Sunteți pe pagina 1din 13

Ce este schimbarea climatică?

Schimbarea climatică este numele dat tuturor


schimbărilor stării vremii și ale temperaturii care
ne pot cauza probleme acum sau în viitor.
Aceste schimbări sunt rezultatul activității
oamenilor și nu fac bine planetei.

În
Acum
trecut
De ce se schimbă clima lumii?
În ultimii 200 de ani, industrializarea și creșterea imensă a populației
lumii au condus la o creștere a gazelor ce pot cauza creșterea
temperaturilor în jurul lumii.

Acestea includ:

1 2 3

Arderea Creșterea Agricultura


combustibililor vitelor
fosili în centrale
electrice.
Ce gaze conduc la încălzirea globală?
Unele gaze create în agricultură sau în industrie sunt foarte nocive pentru
planetă. Ele sunt cunoscute sub denumirea de gaze cu efect de seră și includ:
Metan (CH4)
Gaze digestive eliberate de
Vapori de apă (H20) vaci, porci și găini.
Creați prin încălzirea
apei. Oxid de azot (N20)
Cunoscut ca și gaz
ilariant și folosit în
spitale

Dioxid de carbon (CO2)


Eliminat prin arderea
combustibililor fosili
Hidrofluorocarburi (HFC)
Folosite la frigidere și
aparate de aer condiționat.
Cum schimbă clima gazele cu efect
de seră?
Exact ca într-o seră, razele Soarelui pot intra în atmosfera
Pământului, însă apoi rămân blocate acolo de gazele cu efect de seră.

Aceasta
înseamnă că
temperaturile
cresc încet pe Acest fenomen
toată suprafața este cunoscut sub
planetei. denumirea de
încălzire globală.
Aceste mici
schimbări pot
avea un impact
dramatic în
diverse regiuni.
Ce afectează schimbările climatice?
Încălzirea globală reprezintă cauza principală a schimbărilor climatice.
Efectele schimbărilor climatice includ:
Specii de plante își
schimbă zona de 5
1 creștere

Specii de animale
devin periclitate
4
Micșorarea 3
ghețarilor

Copacii și plantele
Creșterea înfloresc mai repede
2 nivelului mărilor în decursul anului
și oceanelor
Ce se face pentru a combate
schimbarea climatică?
Pentru a opri schimbările Majoritatea marilor țări ale lumii au
climatice trebuie rezolvată adoptat legi stricte menite să reducă
problema încălzirii cantitatea gazelor cu efect de seră
globale. produse.
Ce se face pentru a combate
schimbarea climatică?
Unele schimbări importante au început deja să aibă loc peste tot în lume.
Acestea includ:

Construirea fermelor Încetarea producerii Introducerea


eoliene, solare și a mijloacelor de autovehiculelor
altor modalități de transport alimentate electrice
Mulți oameni cred că aceste schimbări nu au loc suficient de repede
producere a energiei cuceva
motorină și benzină.
pentru a schimba și că trebuie luate și alte măsuri.
electrice „curate”.
Care sunt consecințele măsurilor
insuficiente?
Dacă nu încetinim încălzirea globală, experții au prezis câteva consecințe
foarte serioase pentru planeta noastră:
Până la 90% din 5
2 recifele de corali din
1 oceane ar ajunge lipsite
de viață.

Așezările umane și
4 habitatele aflate la
3 altitudini mici ar putea
Până la 30% din
speciile de fi inundate.
animale sălbatice
ale lumii ar Secetele și furtunile ar
dispărea. Culturile dependente putea deveni mai
de ploaie se vor frecvente și mai
înjumătății. puternice.
Ce se face pentru a combate
schimbarea climatică?
Demonstrațiile și adunările sunt un mod important în care oamenii își pot
La începutul anului
face auzită vocea.
2019 mii de copii au
refuzat să meargă la
școală pentru a putea Unii oameni au
participa la
fost de părere că
demonstrații
organizate în marile nu este bine ca
orașe din Marea elevii să lipsească
Britanie. de la școală, însă
mulți au fost de
Ei au dorit să acord cu acțiunile
participe pentru a lor.
demonstra că știu
cât de serioasă
este problema
schimbării
climatice.
Tu ce părere ai?
În România se În lume se iau
iau suficiente suficiente
măsuri pentru măsuri pentru
combaterea combaterea
schimbării schimbării
climatice? climatice?

Copiii au avut
dreptate să Tu ce faci în
facă pauză de școala ta
la învățat și să pentru a
protesteze? combate
schimbarea
climatică?
Cuvinte cheie
gaze cu
dioxid de
efect de protest
vapori carbon
seră
de apă

metan

mediu guvernare
oxid de
azot

agricultură
secetă
carbon