Sunteți pe pagina 1din 20

E l a b o r a t d e s t u d e n t u l g r.

I M T- 1 6 1
Bivol Nicolae
Ve r i f i c a t d e l e c t o r u l u n i v e r s i t a r
Beiu Ilie

CLASIFICAREA,
ÎNREGISTRAREA ȘI ANALIZA
ACCIDENTELOR RUTIERE
SUBIECTE:
 Clasificarea și înregistrarea accidentelor rutiere
 Clasificarea Accidentelor Rutiere după gravitatea
consecințelor
 Clasificarea Accidentelor Rutiere după modul de comitere
 Actele primare pentru înregistrarea Accidentelor Rutiere
 Fișa de evidență a Accidentelor Rutiere
 Analiza Accidentelor Rutiere
 Metoda cantitativă de analiză a Accidentelor Rutiere
 Metoda calitativă de analiză a Accidentelor Rutiere
 Metoda topografică de analiză a Accidentelor Rutiere
 Bazele expertizei autotehnice
Clasificarea și înregistrarea accidentelor rutiere
Accidentul Rutier –
este un eveniment care dereglează
starea normală a circulației rutiere, în el
sunt implicate UNUL sau CÎTEVA
autovehicule aflate în mișcare și ca
consecință pot fi una sau mai multe :
 pierderi materiale
 traumatizarea persoanelor
 decedarea persoanelor
Conform statisticii mondiale a sănătății
anual în urma accidentelor rutiere
Mor – 1,2 ...........1,4 mil. pers.
Traumatizați – 10 ......... 20 mil. pers.
CLASIFICAREA ACCIDENTELOR RUTIERE

Cauzele accidentelor rutiere sunt foarte variate, dar


între ele există niște trăsături comune, care au dat
posibilitate de clasificat accidentele rutiere.
Clasificarea accidentelor rutiere dă posibilitatea de
analizat AR de elaborat măsuri de micșorare a nr. De
accidente.

 Accidentele rutiere pot fi clasificate :


a. după gravitatea consecințelor
b. după mecanismul comiterii
c. după timpul comiterii
 CLASIFICAREA AR DUPĂ GRAVITATEA
CONSECINȚELOR

După gravitatea consecințelor


AR se clasifică :
a) cu persoane decedate
b) cu persoane traumatizate
c) pierderi materiale
Traumele căpătate în AR după
gravitate se clasifică :
• Grave
• Gravitate medie
• Ușoare
• Clasificarea AR după modul de comitere

1.Ciocnire
2. Răsturnare /
Inversiune
3. Tamponare cu
pietonul
4. Tamponare cu
biciclistul
• Clasificarea AR după modul de comitere
1. Tamponare cu un obstacol
2. Tamponare cu un autovehicul
staționar
3. Tamponare cu vehicul cu
tracțiune animală
4. Tamponare cu animale
sălbatice ori domestice
5. Alte accidente precum căderea
pasagerului din autovehicul
Actele primare pentru înregistrarea AR
Certificat de accident rutier , în
care se indică –
1. Data și locul comiterii

2. Descrierea succintă a
conținutului AR
3. Informația despre
autovehicule
4. Informația despre conducători

5. Informație despre persoanele


pătimite
6. Informații despre martorii
accidentului
7. Locul transportării
autovehiculului după accident
• Proceul verbal al examinarii locului AR
În el se descrie foarte amănunțit locul aflării accidentului
rutier, starea carosabilului și acostamentului, iluminarea,
dimensiunile geometrice ale carosabilului și probele luate de la locul
accidentului.
Semnăturile persoanelor implicate în accident, persoana care
la întocmit și martorii.
Actele primare pentru înregistrarea AR
 Schema procesului verbal al examinării locului AR – în
acest document ( act, proces verbal ) se indică locul
accidentului în scară 1 cm = 2 metri, trebuie să fie semnat de
cine a întocmit desenul, martorii și conducătorii auto.
 Proces verbal despre examinarea și verificarea stării
tehnice a unității de transport – se îndeplinește cîte un
exemplar pentru fiecare autovehicul. În acest document se
indică deteriorările exterioare ale autovehiculului, numărul de
înmatriculare, numărul motorului.
 Lămuririle conducătorilor implicați în accident
 Declarațiile martorilor
 Certificatul toxicologic
 Certificatul medico-legal
Fișa de evidență a Accidentelor Rutiere
 Fișa de evidență a accidentului rutier -
în acest document se indică toată informația despre
AR majoritatea în formă codificată pentru a fi incluse în
versiunea electronică.

