Sunteți pe pagina 1din 10

Educaţia

pentru
VALORI
Valori, atitudini, conduite
Din punct de vedere istoric educaţia valorilor şi atitudinilor
este un subiect ce ţine de preocuparea fiecărei societăţi şi
epoci istorice de a formula matricea unui sistem de valori
care să-i confere identitate, rezistenţă şi soliditate.

• Valorile sunt calităţi care dau sens şi semnificaţie fiinţei umane; sunt
repere (referinte) în funcţie de care apreciem situaţii si luăm decizii.

• Atitudinile sunt definite ca dispoziţii de a reacţiona la diverşi stimuli.

• Conduitele sunt răspunsurile de comportament ale unei persoane


într-o situaţie dată.
Pedagogia libertăţii este cheia eficienţei în domeniul educaţiei
pentru valori şi atitudini. Ea reprezintă acel tip de demers didactic
care generează un puternic sentiment de libertate al
subiectului educaţiei (elev, adult), prin intermediul căruia
se accentuează interiorizarea unei sistem de valori şi
al normelor de comportament.

Din perspectivă psihologică dobândirea, recunoaşterea şi asumarea


unui sistem de valori de către fiecare persoană creează premisa
asumării responsabilităţii în luarea deciziilor.
Orice acţiune responsabilă este de natură să activeze factorii
care motivează acţiunea: încredere în sine şi în ceilalţi,
eficienţa acţiunii individuale sau de grup,
satisfacţia personală sau de grup.
Prin contrast, educaţia de tip autoritar produce
o determinare ce îşi are sursa în valorile exterioare persoanei.

O relaţie de putere coercitivă provoacă cel mai adesea


un acord de complezenţă şi o schimbare de atitudine de suprafaţă;
în absenţa sursei de putere comportamentul iniţial revine.

Aplicaţiile care urmează sunt exemple de abordare,


în spiritul pedagogiei libertăţii,
a educaţiei pentru valori şi atitudini.
1. Ierarhizează-ţi valorile
O posibilă listă de valori dezirabile în lumea românească actuală:
 Libertatea
 Familia
 Educaţia
 Cariera (profesională)
 Credinţa
 Prietenia
 Condiţia fizică (formă fizică, aspect, tonus)
 Sănătatea
 Fericirea
 Siguranţa economică (banii)
 Etnia
 Drepturile omului
 Onoarea
Purtaţi o discuţie în care adresaţi şi următoarele întrebări:
 Există în această listă valori la care nu v–aţi gândit niciodată?

 Ce a fost mai dificil de ales: primele trei locuri din listă sau ultimele?

 Puteţi povesti o situaţie în care decizia voastră a avut


drept criteriu de referinţă această ordonare?

 Cum credeţi că ar fi arătat ierarhia valorilor voastre personale


în perioada regimului comunist? Ar fi fost aceiaşi?
Ar fi suferit modificări?

 Credeţi că peste 20 de ani ierarhia valorilor personale se va schimba?

 Consideraţi că priorităţile dintr-o etapă sau alta a vieţii


ar trebui să ne modifice ierarhia valorilor personale?
2. Alegerea valorilor
Cititi fiecare dintre ”declaraţiile de valori” din lista următoare
şi exprimati-va opţiunea prin de acord sau împotrivă.
Comparaţi fiecare opţiune realizată cu ierarhia valorilor personale.
• Pentru a obţine o slujbă bună cel mai mult contează relaţiile
părinţilor şi banii.
• Reuşita socială este condiţionată mai mult de
numărul şcolilor absolvite decât de calitatea lor.
• Reuşita socială înseamnă să ai mulţi bani.
• O persoană care pune cariera profesională înaintea familiei
este o persoană egoistă.
• Pentru a avansa pe scara socială trebuie să faci compromisuri.
• Între sănătate şi libertate, aş alege libertatea.
• Aş sacrifica o prietenie pentru a obţine mai mulţi bani.
• Limba mea maternă şi familia sunt mai importante decât libertatea.
• Aş face orice compromis astfel încât copiii mei să fie fericiţi.
• Colaborarea cu un serviciu secret este imorală.
• Aspectul fizic e mai important atunci când cauţi o slujbă.
• Mi-ar plăcea să pot interzice anumite posturi TV.
• Nu le-aş da drept de vot celor lipsiţi de educaţie.
• Drepturile omului nu trebuie apărate într-o societate democratică.
• Apărarea credinţei înseamnă la fel de mult ca şi apărarea libertăţii.
• Căsătoriile dintre persoane de acelaşi sex nu ar trebui interzise.
• Într-o societate democratică nici un grup etnic nu ar trebui
să beneficieze de discriminare pozitivă.
• Democraţie, libertate, drepturile omului, rămân doar vorbe goale
câtă vreme viaţa noastră este un joc al destinului.
VALORI ALE ANTICHITĂŢII
ATENA ROMA
Educaţie Clementia Iertare
Democraţie (blândeţe, bunăvoinţă)
Libertate Dignitas Demnitate
Merit personal Fides Fidelitate
Egalitate (seriozitate, loialitate)
Cetaţenie Humanitas Umanitate
Frumos Salubritas Curăţenie
(sănătate)
SPARTA Severitas Severitate
Supunere (fermitate, autocontrol)
Educaţie militară Veritas Adevăr
Pregătire fizică
VALORI ALE EVULUI MEDIU

 Onoarea
 Demnitatea
 Loialitatea
 Prietenia
 Credinţa
 Eroismul
 Caritatea
 Cumpătarea / Prudenţa
 Dragostea curtenitoare
 Viaţa nobilă