Sunteți pe pagina 1din 18

Descrierea unui sistem sau a unei

componente de producere / stocare a


energiei electrice ( din SRE )

- Energia hidraulica -

Student: Dumbrăvescu Carmen


Master: Surse Regenerabile, grupa MS9

Inginer Mecanic pe departamentul de Logistica in


cadrul Expleo Romania

Confidential C
Generalitati privind tipurile de energie actuale
• In cazul energiilor regenerabile nu este necesara utilizarea unei surse auxiliare
de caldură - poluantă - (cum ar fi arderea combustibililor ori fusiunea nucleara
). Ne referim aici la energia eoliana, hidraulica si solară obtinuta din
fotovoltaice .

• Aceste tehnologii utilizează soarele ca sursă directă:

 Vântul rezultă din încălzirea diferențiată a scoarței terestre


 Râurile sunt rezultatul evaporării apei de la suprafaţa oceanului în prezenţa soarelui
 Celulele fotovoltaice (PV), care convertesc direct radiatia solara în curent electric pe
baza efectului fotoelectric.

Confidential C
Energia eoliană și hidraulică
• În cadrul energiei eoliene si hidraulice, turbina antrenează un
generator electric , care este antrenat la randul lui de presiunea
vântului sau a apei . Mai jos prezentăm conversia enrgetică :

Presiune Convertor
Turbină Alternator static de Electricitate
vânt/aer
putere

Confidential C
Energia hidraulică
• Energia hidraulică reprezintă capacitatea unui sistem (apa) de a
efectua lucru mecanic de la trecerea dintr-o poziție dată în altă
poziție (curgere).

• E.h este o energie mecanică formată din energia potențială ( dată de


diferența de nivel dintre lacul de acumulare și centrală ) și energia
cinetică a apei în mișcare. Exploatarea sa se face actualmente

Confidential C
Exploatare hidroelectrica
• Potențialul unei exploatări hidroelectrice depinde atât de cădere, cât
și de debitul de apă disponibil. Cu cât căderea și debitul disponibile
sunt mai mari, cu atât se poate obține mai multă energie electrică.
Energia hidraulică este captată cu turbine.
• Potențialul hidroenergetic al României era amenajat în 1994 în
proporție de cca. 40 %. Centrale hidroelectrice aveau o putere
instalată de 5,8 GW, reprezentând circa 40% din puterea instalată în
România.
• Actual puterea instalată depășește 6 GW

Confidential C
Cum functioneaza o hidrocentrala ?
• O hidrocentrală este o centrală electrică folosită pentru a
transforma energia mecanică produsă de apă în energie electrică.

• Printr-un baraj de acumulare a apei pe cursul unui râu, unde poate


exista eventual și o cascadă, se realizează acumularea unei energii
potențiale, transformată în energie cinetică prin rotirea turbinelor
hidrocentralei. Această mișcare de rotație va fi transmisă mai departe
printr-un angrenaj de roți dințate generatorului de curent electric,
care va transforma energia mecanică în energie electrică.

Confidential C
Putere

• Puterea notată cu litera P este determinată de debitul = Q, de diferența de


nivel = h și de randamentul hidraulic și cel al echipamentului = η
Un calcul aproximativ a puterii, folosind aproximarea:

unde g este accelerația gravitațională, ρ este densitatea și η este


randamentul
se face după formula:

Hidrocentralele moderne au un randament de până la 90%

Confidential C
Tipuri de hidrocentrale
• Folosirea căderii de apă - acest parametru este determinat de
diferența de nivel dintre oglinda apei din lacul de acumulare (în
spatele barajului) și oglinda apei de jos după ce apa a trecut prin
turbină. După acest criteriu sunt hidrocentrale:

• cu o cădere mică de apă - < 15 m, debit mare, cu turbine Kaplan


• cu o cădere mijlocie - 15–50 m, cu debit mijlociu, cu turbine
Francis sau Kaplan
• cu o cădere mare 50–2.000 m, cu un debit mic de apă, turbinele
utilizate fiind turbinele Pelton sau Francis

Confidential C
Schema unei hidrocentrale prevăzută cu o
turbină francis
• Turbina Francis este o turbină hidraulică realizată de James B. Francis.
Este o turbină cu reacțiune, care prelucrează căderi de apă între 50 și
610 m. Se mai numește și radial-axială, deoarece apa intră radial în
rotor, își schimbă direcția și iese axial.

