Sunteți pe pagina 1din 19

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÎNT TINERET și SPORT REZINA

Proiect educational de protectie


a mediului:
„Un mediu curat şi sănătos pentru un viitor frumos”

IP Gimnaziul Pripiceni-Răzeși

2016
OCROTIND NATURA, NE OCROTIM PE NOI ÎNŞINE!

ARGUMENT

Protecţia naturii devine tot mai mult una din cele mai importante preocupări ale
societăţii contemporane.
Interesul şi dragostea pentru natură sunt la majoritatea copiilor instinctive.
Pentru a fi prietenul naturii trebuie să ai un comportament ecologic, s-o ocroteşti,
menţinând curăţenia şi îngrijind frumuseţile ei, oriunde te-ai afla. Ocrotind natura,
ne ocrotim pe noi înşine! Nu ne putem imagina o natură fără clorofilă, fără iarbă,
fără frunze, fără arbori şi păsări.
În epoca contemporană, o problemă mare este educarea elevilor în
spiritul unor responsabilităţi umane ce vizează protecţia mediului înconjurător.
Ignorarea măsurilor necesare de apărare a mediului poate declanşa o criză
ecologică cu consecinţe majore pentru omenire. Şcoala este chemată să
determine nu numai sentimente de admiraţie faţă de frumuseţile naturii, ci şi
convingeri şi deprinderi de protejare a mediului înconjurător..
Adevărata educaţie ecologică îşi atinge scopul numai atunci când elevii –
cetăţenii de mâine – vor fi convinşi de necesitatea ocrotirii naturii şi vor deveni
factori activi în acţiunea de conciliere a omului cu natura. Conştientizând
frumuseţea mediului local, promovând pitorescul zonei în care locuiesc, copiii vor
înţelege utilitatea acţiunilor ecologice.
Activitați de educație ecologică noi elevii IPG Pripiceni-Răzeși , o realizăm la
nivelul şcolii în cadrul bilunarului ecologic sau toamna. Însă educația ecologică
fiind una din provocările lumii moderne, a fost ideea întocmirii unui proiect
care ar avea un impact major asupra mediului..

O condiţie pentru realizarea teoretică a proiectului a fost cooptarea a cât mai


mulţi elevi din cadrul claselor a IV- IX-a în echipa de proiect. Cinci elevi din
clasa a VIII-IX-a avem sarcina să ne informăm din diverse surse( presă,
Internet, cărţi) asupra efectelor poluării asupra mediului .Apoi vom prezenta
rezultatele cercetărilor într-o întrunire a elevilor claselor a IV- IX-a. Se vor
aplica apoi elevilor o serie de chestionare de impact pentru a se stabili interesul
participării lor la proiect. După centralizarea şi interpretarea chestionarelor vor
fi selectaţi membrii echipei de proiect.

Elevilor selectaţi li se va trasa sarcini precise:


- primul grup să proiecteze activităţile;
- al doilea grup să se ocupe de relaţia cu partenerii;
- al treilea grup să redacteze proiectul;
- al patrulea grup să redacteze prezentarea PowerPoint;
- al cincilea grup să prezinte proiectul;
TIPUL DE PROIECT : proiect local
DOMENIUL : ,, Educaţie ecologică pentru elevi şi
comunitate ”
APLICANTUL: IP Gimnaziul Pripiceni-Răzeși cu
elevii cl. IV-IX-a.
PARTENERI IMPLICAŢI ÎN PROIECT:
- IP Gimnaziul Pripiceni-Răzeși cu clasele IV – IX
- Cosiliul Elevilor
- Primăria şi Consiliul Local Pripiceni-Răzeși;
- Locuitori ai satelor Pripiceni
Obiectiv general:
Formarea comportamentului ecologic adecvat prin derularea de acţiuni
concrete de protecţie a mediului înconjurător.
Obiective specifice:
Privind elevii
-lărgirea cunoştinţelor referitoare la problemele de mediu specifice zonei;
-dezvoltarea unor atitudini, comportamente, favorabile ameliorării relaţiilor
dintre om şi mediu;
-cultivarea capacităţii de cooperare în scopul protejării mediului;
-formarea unei conştiinţe şi a unei gândiri ecologice;
-formarea unor deprinderi ecologice prin activităţi extracurriculare;
Privind cadrele didactice
-cultivarea capacităţii de cooperare în scopul protejării mediului;
-diseminarea informaţiilor despre problemele de mediu specifice zonei în care
se află şcoala implicată în proiect;
- dezvoltarea capacităţii de relaţionare cu instituţiile implicate în proiect.
Privind membrii comunităţii locale
- implicarea concretă în desfăşurarea acţiunilor propuse;
- consolidarea parteneriatului şcoală – comunitate;
- formarea unor deprinderi ecologice.
GRUP ŢINTĂ:
• Elevii din gimnaziu;
• Cadre didactice;
• Personalul auxiliar al şcolii
• Membrii comunităţii;
DURATA:
 martie – aprilie 2016
RESURSE UMANE:
•Elevi, cadre didactice, parteneri implicaţi în proiect.
RESURSE MATERIALE
 Materiale necesare pentru ecologizare (mănuşi , saci menajeri lopeţi, cazmale, sape,
 greble, roabă,tc. )
 Materiale necesare pentru informare, evaluare şi diseminare (aparat de fotografiat
etc.)
RESURSE FINANCIARE
- din bugetul APL;ONG
DISEMINARE (SUGESTII):
•Fotografii ale activităţilor desfăşurate;
•Publicarea în ziarele raional a unor materiale despre activităţile desfăşurate;
•Realizarea unui ppt cu activităţile desfăşurate .
RISCURI ESTIMATE:
-vreme defavorabilă în desfăşurarea unor activităţi;
-dificultăţi în găsirea unor parteneri şi a unor sponsori care să sprijine desfăşurarea
activităţilor propuse.
IMPACT:
a) Modificarea percepţiei elevilor şi a membrilor comunităţii asupra
problemelor de mediu
b) Constituirea unei comunităţi responsabile ;
c) Creşterea interesului pentru protecţia mediului;
d) O mai bună colaborare între şcoală şi comunitatea locală.
REZULTATE AŞTEPTATE:
-îmbunătăţirea comportamentului elevilor vis-a vis de problematica mediului;
-ecologizarea unor spaţii verzi;
-refolosirea unor deşeuri colectate;
-formarea coeziunii colectivului de elevi;
-formarea şi dezvoltarea unei atitudini positive faţă de mediul înconjurător.
VALORI PROMOVATE:
-spiritul de echipă
-comunicare
-toleranţă
ETAPELE PROIECTULUI:

