Sunteți pe pagina 1din 12

EVALUAREA

FORMATIVĂ

REALIZAT DE:
ARAMĂ MIHAELA,
DOȚAC ANA
LUPAȘCU ANA,
JIGĂU VICTORIA,
VACARI ANA
PLAN:
1. Comentarea citatului;
2. Termeni în avans;
3. Cutiuța ,,fermecată”;
4. Poster;
5. Organizator grafic;
6. Fișa A și B;
7. Bibliografie;
OBIECTIVE:
La finele activității, studenții vor fi capabili:
- să idetifice cum este definită evaluarea;
- să identifice caracteristicile evaluării formative;
- să determine scopul evaluării formative;
- să enumere funcțiile îndiplinite de evaluarea
formativă;
- să identifice avantajele și dezavantajele evaluării
formative;
- să compare educația formativă cu cea formatoare;
COMENTAȚI CITATUL:
,,Sigurul mod rezonabil de a
educa este acela de a fi o
pildă de urmat.”
( Albert Einstein)
TERMENI ÎN AVANS:
Procesul, se delimitează, se
obțin, se furnizează,
informații, decizii.

o Folosind acești termeni, formulați definiția


evaluării.
EVALUAREA
- procesul prin care se delimitează, se
obțin și se furnizează informații
utile, permițând luarea unor decizii
ulterioare.
( Cucoș C.)
Evaluarea
inițială

După momentul
în care se
integrează în
desfășurarea
procesului
didactic,
evaluarea se
împarte în:
Evaluare Evaluare
sumativă formativă
CUTIUȚA FERMECATĂ
Extrageți câte o bomboană și
împărțiți-vă în echipă
conform culorii bomboanelor.
POSTER
Conform grupului,realizați
un poster cât mai creativ la
tema: Evaluarea formativă.
ORGANIZATOR GRAFIC
Realizați o paralelă între
evaluarea formativă și cea
formatoare sub forma unui
organizator grafic.
FIȘA A ȘI B
Pe fișa A scrieți o întrebare la tema
de astăzi. Pe fișa B scrieți răspunsul
la întrebarea formulată. Noi vom
strânge fișele apoi le vom repartiza
în mod diferit. Fiecare pe rând va
citi întrebarea din fișa A, răspusul îl
va citi acela care îl are în fișa B.
BIBLIOGRAFIE:
1. ȘOVA, Tatiana, PUTINĂ, Dorina,
Evaluarea în învățământ. Suport de curs,
Bălți, 2017.
2. proiecte.pmu.ro