Sunteți pe pagina 1din 6

Alerta nr. 48 din 03.07.

2019 Alertă Fiscală - Ediția 2019

Monitorul oficial nr. 543 din 02.07.2019


OUG nr. 50/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru
mediu şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor
de ambalaje.

Consultați actul normativ aici!


Arhivă legislativă aici!

Un produs realizat de consultantul fiscal Adrian Bența


Tel: 0723 530 139; 0765 216 760 E-mail: adrian@bentaconsult.ro
OUG nr. 50/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.

Actul normativ analizat astăzi, aduce modificări importante cu privire la


contribuția la fondul de mediu, dar și modificări importante pentru gestionarea
ambalajelor și deșeurilor din ambalaje. Modificările sunt atât din punct de
vedere financiar fiscal, cât și în domeniul tehnic. Vom analiza principalele
aspecte cu privire la contribuții și taxe noi reglementate.

Sunt introduse sau modificate următoarele surse de finanțare a fondului de


mediu:

O contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor, obţinute


de către deţinătorul deşeurilor, persoană fizică sau juridică. Sumele se reţin
la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare
şi/sau valorificare a deşeurilor, care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru
mediu;
OUG nr. 50/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.

Notă: anterior procentul a fost de 3% și s-a aplicat numai pentru veniturile


obținute din deșeuri feroase și neferoase. Reținem că s-a redus procentul de
la 3% la 2%, dar se aplică pentru toate categoriile de deșeuri.

O contribuţie de 50 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau,


după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul
neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa
nr. 6 a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile
municipale, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea
corespunzătoare obiectivului anual şi cantitatea efectiv încredinţată spre
reciclare şi alte forme de valorificare. Pentru unităţile administrativ-teritoriale
sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor care nu
au organizat serviciul public de salubrizare, contribuţia se calculează pentru
întreaga cantitate de deşeuri municipale estimate ca fiind generate potrivit
indicilor prevăzuţi în Planul naţional de gestionare a deşeurilor, respectiv de
233 kg/locuitor/an în mediul urban şi 105 kg/locuitor/an în mediul rural;
OUG nr. 50/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.

Notă: reglementarea exista și în perioada anterioară. Acum s-a adus însă


precizarea cu sumele datorate de unitățile administrativ-teritoriale ce nu au
implementat serviciul de salubrizare al localității.

Ecotaxa, în valoare de 0,15 lei/bucată, aplicată tuturor pungilor de transport,


cu excepţia celor fabricate din materialele care respectă cerinţele SR EN
13432:2002; ecotaxa se încasează de la operatorii economici care introduc
pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere şi se evidenţiază distinct
pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afişează la loc vizibil la
punctul de vânzare, în vederea informării consumatorilor finali;

Notă: anterior, suma era de 0,1 lei per bucată. Reținem majorarea valorii
ecotaxei și o reformulare a faptului că nu se datorează ecotaxă pentru
pungile/sacoșile regenerabile.
OUG nr. 50/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.

O contribuţie de 2 lei/kg datorată de operatorii economici care desfăşoară


activităţi de colectare/valorificare/salubrizare şi raportează deşeuri pentru
contribuabilii prevăzuţi la lit. v) şi y), pentru diferenţa dintre cantităţile de
deşeuri de ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE),
baterii, anvelope uzate, declarate ca fiind gestionate, şi cantităţile de deşeuri
constatate de Administraţia Fondului pentru Mediu;

Notă: această contribuție este o sancțiune aplicată entităților ce preiau


transferul de responsabilitate pentru colectarea deșeurilor, când cantitățile
reale colectate sunt mai mici decât cele declarate.

Operatorii economici ce preiau aceste responsabilități de reciclare declară


semestrial până pe data de 25 a lunii următoare semestrului cantitățile de
deșeuri gestionate.
OUG nr. 50/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.

Cu această ocazie, Administrația Fondului de mediu pune la dispoziția


persoanelor implicate sistemul de asigurare a trasabilității deșeurilor, un
sistem informatic pe care o sa îl recunoaștem sub denumirea SIATD.

Și pentru circulația deșeurilor de ambalaje sunt mai multe reglementări


specifice, dintre care amintim obligația operatorilor din industria hotelieră, dar
nu numai, de a colecta separat deșeurile.

Ordonanța a intrat în vigoare la momentul publicării în Monitorul oficial, cu


excepția obligației utilizării SIATD pentru care instrucțiunile de utilizare vor fi
aprobate prin Ordin de Ministru în termen de 180 de zile de la prezenta
ordonanță.