FORMAREA ŞI ORGANIZAREA ECHIPEI :


- martie 2016
-Stabilirea calendarului activităţilor
-Stabilirea responsabilităţilor
-Popularizarea proiectului

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR
PROPUSE – martie - aprilie 2016

EVALUAREA PROIECTULUI –
aprilie - mai 2016
ACŢIUNI PROPUSE SPRE DESFĂŞURARE:
Activitatea 1: realizarea de panouri, afişe
informaţionale,anunțuri;
Activitatea 2: eseuri pe teme ecologice
Activitatea 3:
 ecologizarea malurilor rîulețului Cogîlnic
 vor fi colectate deşeurile pe o porţiune de 2 Km de pe
malurile rîulețului Cogîlnic

În satul nostru, există un micuț rîuleț


,,Cogîlnic,,.
Cogâlnic este un râu din Republica
Moldova, afluent de stânga al râului
Răut. Lungimea râului constituie 48 km,
curge în direcția sudică întretăind
dealurile Podișului Nistru. Lățimea
medie a luncii este de 3 km, versanții au
fost valorificați prin planterea viilor și
livezilor. Alimentația râului este mixtă. ,
Cogâlnic, pe timp ce trece el seacă, o cauză este lipsa
de umiditate, iar alta este de la deșeurile aruncate pe
malul său, dar așa și peștii de mult l-au părăsit. În
ultimii ani am început a combate acestă problemă,
organizîndu-ne copii de la școală, în timp de
primăvară de a curăța cel puțin malurile sale și de a
elimina unele deșeuri.

Această problemă nu este doar la noi, ea


predomină în mai multe sate, unde există rîuri și în
genere ape de suprafață.
Activitatea 4: „Ziua verde”
 În colaborare cu APL, va fi împădurit 0,5 hectare pe dealul din fața
satului Pripiceni-Răzeși Acţiunea va fi coordonată de reprezentanţii
Ocolului Silvic, care vor asigura materialul săditor şi uneltele necesare.
 Plantare de puieţi în curtea şcolii: ˝Un arbore plantat, un pas înainte ”
Activitatea 5: Excursie de ecologizare
 elevii împreună cu profesorii însoţitori se vor deplasa cu un autocar în
Rezervația Codrii. Acolo va avea loc o acţiune de studiere a
biodiversităţii. Costul excursiei va fi suportat de către Primăria
Pripiceni-Răzeși.
Activitatea 6: „Din orice hârtie poate răsări un copac”
 Timp de o săptămână se va colecta hârtie care va fi valorificată la o
firmă colectoare.
Activitatea 7: "Arată ca îţi pasă ! "
 Timp de o săptămână se va desfăşura acţiunea de colectare a maselor
plastice, care va fi reciclată de o firmă.
Activitatea 8: „Arta ECO”
 Sub îndrumarea profesorului de educaţie plastică şi a diriginţilor, elevii
vor realiza obiecte de artă din materiale reciclabile.
Activitatea 9: „ ECO - fashion”
 Elevii din clasele VII-IX şi alţi voluntari vor
recondiţiona obiecte vestimentare sub
îndrumarea profesorilor.
Activitatea 10: Simpozionul „Pentru o 9 atitudine”
 În cadrul acestei întâlniri va fi prezentat
proiectul, rezultatele proiectului, si se vor discuta
modalităţile practice de continuare a lui.
Activități:
22 martie – Ziua Mondială a Protecţiei Apelor
15 aprilie – Ziua Pădurii

Evaluarea proiectului:

 Prezentarea acţiunilor desfăşurate în ziarele


raionale şi în alte publicaţii de specialitate
 Realizarea unui ppt cu activităţile desfăşurate .
Sperăm ca anul acesta să facem iar acel
pas pentru curățarea micului nostru
rîuleț.
22 martie, Ziua Mondială a
Apei, ne reaminteşte că apele
sînt poluate şi că ar fi timpul
să încetăm să le mai sufocăm
cu deşeuri.
Au realizat:

Elevii IP Gimnaziul Pripiceni-Răzeși:

Stoian Valeria clasa IX-a


Condrea Ion clasa VIII-a
Cojocari Maria clasa VIII-a

2016