Sunteți pe pagina 1din 15

Mediul polar

glaciar și
subpolar(de
tundră)
Localizarea

Cei doi poli şi în


regiunile subpolare:
în emisfera nordică
– Oceanul Arctic,
Groenlanda,
Arhipelagul Nord-
Canadian,
extremitatea nordică
a Scandinaviei, a
Rusiei, a Canadei,
Peninsula Alaska, iar
în emisfera sudică –
Ţara de Foc
Localizare:
Mediul polar glaciar
Specificpentru
Groenlanda, Insula
Novaia Zemlia, Insula
Franz Joseph,
Arhipelagul Nord-
Canadian, Antarctida.
Clima specifică
-Un regim termic negativ pe tot parcursul
anului.
-Valoarea termică cea mai scăzută a fost
înregistrată la staţia Vostok din Antarctida (-
89,3°C).
-Circulaţia atmosferică este permanent
descendentă.
-Anticiclonii polari determină o cantitate
redusă de precipitaţii (100 mm/an) în formă
solidă, precum şi vînturi puternice, persistente
(vînturile polare)-care bat dinsprre maximile
polare spre minimile polare, aducând aerul
rece al polilor.
Calote glaciare
Precipitaţiile sub formă
de zăpadă se transformă
prin tasare în mase de
gheaţă, care ating în
Antarctica şi Groenlanda
grosimi de l cîteva sute
de metri pînă la peste
2.000 m, formînd calote
glaciare.
Forme de relief
Fielduri(platouri ușoare ondulate)
Kame (relief fluvioglaciar sub formă de movile sau
trepte, care rezultă din acumulările de nisip, pietriş, argilă
în zona de topire a gheţarului)
Drumline (acumulări create de gheţarii de calotă)
Flora și fauna
Mediul subpolar(de tundră)
Mediul subpolar ocupă 10% din
emisfera nordică, întinzîndu-se în
nordul Canadei, în Alaska, în
tundra eurasiatică și în munţii înalţi
(Altai, Pamir, Himalaya, Anzi,
Alpi). În emisfera sudică mediul de
tundră cuprinde insulele Falkland,
Shetland de Sud şi peninsula
Graham.
Clima specifică

-Temperatura medie anuală este de 0°C.


-Iarna este lungă şi geroasă (temperaturi sub -
30°C, cu zăpadă şi vînturi puternice), iar vara
– scurtă şi răcoroasă (temperaturile pot atinge
8-10°C, cauzînd topirea parţială a zăpezii).
-Cantitatea anuală de precipitaţii este mai mare
decît în mediul polar (200-500 mm), însă la fel
sub formă de ninsoare.
Acestui mediu îi sînt caracteristice turbăriile și mlaştinile
care constituie rezultatul revărsării rîurilor în anotimpul de
vară.
Tipuri de relief

◦ rîuri de pietre
◦ avalanşe,
◦ mări de pietre
◦ morene
Lumea vegetală
Lumea animală

Vulpea polară
Bufnița polară
Ursul polar

Renul caribu Boii moscați


ptarmiganul
Vegetaţie măruntă – un mozaic de tufişuri, ierburi aspre,
muşchi şi licheni printre care răsar, în timpul scurtei veri, flori
micuţe, de o neaşteptată gingăşie - acoperă întinderi vaste
peste care vânturile şuieră uneori asurzitor. Multe dintre
animalele de aici îşi schimbă înfăţişarea de la un anotimp la
altul, pentru a se topi în peisajul din jur, în încercarea de a
supravieţui în aceste ţinuturi. Iar deasupra, ca o încununare a
frumuseţii aspre şi magnifice a acestor ţinuturi, când şi când,
flutură flamurile de lumini colorate ale aurorei boreale.
◦ Surse:
◦ https://dokumen.tips/documents/2tipuri-de-medii-si-peisaje-geografice.html

◦ http://travel.descopera.ro/9078139-Tundra-in-20-de-ipostaze-spectaculoase

◦ http://travel.descopera.ro/9078139-Tundra-in-20-de-ipostaze-spectaculoase