Sunteți pe pagina 1din 18

Analiza SWOT a parcului Mitocul

Maicilor din Iași

Student: Popa Nicoleta-Elena


An: I
Specializarea: A. P. U. T.
Zonificare
 Biserica „Cuvioasa Parascheva”
(Mitocul Maicilor) din Iași este o
biserică ortodoxă din municipiul Iași,
care a fost construită în anul 1819 de
către postelnicul Mihail Pascu, pe locul
unor biserici mai vechi cu același hram.
Lăcașul de cult este situat în
centrul orașului Iași, pe str.
Pasajul Trianon nr. 1, în spațiul
dintre Bulevardul Independenței
și strada Lăpușneanu, lângă fosta
reședință domnească a
lui Alexandru Ioan
Cuza (astăzi Muzeul Unirii din
Iași).
 În partea de nord-vest a bisericii, lângă gardul împrejmuitor, a fost înălțat
Monumentul victimelor regimului comunist, turnat la Arad și amplasat în anul
2010.
Puncte tari

 Utilizarea speciilor arboricole cu frunziș dens și lat care să asigure umbra și


reducerea poluării
 Poziționarea mobilierului urban pe alei
 Decupajele de alei cu spațiu verde
 Realizarea unei arhitecturi a peisajului.
Puncte slabe

 Gazonul neuniform care nu rezistă la temperaturile ridicate


 Lipsa unei zonificări corespunzătoare a aleilor
 Amplasarea nepotrivită a mobilierului urban.
Oportunități

 Îmbunătățirea aspectului pe care îl are gazonul


 Realizarea de grupaje cu specii arboricole de talie mică
 Rezonificarea aleilor.
Amenințări

 Împidicarea de bordurile pe care le au decupajele în alei și de treptele


monumentului
 Insolația poate fi cauzată de lipsa diametrului necesar al coronamentelor de
câțiva ani
 Buruienile neîndepărtate de la treptele monumentului.
Bibliografie

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Mitocul_Maicilor_din_Ia%C8%99i