Sunteți pe pagina 1din 14

Cuprins

Elementele meteorologice ............................................................................................................................ 1


Radiația ......................................................................................................................................................... 2
Temperatura ................................................................................................................................................. 3
Presiunea atmosferică. Vântul ...................................................................................................................... 4
Evapotranspirația. Umiditatea aerului ......................................................................................................... 5
Nebulozitatea. Precipitațiile atmosferice ..................................................................................................... 6
Vizibilitatea. Fenomenele atmosferice ......................................................................................................... 7
Metode de observare.................................................................................................................................... 9
Observațiile meteorologice......................................................................................................................... 10
Standardul de observare ............................................................................................................................. 11
Bibliografie .................................................................................................................................................. 12
Elementele meteorologice
Elementele meteorologice

Însușirile calitative și cantitative care


exprimă procesele și fenomenele fizice ce
se petrec în atmosferă, caracterizând
diferitele ei stări într-un interval de timp. radiația, temperatura, presiunea
atmosferică, vânt,
evapotranspirație, umiditatea
aerului, nebulozitatea, precipitații
atmosferice, vizibilitate,
fenomene atmosferice

1
Radiația
Reprezintă emisia și propagarea
energiei sub formă de unde acustice,
Radiația globală = suma dintre radiația electromagnetice etc. Radiația efectivă = diferența dintre
solară și cea difuză, măsurate pe unitatea radiația terestră îndreptată de jos în
de suprafață orizontală. sus și radiația atmosferei îndreptată
de sus în jos.

Atmosferică Terestră
Solară
Este fluxul radiativ de undă lungă Reprezintă radiația absorbită și
Ajunge nemodificată pe suprafața
emis neîncetat de atmosfera convertită în radiație calorică ce
terestră sub forma unui fascicol de
încălzită, în urma absorției radiației duce la încălzirea suprafeței terestre
raze paralele.
continue a atmosferei. până la o anumită adâncime.

directă difuză

reflectată
6
Temperatura
Caracteristica fizică a diferitelor sisteme
ce reprezintă gradul de încălzire sau
răcire în funcție de căldura pe care a
primit-o/cedat-o.

Temperatura aerului Temperatura solului


Temperatura apei
-gradul de încălzire al acestuia, -încălzirea și răcirea solului sunt
determinat de radiația solară- -gradul de încălzire al unei mese de
determinate de procesele calorice ale
apă din natură-
solului-

Este influențată de:


• Latitudine de suprafață în adâncime
• Anotimpuri
• Altitudine
• Vânturi
• Curenți

3
Presiunea atmosferică Vântul
Reprezintă presiunea pe care o Mișcare pe orizontală a maselor
exercită atmosfera asupra de aer generată de diferența de
pământului. presiune dintre două sectoare ale
atmosferei influențată de forța
centrifugă și forța Coriolis.

4
Evapotranspirația Umiditatea aerului

Reprezintă cantitatea totală de Reprezintă caracteristica aerului de a


apă cedată atmosferei prin conține vapori de apă. Mărimile care
evaporația solului, suprafeței apei, definesc umiditatea aerului:
transpirația plantelor. 1. Tensiunea vaporilor de apă
2. Umezeala relativă
3. Umezeala absolută
4. Umezeala specifică
5. Coeficientul amestecului
6. Deficitul de umezeală
7. Punctul de rouă

5
Precipitațiile atmosferice
Nebulozitatea

Perioada de timp în care cerul Manifestari rezultate din


este acoperit cu nori. condensarea vaporilor de apă în
anumite condiții de temperatură.
După starea de agregare, pot fi:

ploaie ceața
lichide
roua

zăpada grindina
Precipitații
solide
atmosferice
chiciură

mixte lapovița

6
Fenomenele atmosferice
Vizibilitatea

Reprezintă distanța până la care Reprezintă manifestarea


poate fi distins clar, cu ochiul liber, exterioară a esenței unui proces
un obiect luat ca reper ce rămâne
vizibil în condițiile atmosferice date. accesibil și perceptabil: furtună,
Factorii care influențează fenomene optice, fenomene
vizibilitatea: acustice, fenomene electrice etc.
• Transparența aerului
• Luminozitatea
• Culoarea și dimensiunile reperului
• Calitățile vederii observatorului

7
Tunet

Uragan Fulger

Tornadă Trăsnet

Fenomene
atmosferice
Haloul
-inel luminos,
în jurul
Fata Morgana Soarelui sau al
Lunii-

Aurora polară,
australă,
Curcubeu boreală

8
Metode de observare
• metodă = procedeu sau ansamblu de Metoda de observare
procedee folosite în realizarea unui scop meteorologică reprezintă procedul
de supraveghere al elementelor
• observare = cercetare, supraveghere cu
ochiul liber sau aparate specifice meteorologice, cu ochiul liber sau
cu instrumente specifice.

La stațiile meteorologice, activitatea de observații se încadrează în 2 programe:


programul sinoptic, programul climatologic.
1. Observațiile sinoptice se desfășoară pe întreg teritoriul României după ora oficială,
la diferite intervale de timp, după orare.
2. Observațiile climatologice se efectuează după timpul solar mediu local, la interval
de 6 ore.
9
Observațiile meteorologice
Observația vizuală
Se efectuează cu ochiul liber
asupra Soarelui și a diferitelor
fenomene atmosferice precum:
nebulozitatea, starea solului,
furtuni, fenomene orajoase,
viscole, etc.

Observația instrumentală
Se efectuează cu ajutorul
instrumentelor sau aparatelor de
măsură și pot fi cu citire directă
sau înregistrată.

10
Standardul de observare
Observațiile meteorologice se efectuează de 4 ori pe zi, la orele: 01.00, 07.00, 13.00,
19.00, iar cele sinoptice sunt orare și sunt efectuate după ora oficială a Bucureștului ( a
meridianului de 30 de grade long. estică).
Înainte cu circa 15 min. de ora locală se înregistrează starea suprafeței solului,
temperatura solului, direcția și viteza vântului, nebulozitatea, vizibilitatea și fenomenele
meteorologice.
La ora locală se fac observații asupra temperaturii aerului și a umidității. La ora 13.00 sunt
schimbate diagramele la termograf și higrograf.
După revenirea la observatorul din platformă, se fac observațiile legate de evoluția
presiunii atmosferice.
La ora 19.00 se schimbă diagrama la pluviograf, la orele 07.00 și 19.00 se înlocuiesc
colectoarele pluviometrelor.
La ora 07.00 se fac observații privind stratul de zăpadă, chiciură și polei.
Fenomenele meteorologice sunt observate neîntrerupt ziua și noaptea.

11
Bibliografie
• Ciulache S., 2002, Meteorologie și climatologie, Editura Universitară,
București
• https://www.academia.edu/17274031/I_Statia_meteo
• https://www.scribd.com/doc/109618750/Statia-Meteorologica
• https://vdocuments.site/statia-meteorologica-laborator.html
• http://www.meteoromania.ro/

12
VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!