Sunteți pe pagina 1din 37

JAKAB MARTA

ARAIMAN RODICA
Ce este limbajul?
Sistem de comunicare alcătuit din sunete articulate,
specific oamenilor, prin care aceștia își exprimă
gândurile, sentimentele și dorințele (DEX).

Limbajul
perceperea informațiilor și exprimarea lor într-un mod
semnificativ (a înțelege și a te face înțeles) Limbajul
receptiv și limbajul expresiv
Este un proces psihic complex care se realizează prin
intermediul limbii, și presupune o legătură strânsă cu
funcțiile intelectuale și motorii
Întârziere în apariția și dezvoltarea
limbajului
blocaj al ritmului evoluției limbajului care se abate de
la normal.
Poate fi considerat ca având întârziere în apariția și
dezvoltarea limbajului un copil care până la vârsta de 3
ani
- folosește un număr redus de cuvinte (50)
- le pronunță alterat
- nu poate forma propoziții simple
- deși are auzul bun și organele fono-articulatorii
normal dezvoltate (C. Vrasmas si E. Stanica, 1994)
Limbaj Normal

18 luni – 10 cuvinte
18-24 luni – aproximativ 20 de cuvinte
24-36 luni – 300-400 de cuvinte și înțelege aproximativ 1000 de
cuvinte

Reținem!!!
Fiecare copil este unic și vârstele de mai sus sunt aproximative!
Simptomatologie
Întârziere în evoluția motricității generale (mers, mișcări fine
ale degetelor, buzelor, limbii (cum prinde, manipulează
jucării, mestecatul)
Vocalele pot fi prezente
Cuvintele sunt pronunțate dislalic-consoanele dificile sunt
omise sau înlocuite
Nu pot formula propoziții simple
De cele mai multe ori cuvântul are rol de propoziție
Nu folosesc cuvinte noțiuni
Dezvoltarea intelectuală poate sa fie corespunzătoare vârstei
cronologice sau poate să aibă întârziere datorită absenței
comunicării prin limbaj;
Cauzele întârzierii limbajului
Diverși factori care au acționat în perioada peri și postnatală și
au determinat micro-leziuni ale SNC
Nașterea prematură poate duce la multe tipuri de întârzieri de
dezvoltare, inclusiv la cele de limbaj - o întârziere în maturizarea
zonelor motorii sau de recepție care participă la actul vorbirii
Diminuare temporară a auzului -aici ne referim la copiii care au
avea polipi- otite, răceli repetate
Bilingvism
Lipsa de stimulare a limbajului (stimularea lingvistică
inadecvată, absenteismul parental, neglijarea copilului)
Mutismul selectiv
”Inabilitatea verbală” - poate fi ereditară pe linie paternă (mai
frecventă la băieți)
Tulburarea de procesare auditivă
Tulburări emoționale - suprasolicitare verbală, atitudini brutale
Diagnosticul diferențial
Întârziere în apariția și dezvoltarea limbajului poate fi primară
sau secundară:
• secundară dacă un copil are o altă dificultate, care a afectat
abilitățile lingvistice, cum ar fi autismul, tulburările auditive,
întârzierea globală de dezvoltare;
• primară, nu este identificată nicio altă dificultate.
o Hipoacuzia - întârziere în apariția și dezvoltarea limbajului
o Mutism electiv - Întârziere în apariția și dezvoltarea
limbajului
o Dislalia fiziologică
o Autism
Diagnosticul diferențial
ÎNTÂRZIERE ÎN APARIȚIA ȘI DEZVOLTAREA LIMBAJULUI (IADL)
versus DISLALIA FIZIOLOGICĂ
IADL presupune un ritm diferit de achiziție a limbajului,
dislalia fiziologică presupune tulburarea de limbaj specifică
pentru fiecare etapă de dezvoltare
Ex. R omis la 3 ani= dislalie fiziologică
R omis la 5,5 ani= posibil simptom al IADL
ÎNTÂRZIERE ÎN APARIȚIA ȘI DEZVOLTAREA LIMBAJULUI versus
DISLALIA
IADL cuprinde atât deficitul din sfera expresivă și receptivă,
manifestări chiar și la nivelul comunicării non-verbale, ritm
diferit de achiziție a componentelor lingvistice
Dislalia- afectează doar latura fonetico-fonologică a
limbajului
Diagnosticul diferențial
Dislalia fiziologică – tulburări de articulație cu
caracter temporar

