Sunteți pe pagina 1din 9

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT TINERET și SPORT REZINA

IPG Pripiceni-Răzeși

Profesorul ca agent al
schimbării.
Optiunea strategica a ultimilor ani in politica educationala a RM a fost si este aceea de calitate
in educatie.Scolii i se cere sa faca față atât provocărilor prezentului, cât și așteptărilor viitorului,
să dea raspunsuri complexe situațiilor complexe, sa reflecteze in interior ceea ce se intampla in
societate.
Profesorul ca agent al schimbarii trebuie sa cumuleze conditiile de
competență. Competența profesionala reprezinta capacitatea de a aplica ,transfera si
combina cunoștintțe și deprinderi in situații și medii de muncă diverse, pentru a realiza
activitățile cerute la locul de munca ,la nivelul calitativ specificat in standardul
ocupational.

a aplica cunostintele de specialitate;


 a folosii deprinderile specifice;
 a analiza si a lua decizii;
 a fi creativ;
 a lucra cu alti membrii ai unei echipe;
a comunica eficient;
a se adapta la mediul specific de munca;
a face fata situatiilor neprevazute.
În societăţile moderne se resimte din ce în ce mai mult necesitatea ca procesul de învăţare-
predare să ajute la formarea deprinderilor individuale şi simţului responsabilităţii prin
autoanaliză încât să le permită elevilor dezvoltarea capacităţii de a anticipa schimbările din jur
şi de a se adapta la ele.
Schimbarea atitudinii faţă de procesul de predare-învăţare prin crearea unor situaţii de
învăţare complexe, dar şi deschise, în care elevi îşi facilitează şi organizează, individual şi în
grup, propriul proces de învăţare: prin învăţare experienţială sau învăţare bazată pe sarcină,
iar profesorul concentrându-şi atenţia spre importanţa feedback-ului oferit elevilor.
Profesorii sunt nevoiţi să-şi actualizeze şi să-şi îmbunătăţească permanent propriul nivel de
cunoştinţe, precum şi tehnicile de predare.Se impune crearea unui echilibru între competenţa în
specialitate şi competenţa didactică.
Relaţia dintre profesor şi elev are ca scop dezvoltarea integrală a personalităţii elevului ,
punând un accent deosebit pe încrederea în sine a acestuia.Din acest punct de vedere
,autoritatea profesorului nu se bazează numai pe afirmarea puterii acestuia, ci pe
recunoaşterea benevolă a legitimităţii cunoştinţelor deţinute.
Activitatea profesorului nu se mărgineşte la transmiterea de informaţii sau de cunoştinţe.Ea
mai implică şi modul de prezentare a cunoştinţelor sub forma unei structurări a problemelor în
cadrul unui anumit context,precum şi plasarea problemelor respective într-o anume
perspectivă,astfel încât cel care învaţă să poată face conexiunea între soluţiile găsite şi alte
probleme,într-un cadru mai larg.
În general, lumea contemporană evoluează într-un alert,încât profesorii,asemenea
multor altor categorii profesionale, sunt obligaţi să accepte faptul că pregătirea lor
iniţială nu le va fi suficientă pe parcursul întregii lor vieţi.

Multiplele sarcini pe care le are de îndeplinit în şcoală şi societate impun, ca o primă


coordonată a pregătirii sale, un larg orizont cultural, cuprinzând cunoştinţe din
diverse domenii ale ştiinţei, tehnicii şi culturii, dublat de o bază filosofică menită să-i
asigure o viziune de ansamblu asupra lumii.Profesorul trebuie să fie la curent cu cele
mai recente descoperiri, cu discuţiile şi controversele ce au loc în diverse
domenii.Pregătirea de specialitate reprezintă , de fapt, suportul principal al autorităţii
şi prestigiului său în faţa elevilor.
Activitatea profesorului nu se
mărgineşte la transmiterea de
informaţii sau de cunoştinţe.Ea
mai implică şi modul de
prezentare a cunoştinţelor sub
forma unei structurări a
problemelor în cadrul unui
anumit context,precum şi
plasarea problemelor respective
într-o anume perspectivă,astfel
încât celcare învaţă să poată
face conexiunea între soluţiile
găsite şi alte probleme,într-un
cadru mai larg.

PPT模板下载:www.1ppt.com/moban/