Sunteți pe pagina 1din 10

PISA 2018

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI


Despre PISA
■ Programul pentru Evaluarea Internațională a Elevilor / Programme for International
Student Assessment – PISA, coordonat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare
Economică (OECD)
■ Se desfășoară din anul 2000. România participă din 2006 la PISA, dar anterior a
participat la Programul PISA Plus
■ Cea mai amplă evaluare internațională din domeniul educației: peste 70 de țări
participante
■ Măsoară competențe necesare elevilor care se află în prag de finalizare a învățământului
obligatoriu (15-16 ani), în domeniile citire/ lectură, științe și matematică, din perspectiva
pregătirii pentru viață și pentru integrarea pe piața muncii
■ Colectează informații legate de contextul educațional și despre practicile educaționale
din țările participante.
Structura evaluării PISA
Teste cognitive
Test scris de 2 ore, constând în sarcini de lucru în limbile română sau maghiară din domeniile
citire/ lectură, științe, matematică (testarea se desfășoară în limba în care elevii învață)
Itemii evaluativi sunt combinați diferit în 30 de versiuni de teste

Chestionarul elevului
Mediul socio-cultural, atitudinea elevilor față de învățare, mediul școlar și practicile didactice
din domeniul citire-lectură
Toți elevii care susțin textul cognitiv au completat si un chestionar (aprox. 40 min), imediat
după test

Chestionarul școlii
Completat de director sau de o persoană desemnată de conducerea școlii
 Cum sunt elaborate și traduse testele și chestionarele?
 Dublă traducere (EN-RO, FR-RO)
 Armonizare
 Revizuire după pretestare

 Cum s-a realizat eșantionarea?


 Eșantionul de unități de învățământ este realizat în funcție de caracteristicile rețelei școlare din
țara noastră și ale populației de elevi de vârsta PISA
 Selecție aleatoare a școlilor după: nivel ISCED, limba de studiu, regiuni de dezvoltare, mediu
 Lista elevilor din fiecare școală participantă: eșantionare aleatoare

 Câte școli și câți elevi au participat?

 În România, testele de evaluare PISA 2018 au fost aplicate în 170 de instituții de învățământ.
 Au participat 5081 de elevi din clasele VII-X, fiind validate și prelucrate 5075 de teste.
 Cea mai mare pondere au avut-o elevii din clasa a IX-a (77,9%), urmați de cei de clasa a X-a
(15,1%), clasa a VIII-a (6%) și de clasa a VII-a (0,9%).
Rezultate
■ Comparativ cu ciclul anterior de testare, media internațională a înregistrat o ușoară scădere
(citire/lectură - 487, față de 493, matematică – 489, față de 490, științe – 489, față de 493
în 2015).

■ Această tendință este înregistrată și de țara noastră: citire/lectură – 428 (față de 434 în
2015), matematică – 430 (față de 444, în 2015) și științe – 426 (față de 435).

■ Scorurile înregistrate în 2018 sunt mai mari în raport cu rezultatele din anii 2006 și 2009,
dar ușor mai mici comparativ cu cele înregistrate în 2015.

■ Conform Raportului OECD, diferența înregistrată la citire/lectură și la științe între 2015 și


2018 nu este semnificativă statistic, spre deosebire de cea de la matematică.

■ Din punct de vedere al comparației cu alte state, rezultatele elevilor români se plasează
aproape de cele ale elevilor din Moldova, Muntenegru, Bulgaria, Emiratele Arabe Unite.
Rezultatele economiilor participante la PISA 2018
Domeniul citire/lectură Domeniul matematică Domeniul științe
Țara / economia Scorul mediu Țara / economia Scorul mediu Țara / economia Scorul mediu
B-S-J-Z (China) 555
B-S-J-Z (China) 591 B-S-J-Z (China) 590
Singapore 549
Macao (China 525 Singapore 569 Singapore 551
Hong Kong (China) 524 Macao (China 558 Macao (China 544
Estonia 523 Hong Kong (China) 551 Estonia 530
Canada și Finlanda 520
Taipei (China) 531 Japonia 529
Irlanda 518
Coreea 514 Japonia 527 Finlanda 521
Polonia 512 Coreea 526
Coreea 519
... Estonia 523
Malta 448 ...
...
Serbia 439 Moldova 428
Emiratele Arabe Unite 432 Bulgaria 436
România 426
România 428 Emiratele Arabe Unite 435
Uruguay 427 Tailanda și Uruguay 426
...
Costa Rica 426 Bulgaria 424
România 430
Cipru, Moldova 424 Mexic 419
Muntenegru 421 Muntenegru 430
...
Mexic, Bulgaria 420 Moldova 421
.... ... Panama 365
Kosovo 353 Filipine 357
Panama și Filipine 353
Republica Dominicană 342
Republica Dominicană 325 Republica Dominicană 336
Filipine 340
Evoluția rezultatelor elevilor români, raportată la
media OECD, pe cicluri de evaluare
Factori care influențează performanțele elevilor
■ În ansamblu, statutul socioeconomic reprezintă factorul major de influență asupra
performanțelor elevilor. În România, elevii din familii cu statut socioeconomic bun au
obținut, la citire/lectură, cu 109 puncte mai mult decât cei din familii cu statut
socioeconomic scăzut, diferența fiind mult mai mare decât cea înregistrată la testarea
din 2009 (86 de puncte). Statutul socioeconomic a fost strâns corelat și cu
performanțele la matematică și științe.

■ Elevii români din medii dezavantajate au aspirații școlare mai reduse, chiar și cei care
înregistrează rezultate foarte bune: 1 din 4 elevi din medii dezavantajate se gândește
că nu va absolvi învățământul terțiar, comparativ cu 1 din 30 de elevi din medii
socioeconomice avantajate.

■ Datele de cercetare arată disparități semnificative ale rezultatelor între școli. Cu alte
cuvinte, există tendința de grupare pe școli a elevilor cu rezultate bune. De asemenea,
un elev dintr-o familie cu statut socio-economic dezavantajat are doar 13% șanse să fie
înscris într-o școală plasată între primele 25% după performanță (media OECD fiind de
17%).
Factori care influențează performanțele elevilor

■ În România, 49,4% dintre profesorii care predau la școlile participante la


evaluarea PISA au urmat cursuri de master, acest procent fiind mai mare decât
media țărilor participante la testare, respectiv 43,9%. Cu toate acestea, datele
arată o corelație slabă între rezultatele elevilor și nivelul de studii al profesorilor.

■ Atitudinea profesorilor față de predare, entuziasmul manifestat în activitatea


didactică influențează rezultatele elevilor.

■ În toate țările și economiile participante la PISA 2018, fetele au rezultate mai


bune la citire/lectură decât băieții. În ceea ce privește matematica și științele,
rezultatele elevilor români arată performanțe asemănătoare între fete și băieți.
Nivelul de efort depus de elevi în rezolvarea sarcinilor
de lucru PISA 2018

■ Elevii români apreciază că efortul depus pentru rezolvarea sarcinilor de lucru a fost,
în medie de 7,9 pe o scală de la 1 la 10, unde 10 semnifica efortul maxim.
■ Efortul depus este apropiat de media OECD, însă mai mic decât cel pe care elevii
noștri l-ar fi depus dacă era vorba despre o evaluare cu miză personală (examen,
evaluare notată).

S-ar putea să vă placă și