La copiii între 2-4 ani limbajul prezintă anumite


imperfecțiuni de natură fiziologică – omisiuni, inversiuni,
substituiri de sunete

Este normală
substituirea siflantelor, șuierătoarele cu t/d
omiterea unor silabe sau sunete dintr-un cuvânt deși
le poate pronunța izolat
Evaluarea
1. Depistarea - poate fi făcută fie de un părinte fie de un
educator
2. Examinarea complexă
Anamneza
Evaluarea limbajului receptiv și expresiv
Nivelul de înțelegere al vorbirii
Examenul auzului
Examinarea aparatului articulator
Examinarea articulării
Examinarea vocii
Examinarea structurii gramaticale
Examinarea vocabularului activ
Evaluarea
2. Examinarea complexă
Evaluarea limbajului lexic și grafic
Evaluarea motricității generale
3. Diagnosticul
Elaborarea si dezvoltarea limbajului se realizează prin însușirea
limbii cu cele trei componente ale sale:
fonetică
vocabular
structură gramaticală care nu se învață separat (Stănică,
Vrășmaș, 1994)
Programul terapeutic

Demersul terapeutic depinde de:


vârsta cronologică la care s-a realizat diagnosticarea
factorii de mediu
specificitatea simptomatologică → terapie complexă
(motricitate grosieră, fină, stimulare cognitivă)
severitatea tabloului simptomatologic
Programul terapeutic tridimensionat
(Hațegan, 2016)
Programul cuprinde trei etape conform etapelor de dezvoltare a
limbajului:

1. Etapa în care se achiziționează pattern-urile intonaționale și


accentul
Se realizează o stimulare a abilităților de diferențiere auditivă

Cuprinde exerciții de:


detecția sunetelor
discriminarea sunetelor
identificarea sunetelor și cuvintelor
comprehensiunea sunetelor, cuvintelor și propozițiilor
Programul terapeutic tridimensionat
(Hațegan, 2016)
2. Etapa achiziției unităților lingvistice, a cuvintelor

Exerciții și sarcini:

de stimulare a achiziției de noi unități lingvistice


de extindere a vocabularului activ și pasiv
Programul terapeutic tridimensionat
(Hațegan, 2016)
3. Etapa structurării componentei gramaticale

Exerciții de antrenare a abilităților gramaticale, ce se bazează pe


principalele preachiziții ale limbajului :

Structurile senzorio-perceptive
Schema corporală
Lateralitatea
Spațiul și timpul (Iossifova, 2014)
Plan terapeutic

Subiect:

băiat, vârsta de 3 ani 6 luni


folosește un vocabular foarte redus (aproximativ 10 cuvinte)
se face înțeles folosind limbajul mimico-gestual
fără deficit de auz
ușor retard motric
Plan terapeutic
Problema pentru care vine în cabinet
la intrarea în grădiniță se constată că doar ”familia îl înțelege”
folosește un vocabular foarte redus (aproximativ 10 cuvinte)

În urma anamnezei și evaluării complexe se stabilește:


participare la ședințe logopedice de 3 ori pe săptămână / 30
minute unde sunt invitați și părinții (co-terapeuți)

