Sunteți pe pagina 1din 18

HOLOCAUSTUL

Elev: Botezatu Daniel


Terminologia

 Termenul de Holocaust s-a impus în cultura istorică


europeană şi nord americană abia la sfârşitul anilor 1970,
când, în mod convenţional, cei mai mulţi dintre istorici au
decis să folosească acest termen pentru a desemna
distrugerea evreilor europeni. De origine greacă,
holocauston, cu trimitere la arderea integrală a unui animal
sacrificat, termenul este astăzi, în general, lipsit de valenţe
religioase.
 O definiţie succintă a Holocaustului ar fi
următoarea: uciderea sistematică, în masă,
sponsorizată de către stat - Germania nazistă şi aliaţii
săi - în lagăre de concentrare şi exterminare, a
aproximativ 6 milioane de evrei europeni.
 Evreii nu au fost singurele victime ale naziştilor în timpul
celui de-al doilea război mondial. Naziştii au încarcerat şi
omorât şi oameni care se împotriveau regimului lor pe motive
ideologice; ţigani; germani care prezentau un handicap mental
sau fizic; homosexuali; soldaţi slavi capturaţi în război, dizidenţi
religiosi (Martorii lui Iehova, etc).
Coloană de femei şi copii declaraţi inapţi pentru muncă şi trimişi la
camera de gazare imediat după sosirea în lagărul Birkenau
Contextul istoric

 Evenimente îngrozitoare au avut loc în timpul celui de-


al doilea război mondial. Peste 35 de milioane de oameni,
militari şi civili, au murit în decursul acestei a doua mari
conflagraţii a secolului abia încheiat. Dintre aceştia, 6
milioane erau evrei, adulţi şi copii, ucişi doar pentru că erau
de origine evreiască.
 Până la cel de-al doilea război mondial, omenirea mai
cunoscuse democidul şi genocidul, ambele reprezentând din
păcate constante ale istoriei omenirii. Niciodată însă
Uciderea Omului de către Om nu fusese mai sistematic
planificată şi nici gândită în termenii proiectului genocidal cu
finalitate absolută.
Holocaustul - o scurtă prezentare

 A început Holocaustul odată cu boicotarea magazinelor


evreieşti din Germania şi s-a terminat în camerele de gazare de la
Auschwitz, acolo unde Adolf Hitler şi acoliţii săi au încercat să
extermine întreaga populaţie evreiască a Europei? Din punct de
vedere strict evenimenţial răspunsul este unul afirmativ. Altfel, cei
mai mulţi dintre istoricii contemporani tind să creadă că, până
astăzi, Holocaustul nu pare a avea un început şi un sfârşit clar
decelabile.
 În ianuarie 1933, după o luptă politică strânsă întinsă pe
o perioada de 10 ani, Adolf Hitler a venit la putere în Germania.
Pe parcursul acestui deceniu, Hitler îi blamase constant pe
evrei, pe care îi făcea responsabili de înfrângerea Germaniei în
primul război mondial, cât şi de greutăţile economice de care se
lovea naţiunea germană, multe apărute pe fondul acestei
înfrângeri.
Afiş propagandistic antisemit
lipit pe vitrina unui magazin
evreiesc din Berlin, prin care
germanii sunt încurajaţi să
cumpere doar de la negustori
arieni
 În ciuda contribuţiei şi a integrării lor în societatea
germană, începând cu 1933 evreii au fost gradual excluşi
prin intermediul unei lungi serii de legi şi decrete, care
au culminat cu Legile rasiale de la Nürnberg din 1935,
legicare i-au deposedat de cetăţenia germană şi le-au
interzis căsătoria cu persoane având o altă etnie şi
religie decât cea evreiască.
 Au fost exclus şi din şcolile de stat, li s-a interzis
accesul în funcţiile plătite de stat, satisfacerea
serviciului militar, ajungându-se până la interdicţia de a
sta pe aceeaşi bancă cu un ne-evreu sau de a ocupa un
loc în mijloacele de transport în comun.
Manifestaţie antisemită pe străzile unui oraş
german
Vitrinele unor magazine
evreieşti din Berlin
devastate în noaptea
zilei de 9 noiembrie
1938
HOLOCAUSTUL
UN AVERTISMENT AL ISTORIEI
 Hitler intenţiona astfel să-i acuze pe evrei de
declanşarea noului război pe care el însuşi avea să-l provoace
în foarte scurt timp. Războiul a început în septembrie 1939,
odată cu intrarea trupelor germane în Polonia, ţară în care
trăiau peste 3 milioane de evrei.

Stradă supraaglomerată din ghetoul din


Varşovia
 După înfrângerea rapidă a Poloniei, evreii din această ţară au
fost adunaţi şi forţaţi să trăiască în nou stabilitele ghetouri din Lodz,
Cracovia şi Varşovia, în aşteptarea unor decizii viitoare pe care naziştii
urmau să le ia în ce privea soarta lor. În ghetourile supra-aglomerate,
îngrădite şi păzite de trupe SS, organizaţia cea mai loială şi cea mai de
încredere a lui Hitler, compusă din tineri fanatici, consideraţi
impecabili din punct de vedere rasial (în conformitate cu standardele
naziste), mii de evrei au pierit de foamete, frig şi boli, în condiţii de
viaţă mizere.
Execuţie sumară, în masă, a unei comunităţi evreieşti din
Polonia
Faimoasa vilă de la Wansee, aflată în apropiere de Berlin (astăzi
muzeu al Holocaustului)