Sunteți pe pagina 1din 14

Determinarea umiditatii

solului
 Umiditatea sau conţinutul în apă al solului,
este cantitatea de apă care se află legată
în mod fizic de pământ, în momentul când
se face recoltarea şi care se evaporă la
105°C.
 Umiditatea solului depinde de climă,
natura şi înclinaţia solului şi de vegetaţie.
Alături de temperatură, umiditatea solului
influenţează, în mare măsură activitatea
biologică şi deci posibilitatea de
autopurificare.
Umiditatea solului se poate determina „in situ”, în sol recoltat şi prin
observaţii directe, în funcţie de apa existentă.
Umiditatea solului, determinată prin observaţii directe, se poate
clasifica astfel:
 Gradul 1 – sol uscat, ce nu răceşte mâinile. Nisipul curge, argila
este uscată, în grăunţe mari. Ţinându-se la soare, aproape că nu se
decolorează prin uscare.
 Gradul 2 – sol cu aspect proaspăt, răceşte uşor mâinile şi se
decolorează foarte puţin prin uscare.
 Gradul 3 – sol umed, produce o răcire vizibilă a mâinilor, prin
uscare se decolorează. Nisipul aderă puţin, argilele şi argilo-
nisipurile se leagă, dar se crapă uşor.
 Gradul 4 – sol umed ce încă nu luceşte, dar la soare se
decolorează puternic. La pipăit este rece şi umed, punându-se o
hârtie pe el se udă. Pe mâinile prăfuite formează pete întunecate.
 Gradul 5 – sol umed, străluceşte datorită acoperirii lui cu o peliculă
de apă. Se caracterizează prin fluiditate, nu se leagă, ci mai mult se
întinde.
 Pentru determinarea umidităţii „ in situ” se
utilizează:
 - metode radioactive de măsurare care folosesc
sonde cu neutroni ce se înfig direct în sol;
 - metode conductometrice ale căror electrozi sunt
introduşi în sol, conductivitatea electrică fiind
influenţată de umiditate.

 Din cauza dificultăţii de obţinere a aparatelor


necesare, în practică se foloseşte metoda
gravimetrică din sol recoltat.
DETERMINAREA UMIDITĂŢII SOLULUI PRIN METODA GRAVIMETRICĂ

 Principiul metodei: solul se usucă la temperatura de 105°C până


la greutatea constantă şi apoi se cântăreşte. Diferenţa de greutate
obţinută înainte şi după uscare, reprezintă umiditatea care se
exprimă procentual.

 Reactivii şi materialele necesare:


 - etuvă termoreglabilă;
 - balanţă de precizie;
 - fiole de cântărire din aluminiu sau din sticla pentru cantarire;
 - exicator.
Mod de lucru:
 Pentru determinarea umidităţii, solul se recoltează în vase care au închidere
ermetică, pentru a nu se evapora apa în timpul transportului şi se păstrează
la frigider cel mult 24 de ore.
 Fiola se cantreste la balanta de precizie cu exactitate de 0,01g;
 Se cântăresc circa 10 g sol într-o fiolă de cântărire în prealabil tratată
 se introduce în etuvă şi se răceşte în exicator ½ oră, după care se
cântăreşte.
 Se introduce din nou în etuvă şi se lasă încă 4 ore la temperatura de 105°C,
iar după răcirea în exicator timp de ½ oră se cântăreşte din nou.
 Dacă diferenţa dintre ultimele două cântăriri nu este mai mare de 4 unităţi la
a patra zecimală (adică 0,4 mg), se consideră că proba a ajuns la greutate
constantă.
 În cazul când diferenţa între ultimele două cântăriri este mai mare, fiola care
conţine proba de sol se introduce din nou în etuvă şi se mai ţine încă 4 ore
la temperatura de 105°C.
 Se repetă operaţiunea de cântărire şi menţinere la etuvă, până se obţine
greutatea constantă.
 Calcul:
Umiditatea %=(A- B)x100 / g
 Unde: A – greutatea solului înainte de uscare în g;
B – greutatea solului după uscare la 105°C în g;
g – greutatea solului luat în lucru, în g.
 Observaţii: pentru unele determinări
chimice care se lucrează din sol uscat la
aer, paralel cu efectuarea analizei se
determină şi umiditatea solului uscat la aer
după metoda gravimetrică şi care intervine
la calcul ca factor de corecţie.
 Factorul de corecţie pentru umiditate se
calculează după formula:
 K= 100/ 100- u
 Unde u= umiditatea %
Rezultatele se înregistrează sub
formă de tabel

Locul de Masa fiolei Masa fiolei Masa fiolei Masa de Umiditatea


prelevare a g cu proba cu sol sol uscat probei de
probei initiala uscat g sol
g g %
Instalatie pentru masurarea evaporatiei. Cu balanta electronica se
masoara masa solului din cele doua vase. Se compara rezultatele pentru
doua situatii: solul afânat, cu structura neuniforma si solul neafânat .
Permeametru cu nivel variabil pentru determinarea conductivitatii
hidraulice la saturatie (stanga).
Balanta electronica de mare precizie (dreapta).
Etuva pentru uscarea probelor de sol in vederea determinarii umiditatii
reale a solului (sus).
Filtrarea solutiei de sol (se amesteca proba de sol cu apa distilata) in
vederea analizarii continutului de nitrati si de amoniu din sol, prin metoda
colorimetrica (jos).
Capsule de evaporatie.
Plita pentru uscarea probelor

S-ar putea să vă placă și