Părinții sunt sfătuiți:


să articuleze corect, deschis
să folosească tonalitate descendentă
să vorbească sugestiv, bine intonat
să se așeze fată în față cu copilul, ca acesta să poată urmări
mișcările gurii, iar astfel copilul va fi capabil să sesizeze
cuvintele din vorbire, să le înțeleagă și apoi să le folosească
Plan terapeutic
Planul terapeutic va cuprinde următoarele obiective / propuneri
de jocuri activiăți

primele ședințe vor avea ca scop crearea legăturii terapeut-


copil
se va urmări stimularea prin joc a necesității de comunicare
verbală
pentru început îl încurajăm cu păpuși, marionete,
jucării, jucăria preferată, Cucu –bau pt. vocalizare
involuntară, etc.
pentru a stimula comunicarea verbală este foarte important
jocul cu vocea, emiterea sunetelor, onomatopeelor
îl încurajăm să se joace cu vocea : tare- încet, voce
ridicată, voce joasă etc.
Plan terapeutic
Dacă deja participă cu plăcere și vocalizează bine începem să
combinăm vocalele, introducem consoane, apoi silabe:
A, O, U (Sărim cu parașuta AAAAA)
Au-au-au (combinații)

F, B, P (pisica furioasă FFFFFF, batem toba BBBB etc.)


MI-MI, BA-BA (sare mingea mică BI-BI-BI, mare BU-BU-BU
etc.)
MAMI apoi BAPA
Plan terapeutic
toate aceste exerciții sunt legate de jocuri cu mișcare în
spațiul mare (jocul În curte cu găinile)
putem introduce exerciții de
gimnastică a aparatului fono-
articulator – nu doar în fața
oglinzii
exercițiile joc de emitere
onomatopee reprezintă baza
pentru exercițiile de dezvoltare
a vocabularului
de la început exercițiile de
emitere sunt legate permanent
de identificarea, discriminarea
sunetelor
Plan terapeutic
! Nu insistăm să repete !

Noi spunem / prezentăm de fiecare dată sunete, silabe,


și de fiecare dată când copilul emite corect noi repetăm!
Plan terapeutic
Trecem la cuvinte și învățăm substantive

prima dată din mediul imediat, obiecte des întâlnite


(mama, tata, bebe, măr etc.)
Plan terapeutic
Trecem la cuvinte și învățăm substantive

apoi obiecte din mediul îndepărtat, mai rar întâlnite (nor,


barză, foc)
Plan terapeutic
Este bine ca pronunțarea substantivelor să fie legată de mișcare
(lovim imaginea numită, silabisire lovind xilofonul etc.)

după ce a însușit aproximativ 40-50 de substantive trecem la


verbe
începem exersarea propozițiilor simple
Plan terapeutic
Un verb poate fi introdus în mai multe propoziții
(Sortează imaginile unde cineva sau ceva bea!)
Mama bea. Câinele bea.
Tata bea. Pisica bea.
Plan terapeutic
Plan terapeutic
! Nu insistăm, putem declanșa un comportament opozant!

Exemplu:
Logoped: - Ce face puiul?
Copil: - Fuge.
Logoped: Bravo! ____ Puiul fuge !
Plan terapeutic
Învățăm și primele adjective

culorile primare:
roșu, verde,
galben, albastru

mic – mare
Plan terapeutic
! Respectăm ordinea:
identifică – sortează – numește obiecte
apoi
identifică – sortează – numește imagini
Plan terapeutic
după propozițiile simple trecem la propozițiile dezvoltate
Plan terapeutic
Învățăm să răspundem la întrebări

Ce face?

Ce duce?

Unde este?
Plan terapeutic
putem învăța putem descoperi
singular -plural relații / cauze
Plan terapeutic
Completăm imagini lacunare

prin numirea elementului lipsă


cu ajutorul plastilinei
Plan terapeutic
Jocuri de tipul:
Despre ce vorbesc? Ghicește! (descriere scurtă - lungă,
răspunsul este un obiect / o imagine/ un desen etc.)
Cuvinte cu sens opus

Jocuri de asociere:
prezentăm un obiect / o imagine și cerem copilului să
găsească obiecte / imagini care se pot asocia cu aceasta:
cană – farfurie - linguriță – biscuit
copac -frunză-verde-maro-cuib
corectează: Un străin nu vorbește bine limba noastră. Eu îți
spun o propoziție așa cum spune el. Tu spune cum este
corect!
Exerciţii nonverbale:

suflăm balon

suflăm baloane de săpun

suflăm minge ping-pong


pe traseu realizat din
creioane colorate, etc
Vă mulţumesc!

S-ar putea să vă placă și