Sunteți pe pagina 1din 20

Integrarea internațională

Globalizare – regionalizare -
integrare
Integrarea internațională (I)
 Proces economic complex de
dezvoltare a economiei care exprimă
trecerea la o treaptă calitativ nouă,
superioară, a interdependențelor și
specializărilor dintre economiile
diferitelor state
Integrarea internațională (II)
 Presupune:
• Trecerea de la microspații la macrospații
(nivel supranațional)
• Absența/eliminarea discriminărilor
• Stabilitatea și eficiența economică a
relațiilor dintre state
Caracteristici ale integrării
 Cooperare economică, dar şi
culturală, financiară, politică
 Păstrează legitimitatea statului-
naţiune
 Predecesor al economiei globale
(APEC)
 Variantă a globalizării (nu presupune
izolarea structurilor regionale)
Stadii de integrare
 zona de comerţ liber - înlăturarea barierelor comerciale
dintre ţări, fiecare ţară menţinându-şi, însă, entitatea sa
comercială proprie faţă de terţi (NAFTA, LAFTA, Zona
Africană de Comerț Preferențial, ASEAN, APEC)
 uniunea vamală - + o atitudine comună faţă de terţi, prin
adoptarea unui tarif vamal unic faţă de aceştia (Pactul
ANDIN, Piaţa Comună din America Centrală, SELA;
CEDEAO)
 piaţa comună - + înlăturarea barierelor comerciale dintre
ţări, un tarif vamal unic, dar şi libera circulaţie a
persoanelor şi a capitalurilor (ALADI, MERCOSUR;
CARICOM)
 uniunea economică şi monetară - + unele politici comune-
armonizate şi uniune monetară (UE)
 integrarea totală - + integrarea politică
Structuri de integrare la nivel
mondial
 38 de mari organizaţii integraţioniste
internaţionale
• 12 organizaţii în Africa,
• 9 în America Latină şi Caraibe,
• 9 în Orientul Mijlociu şi Asia,
• 4 în Europa
• 4 în America-Asia-Pacific
NAFTA
 SUA, Canada, Mexic
 375 milioane consumatori
 21 milioane km pătrați
Acordul NAFTA

 Acordul American de Liber Schimb – dec


1992 (ratificat în 1993, intrat în vigoare la
1 ianuarie 1994)
• 22 capitole, 10 anexe
• Obiective:
 Promovarea competiţiei loiale între participanţi
 Crearea oportunităţilor investiţionale între participanţi
 Recunoaşterea drepturilor de proprietate intelectuală
 Crearea unor mecanisme de implementare a
reglementărilor
 Crearea de oportunităţi pentru aderarea altor state
Instituţii NAFTA

 Comisia pentru Liber Schimb – miniştri de comerţ ai SM


 Comitetele NAFTA şi grupurile de lucru
 Secretariatul
 Comisia pentru cooperare în domeniul forţei de muncă
 Comisia pentru cooperare în domeniul mediului
 Banca Nord-Americană de dezvoltare
 Comisia pentru cooperare cu statele vecine în domeniul
mediului înconjurător
Asociația Americană a
Liberului-Schimb -LAFTA
 Acordul de la Montevideo, 1960
 Argentina, Brazilia, Chile, Mexic, Paraguay, Peru
și Uruguay (ulterior Columbia, Ecuador,
Venezuela și Bolivia)
 Obstacole majore încă de la înființare
1. Politici naționale protecționiste
2. Principalii beneficiari ai Acordului - țările cu
potențial economic ridicat (Argentina, Brazilia,
Mexic)
 A fost înlocuită de ALADI
Asociația Latino-Americană
de Integrare (ALADI)

 1980, Tratatul de la Montevideo


 Argentina, Bolivia, Brazilia, Chile, Columbia, Mexic,
Ecuador, Paraguay, Peru și Uruguay,Venezuela și Republica
Dominicană
 Acorduri multilaterale bazate pe înțelegeri bilaterale cu
privire la acordarea de facilități comerciale
 A avut ca efect accelerarea ritmului de liberalizare a
comerțului și promovarea unei dezvoltări industriale
echilibrate
Piața Comună a
Sudului
(MERCOSUR)