• În comparație cu turbina Pelton, avantajele acesteia constau în turații


mai mari, reducerea gabaritelor și prețuri unitare mai scăzute.

• În România, turbine de tip Francis se găsesc la uzina hidroelectrică de


pe Argeș, uzina de la Bicaz, cea de la Mărișelu etc.

Confidential C
• palete fixe si vane de ghidare ajustabile;
• - admisia este intotdeauna radiala, iar iesirea axiala;
• - se poate instala atat pe canal deschis cat si pe conducte;
• - apa intra in turbina prin spirala, care este asfel proiectata incat sa
pastreze viteza tangentiala constanta de-a lungul de-a lungul
sectiunilor consecutive;
• - tubul are rolul de recupera din energia cinetica a apei si de a reduce
viteza acesteia la iesirea din turbina;
• - utilizata pentru caderi intre 25 si 350 m;
• - randament mare de peste 90%.

Confidential C
Confidential C
Barajul si CHE Pucioasa
Amenajarea Pucioasa de pe rîul Ialomiţa s-a realizat în vederea
asigurării alimentării cu apă a oraşului Pucioasa.

Acumularea este realizată de:


-baraj deversor de beton masiv cu 3 goliri de fund de 4,00 x 4,00 m,
echipate cu vane segment, timpan şi o clapetă de 16 x 2,50 m;
-baraje laterale de 3.128 m, din diguri de contur din pămînt, etanşate în
adîncime cu ecran de gel beton şi în amonte cu pereu de beton.

Confidential C
Un orificiu pe care îl prezintă culeea mal stîng a barajului, asigură captarea
debitului necesar funcţionării centralei hidroelectrice amplasată la piciorul
taluzului în aval, pînă la care apa ajunge prin două conducte Ø=1400 mm.

În baraj mai sunt prevăzute două conducte Ø=1400 care asigură un debit de
servitute de 4,2 m³/s, pentru momentele în care centrala nu funcţionează, o
priză de 1,00 m³/s care asigură, intermitent, apa necesară pentru
alimentarea păstrăvăriei Pucioasa şi o priză de 0,125 m³/s pentru
alimentarea staţiei de tratare a apei oraş Pucioasa.

Ca urmare a colmatării, în cei 20 de ani de funcţionare, capacitatea


acumulării a scăzut la 45% din volum.

Confidential C
Tu

Turbina hidraulica
de reactiune

Confidential C
Confidential C
Conducte fortate

Confidential C
Priza de apa

Concepţia prizei
urmăreşte să
limiteze la maximum
pătrunderea în
derivaţie a
particulelor solide în
stare de târâre,
suspensie sau
plutire în
apă.

Confidential C
Bibliografie
• https://www.scribd.com/doc/159519198/2-Prize-de-Apa
• http://www.rasfoiesc.com/inginerie/electronica/PRODUCEREA-
ENERGIEI-ELECTRICE-
89.php?fbclid=IwAR25vaCuIJKzNEcubmyOhjMNpJvJHi6ppB7-
TmjHsl6YhupSx1KVecfVRDw
• https://ro.wikipedia.org/wiki/Energie_hidraulic%C4%83
• http://www.cunoastelumea.ro/puterea-apei-cum-arata-unele-dintre-
cele-mai-impresionante-hidrocentrale-din-lume/
• http://www.hidroconstructia.com/dyn/2pub/proiecte_det.php?id=69
&pg=18

Confidential C