Analiza accidentelor rutiere

Există 3 metode de analiză a accidentului rutier :


a) Cantitativă

b) Calitaivă

c) Topografică
Metoda cantitativă Metoda calitativă
Servește pentru a aprecia Servește pentru a aprecia
nivelul accidentății în spațiu, factorii care au contribuit la
adică pe țară, localitate, pe un comiterea accidentelor rutiere.
drum sau la intersecție. Există mulți factori care
Există 2 tipuri de indici a contribuie la comiterea AR, dar
metodei cantitative: existența unor trăsături dă
1. Indicii absoluți – posibilitate ca ei să fie clasificați:
a. numărul total de AR 1) încălcarea regulilor de
b. numărul pers. decedate
circulație de către
participanții la trafic
c. numărul pers. traumatizate
2) deminuarea funcțiilor
d. suma pierderilor materiale
psihofiziologice ale
2. Indicii relativi – conducătorilor din cauza
a. numărul de AR la 10 000 oboselii, bolii, alcoolului,
locuitori droguri,depresie
Metoda cantitativă Metoda calitativă
b. numărul de 3) defecțiuni tehnice
persoane decedate la 10 000 mii ale autovehiculului
de locuitori 4) starea
c. numărul de nesatisfăcătoare a drumului
persoane traumatizate la 10 000 5) amplasarea și
mii de locuitori fixarea incorect a încărcăturii
d. numărul de AR la 6) organizarea
1 000 de autovehicule nesatisfăcătoare a circulației
e. numărul de AR la rutiere
1 km lungimea drumului În analiza calitativă se mai
f. numărul de AR la include analiza AR după timpul
1 000 000 km parcurși comiterii lor. Conform statisticii
pentru țările europene, cele mai
multe AR au loc în perioada
aprilie – septembrie.
 Metoda topografică
Servește pentru a aprecia nivelul accidentății în spațiu.
Există 3 variante de analiză topografică:
1. Harta Accidentului Rutier – se întocmește în forma obișnuită a
hărții țării sau localității corespunzătoare în scară. Pe această
hartă, cu semne convenționale se indică locul Accidentului Rutier
pe o perioadă de timp. Poate fi indicat și tipul accidentului rutier.
Harta servește pentru a atrage atenția specialiștilor în domeniul
(OSCR) despre zonele cu accidentitate foarte înaltă și de elaborare
a măsurilor pentru micșorarea accidentății.
2. Graficul liniar – se întocmește pentru un drum, sector de drum
sau stradă cu accidentitate foarte înaltă.
a. Locul de comitere a AR
b. Tipul AR
c. Timpul AR
 Metoda topografică
3. Planul situațional – se întocmește pentru o singură
intersecție sau un sector mic de drum cu accidentate înaltă.
Pe plan se indică schematic toate accidentele care au fost comise pe
o perioadă de timp. Deoarece scara este destul de mare este posibil
de indicat :
1. Traiectoriile de mișcare a participanților la accident
2. Locul accidetului
3. Timpul
4. Tipul
5. Consecințele accidentului
Acest plan se întocmește pentru toate intersecțiile sau secoarele
de drum cu accidente și servește pentru a argumenta necesitaea
elaborării și realizării măsurilor de micșorare a accidentății.
 BAZELE EXPERTIZEI TEHNICE AUTO

 Expertiza tehnică auto - este o cercetare


științifico – tehnică efectuată de către
specialiști în domeniu și are scopul de a
determina toți factorii care au contribuit la
Accidentul Rutier.
 Există 2 tipuri de expertiză tehnică auto :
1. judiciară
2. de serviciu
 Expertiza tehnică juridică

- se efectuează la cererea instanțelor judiciare


în cazul accidentelor rutiere cu consecințe grave.
Scopul expertizei judiciare este de a
determina dacă AR
s-a comis din cauza încălcării regulilor de
circulație de către participanții la trafic sau din
cauza defecțiunilor tehnice ale autovehiculului.
Această expertiză trebuie să determine gradul de
inovație a fiecărui participant la accident.
 Expertiza tehnică de serviciu

- se efectuează la cererea proprietarilor de


autovehicule sau la cerearea întreprinderilor în
posesia cărora sunt autovehiculele implicate în
AR. Se efectuează de obicei pentru AR cu
pagube materiale.
Expertiza tehnică auto poate fi efectuată
de către unu sau câteva experți auto.
BIBLIOGRAFIE :
1. https://www.google.md/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D
0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%
BE%D0%B3%D0%B5&hl=ru&sxsrf=ACYBGNR5qTrYNb_HrDvXxF7bDo_
i9-
oKtA:1574338713849&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjC8q
3epPvlAhUHmYsKHV71B3YQ_AUoAXoECBEQAw&biw=1920&bih=888#
imgdii=6XPOdilTu4602M:&imgrc=faxIdpnixRpoIM
2. https://www.google.com/search?q=diagnosticarea+auto&rlz=1C1SQJL_ruMD
806MD806&oq=diagnosticarea+auto&aqs=chrome..69i57.13520j0j7&sourcei
d=chrome&ie=UTF-8
3. Scribd.com/ Expertiza tehnică de serviciu
THANK YOU