 26 martie 1991 – Tratatul de la Asuncion


 Argentina, Brazilia, Paraguay, Chile (1996), Bolivia
(1997)
 Obiective:
1. Liberalizarea comerțului
2. Tarif vamal comun
3. Armonizarea politicilor macroeconomice
 Din 1 ianuarie 1996 – uniune vamală progresivă (Tarif
vamal comun)
Comunitatea
Economică a Statelor
din Africa de Vest
(CEDEAO)
 Benin, Burkina Fasso, Capul Verde, Cote d’Ivoire,
Gambia, Ghana, Guineea, Guineea Bissau,
Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal,
Sierra Leone, Togo
 1975
 Uniune vamală cu obiective pe 15 ani
 Nu a avansat la stadiul de integrare propus
(tendința de recurgere la restricții netarifare, taxe
de import, crize de lichidități)
Uniunea
Maghrebului
Arab
 1958 (Conferința de la Tanger), 1964
(Comitetul Permanent Consultativ al
Maghrebului), 1989 (Marrakech)
 Tunisia, Algeria, Maroc, Egipt, Libia
 Obiective – coordonare în domeniile:
1. Economie
2. Finanțe
3. Învățământ
4. Cultură
 1991 – acorduri de cooperare (investiții,
impozitul pe venit, medicină veterinară,
transport), instituții culturale și profesionale
ASEAN(Asociația
Națiunilor din Asia
de Sud-Est)
 August 1967, Declarația de la Bangkok
 Indonezia, Malaezya, Singapore, Filipine, Thailanda (Brunei,
Vietnam, Laos, Mynamar, Cambodgia), state asociate –
China, Coreea
 Organizație politică, cu rol în menținerea stabilității
regionale
 1976 – Declarația de Acord ASEAN (Bali) – program de
cooperare regională în domeniile comerț, industrie, sector
financiar-bancar
 1998 – strategie pe termen lung Viziunea ASEAN 2020
 2003 – AFTA – reducerea progresivă a taxelor vamale
 Obiective actuale – cooperarea cu China, Japonia, Coreea
de Sud (ASEAN plus 3), și G7
SPAȚIUL ASIA-
PACIFIC(Forumul de
Cooperare Asia-Pacific)
 Proiect de cooperare regională cu vocație mondială
 Peste 50% din populația mondială (6,5 ori populația UE, 6
ori populația NAFTA)
 Peste 50% din PIB mondial (1,9 ori PIB UE, 2,1 ori PIB
NAFTA)
 1989, Conferința de la Canberra – 2003 : Australia, Brunei,
Canada, China, Chile, Republica Coreea, Filipine, Hong
Kong, Indonezia, Japonia, Malaezya, Noua Zeelandă, Mexic,
Papua Noua Guinee, Peru, Rusia, Singapore, Taiwan,
Thailanda, Vietnam
 APEC means business
 Forum consultativ interguvernamental
CSI

12 țări membre (1991 – Rusia, Ucraina, Belarus, 1992 –


Kazahtan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kârgâstan,
Tadjikistan, Moldova, Armenia, Azerbaidjan, 1993 -
Georgia)
Structură instituțională proprie (Consiliul șefilor de stat,

Consiliile șefilor de guvern și miniștrilor afacerilor externe și


miniștrilor apărării, Adunarea interparlamentară, Consiliul
economic)
Asociația
Economică a
Liberului Schimb

 decembrie 1959 -Marea Britanie, Suedia,


Norvegia, Austria, Elveţia, Portugalia şi
Danemarca au stabilit crearea Asociaţiei
Europene a Liberului Schimb (AELS)
 4 ianuarie 1960 a fost semnată Convenţia de la
Stockolm
 Membri actuali – Islanda, Liechtetenstein, Elveţia
şi Norvegia
 zonă de comerț liber
Zona de cooperare economică a
Mării Negre
 1992 - o zonă de liber schimb privind cooperarea
în domeniul transporturilor, informațiilor,
comunicației, energiei și protecției mediului
 Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia,
Grecia, Moldova, Rusia, România, Ucraina, Turcia
și Serbia
Uniunea Europeană

 Cea mai dezvoltată structură de integrare din


lume
• Monedă unică
• Buget supranațional
• Politici supranaționale comune
• Economie socială de piață
• Reducerea/eliminarea disparităților dintre
regiuni
 28 de membri