Sunteți pe pagina 1din 13

Cuprins

Ce este organizarea? ..................................................................................................................................... 1


Organizația Meteorologică Mondială ........................................................................................................... 2
Rolul O.M.M. ................................................................................................................................................. 3
Administrația Națională Meteorologică ....................................................................................................... 4
Rolul A.N.M. .................................................................................................................................................. 5
Sistemul meteorologic .................................................................................................................................. 6
Rețeaua de stații meteorologice ................................................................................................................... 7
Observația meteorologică............................................................................................................................. 9
Programul de Veghe Meteorologică Mondială ........................................................................................... 10
Bibliografie .................................................................................................................................................. 11
Aranjare
Alcătuire Organizarea în
meteorologie
Coordonare
presupune
administrarea,
exploatarea,
A orândui, a așeza, a coordona lucrările,
ORGANIZARE activitatea unei instituții în așa fel încat să
funcționeze organic, lucrând după un plan
întreținerea și
dezvoltarea rețelei
adecvat pentru îndeplinirea unui scop de supraveghere
meteorologică
pentru a colecta și
prelucra eficient
Pregătire a unei date
acțiuni, după un plan meteorologice.
sau după un program

1
Organizația Meteorologică Mondială
Numără 191 de țări
și teritorii.
OMM este sursa
de autoritate a
informațiilor în
cadrul sistemului OMM
ONU cu privire la
Organizația
aspectele legate
Meteorologică
de condițiile
Mondială
meteorologice și
climatice.

La primul Congres Meteorologic Mondial din


1873 a luat ființă Organizația Meteorologică
Internațională (O.M.I.). După cel de-al II-lea
Război Mondial, s-a propus lărgirea cooperării
internaționale și stabilirea unor relații cu O.N.U.
Toate acestea au dus la apariția O.M.M.
Sediul OMM din Geneva Convenția de intituire a organizației a intrat în
vigoare la 23.III.1950 (Ziua Meteorologică
3 Mondială).
Rolul O.M.M.
Administrația Națională de Meteorologie
Membră fondatoare a
OMI și, începând cu
1948, membru deplin
și fondator al O.M.M.
Principalul domeniu de
activitate îl constituie Activitatea sa debutează
observațiile în 1884 sub organizarea
meteorologice și savantului Ștefan Hepites.
climatologice . ANM
Administrația
Națională de
Meteorologie
Este subordonată
Ministerului Mediului
și a Pădurilor și
funcționează în baza
legii Nr. 216/2004. Este autoritatea
națională în
domeniul
meteorologiei în
4
România.
Rolul A.N.M.
Sistemul meteorologic
Oferă tehnologii și soluții de informare pentru mentenanța drumurilor și
condiții meteorologice dificile.
Sistemul meteorologic:
• Terestru: cuprinde platformele meteorologice.
• Aeronautic: supraveghează permanent condițiile meteorologice ,necesare
în vederea informării și protecției meteorologice a navigației aeriene, fiind
și parte integrată în elaborarea prognozelor.
Sistemul meteorologic de telecomunicații și procesare date este distribuit în
mai multe locații ce acoperă întreg teritoriul țării. Sistemul are două
componente esențiale:
• Sistemul de Telecomunicații Meteorologice Național
• Sistemul de Telecomunicații Internațional
Rețeaua de stații meteorologice
Rețeaua de stații meteorologice reprezintă sistemul de stații, posturi, observatoare, servicii teritoriale
destinate activității meteorologice. În prezent, rețeaua meteorologică din România este compusă din
160 de stații meteorologice automate ( 55 cu program agrometeorologic, 9 cu programe de observații
actinometrice, 1 cu program de observații aerologice), 8 sisteme radar de tip Doppler, un sistem de
recepție a datelor satelitare, 64 de posturi pluviometrice.

Evoluția în timp a nr. de stații meteorologice pe teritoriul României


8
Observația meteorologică
Obervația meteorologică = aprecierea calitativă a particularităților fenomenelor
meteorologice, dar și determinarea cantitativă a valorilor diferitelor variabile atmosferice.

Observațiile Instrumente cu citire directă:


meteorologice termometrul, higrometrul,
barometrul, pluviometrul etc.

Observațiile vizuale Observațiile instrumentale


Permit aprecierea calitativă asupra unor Se efectuează cu ajutorul
fenomene atmosferice care nu pot fi aparaturii și
determinate instrumental: nebulozitatea, instrumentarului
producerea unor hidrometeori (ceața, roua, meteorologic.
bruma, poleiul), a unor fenomene optice
(halo), a stării solului, a caracterului
stratului de zăpadă, etc. Aparate înregistratoare:
termograf, barograf, higrograf,
10 etc.
Programul de Veghe Meteorologică Mondială
Program fundamental al O.M.M.
O.M.M. a îmbunătățit dezvoltarea rețelei de observații prin apariția noilor tehnologii satelitare care au permis lansarea Programului Veghea
Meteorologică Mondială în aprilie 1963 în cadrul celui de-al patrulea Congres Mondial Meteorologic. Coordonează colectarea, procesarea și
disiminarea datelor meteorologice și oceanografice standardizate, a informațiilor de la sateliții meteorologici geostaționari, de la 10000 de
stații terestre, 1000 de stații aerologice, 7300 de vapoare, 300 de balize fixe, 600 balize mobile, 3000 de avioane => peste 70000 de observații
zilnice. Infrastructura, sistemele și facilitățile necesare furnizării acestor servicii sunt deținute, implementate și operate de statele membre.
Datorită prognozelor îmbunătățite și difuzate la timp, a fost redus numărul victimelor dezastrelor naturale. Elemente componente sunt
Sistemul Global de Observație, Sistemul Global de Telecomunicații, Sistemul Global de Procesare a Datelor.

9
Bibliografie
• Ciulache S., 1973, Meteorologie, manual practic, Tipografia Universității din
București
• Ciulache S., 2002, Meteorologie și climatologie, Editura Universitară,
București
• Povară R., 2006, Meteorologie generală, Editura Fundației România de
Mâine, București
• Mihăilă D., 2007, Lucrări practice la Meteorologie și Climatologie, Editura
Universității “Ștefan cel Mare” Suceava
• https://www.academia.edu/17274031/I_Statia_meteo
• https://vdocuments.site/statia-meteorologica-laborator.html
• http://www.meteoromania.ro/
11
Vă mulțumesc pentru atenție!

S-ar putea să vă placă și