Sunteți pe pagina 1din 7

Lector univ. dr.

Alina Avrigeanu
avrigeanu.alina.florentina@profesor.rau.ro
 Fundamentele managementului operaţional
 Competitivitate, strategie şi eficienţă
operaţională
 Proiectarea noilor produse, servicii şi procese
 Managementul lanţului de aprovizionare-
livrare
 Managementul calităţii: noţiunea de calitate,
costul calităţii, filosofia TQM
 Controlul calităţii şi six sigma
 Tendințe actuale în managementul
operațiunilor
 Bărbulescu C., Bâgu C. -Politici manageriale de producţie,
Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2002
 Brandon-Jones, A., Slack, N. - Quantitative Analysis in
Operations Management, Pearson Education Limited,
Harlow, 2008
 Reid, D.R., Sanders, N.D.- Operations Management - An
Integrated Approach, Sixth edition, John Wiley & Sons,
2016
 Slack, N., Chambers, S., Johnston, R.- Operations
Management, Eighth Edition, Pearson Education, 2016
 The Association for Operations Management - APICS
Dictionary. The standard for excellence in the operations
management profession, Fifteenth Edition, APICS, Chicago,
2016
 The Association for Operations Management, Operations
Management Body of Knowledge Framework, Third Edition,
APICS, Chicago, 2011
 lucrare individuală /de grup (2 studenți) pe
tematica managementului operațiunilor:
◦ Competitivitate, strategie şi eficienţă operaţională
◦ Proiectarea noilor produse, servicii şi procese
◦ Managementul lanţului de aprovizionare-livrare
◦ Managementul calităţii: noţiunea de calitate, costul
calităţii, filosofia TQM
◦ Controlul calităţii şi six sigma
◦ Tendințe actuale în managementul operațiunilor

 Dimensiunea lucrării: maxim 12 pagini


 O parte introductivă;
 O parte de analizã teoretică – în care se
prezintã aspectele teoretice ale temei
(inclusive, acolo unde este cazul, prezentarea
legislației), respectiv cele mai relevante teorii
în domeniu – 50 %
 3. O parte de analiză aplicată – studiu de caz, analize
primare și secundare de date, comparații calitative
și/sau cantitative, argumentãri logice și fundamentate-
40 %.
 Existã posibilitatea ca grupul să opteze, pentru partea
de analiză, să prezinte și să comenteze pe marginea
diferitelor articole și studii întâlnite în literatura de
specialitate. În acest caz, este importantă contribuția
critică a grupului (argumentată, logică bazată pe date și
deducții logice) –nu se iau în calcul în notare numai
simpla prezentare de aspecte întâlnite în articole și
studii. Prezentarea proiectului va fi susținutã la
seminariile/cursurile din 4.12.2019 și 11.12.2019 și va
fi elaboratã în PowerPoint. Prezentarea va avea o
pondere de 10% din totalul notei acordate proiectului
 Curs 50%
◦ 10% participare activă la curs
◦ 30% test curs 15 ianuarie 2020 – test grilă 18
întrebări cu o pondere de 0,5 pct. (1 pct. din oficiu)
◦ 10% participare la Sesiunea de Comunicări Științifice
sau realizare și predare proiect suplimentar
Posibilități de îmbunătățire a activității de
management al operațiunilor – studiu de caz

 Seminar 50%
◦ 20% participare activă la seminar
◦ 30% nota proiect