asistenţa zilnic).
 Dacă minorul a mai săvârşit o infracţiune pentru care i s-a aplicat o
măsură educativă sau atunci când pedeapsa prev. de lege pentru
infracţiunea săvârşită este închisoarea de 7 ani sau mai mare, se poate
aplica o măsură educativă privativă de libertate ( internarea într-un centru
educativ sau de detenţie).
Alte consecinţe care derivă din exercitarea pedepsei cu
închisoarea:

Pierderea Anului Şcolar (în cazul elevilor);

Dificultăţi De Readaptare la condiţiile normale după


regimul de detenţie;

Reticenţa Şi Neîncrederea cu care vor fi acceptaţi de


familie, prieteni, vecini care, în majoritatea cazurilor
îi vor evita;
Infracţiuni prevăzute în
Codul Penal

Art. 193 Lovirea sau alte violenţe


(1) Lovirea sau orice alte acte de violenţă cauzatoare de
suferinţe fizice se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani
sau cu amendă.
(2) Fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este
afectată sănătatea unei persoane, a cărei gravitate este
evaluată prin zile de îngrijiri medicale de cel mult 90 zile, se
pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă.
Infracţiuni prevăzute în
Codul Penal
Art. 194 Vătămarea corporală
(1) Fapta prev. la art. 193 care a cauzat vreuna dintre următoarele
consecinţe:
a) o infirmitate;
b) Leziuni traumatice sau afectarea sănătăţii unei persoane, care au
necesitat pt. Videcare mai mult de 90 zile de îngrijiri medicale;
c) Un prejudiciu estetic grav şi permanent;
d) Avortul
e) Punerea în primejdie a vieţii persoanei;
se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
Infracţiuni prevăzute în
Codul Penal

Art.195

Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte

Dacă vreuna dintre faptele prevăzute anterior a


avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este
închisoarea de la 6 la 12 ani.
Infracţiuni prevăzute
în Codul Penal

Art. 206 Ameninţarea

Fapta de a ameninţa o persoană cu săvârşirea unei


infracţiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate
împotriva sa ori a altei persoane, dacă este de natură să îi
producă o stare de temere, se pedepseşte cu închisoare de la
3 luni la 1 an sau cu amendă, fără ca pedeapsa aplicată să
poată depăşi sancţiunea prevăzută de lege pentru
infracţiunea care a format obiectul ameninţării.
Infracţiuni prevăzute în
Codul Penal

Art. 207 Şantajul


(1) Constrângerea unei persoane să dea, să facă, să nu facă sau să
sufere ceva, în scopul de a dobândi în mod injust un folos
nepatrimonial, pentru sine ori pentru altul, se pedepseşte cu închisoare
de la unu la 5 ani.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionază ameninţarea cu darea în vileag
a unei fapte reale sau imaginare, compromiţătoare pt. persoana
ameninţată sau pt. un membru al familiei, în scopul prev. la alin. (1).
Dacă faptele de mai sus sunt comise cu scopul de a dobândi injust un
folos patrimonial, pt. sine sau altul, pedeapsa e închisoarea de la 2 la 7
ani.
CE TREBUIE SĂ FACĂ VICTIMA UNEI ACŢIUNI
VIOLENTE ?
Dovedirea faptelor de agresiune se face cu:

Certificatul Medico-legal de constatare care se eliberează


contra cost de Laboratorul de Medicină Legală;
Cu Martori.
 Victima trebuie să se prezinte timp la Institutl de Medicină Legală
pentru a solicita eliberarea unui certificat medico-legal care să ateste
leziunile suferite. Acesta se plăteşte de către solicitant.
 Plângerea prealabilă trebuie să fie introdusă în termen de 3 luni din
ziua în care persoana vătămată a aflat despre săvârşirea faptei.
Când persoana vătămată este un minor sau un incapabil, termenul
curge de la data când reprezentantul său legal a aflat despre
săvârşirea faptei.
CE TREBUIE SPUS POLIŢIŞTILOR ?
Dacă sunteţi victima a unei infracţiuni sau martori oculari la comiterea unei
infracţiuni, anunţaţi imediat poliţia prin 112.

 La identificarea şi prinderea autorilor ajută foarte mult următoarele aspecte:


 Data, Ora Şi Locul Comiterii Faptei;

 Aspectul Agresorului: vârsta aproximativă, înălţimea şi constituţia


fizică, forma feţei, culoarea părului, ochilor, vestimentaţia, semne
particulare (tatuaje, cicatrice etc.);

 Dacă Aveau Maşină: marca, culoarea, numărul de înmatriculare şi


direcţia în care au plecat.
CUM SE POATE EVITA COMPORTAMENTUL
VIOLENT?

 printr-o comunicare bună;

 prin ascultarea celuilalt;

 prin întâlniri şi discuţii învăţând unii de la alţii


comportamente alternative la cel violent;

 solicitând sprijinului instituţiilor şi organizaţiilor


specializate care oferă consiliere atât victimelor cât şi
persoanelor care au un comportament violent.