Sunteți pe pagina 1din 10

MODUL I

PLANIFICAREA
PRODUCTIEI
ELEMENTELE DE CALCUL ALE UNEI
LINII DE PRODUCȚIE ÎN FLUX
 ELEMENTE DE CALCUL AL LINIEI DE
PRODUCȚIE ÎN FLUX

TACTUL

RITMUL

NUMĂRUL DE MAȘINI SAU LOCURI DE MUNCĂ

NUMĂRUL DE MUNCITORI

LUMGIMEA LINIEI

VITEZA DE DEPLASARE A MIJLOCULUI TRANSPORT


TACTUL

Reprezintă intervalul de timp la care un produs


sau o piesă iese din fabricație în stare finită

Relația de calcul pentru determinarea tactului este:


TACTUL

Relația de calcul pentru determinarea tactului în


condiția în care sunt prevăzute întreruperi
planificate, este:
RITMUL DE LUCRU
Reprezintă o mărime inversă tactului și exprimă
cantitatea de produse care se execută în cadrul liniei pe
unitatea de timp(minut, oră, schimb, zi, etc.)
Relația de calcul pentru determinarea rimtului este:
NUMĂRUL DE MAȘINI SAU DE LOCURI DE MUNCĂ
Se calculează ca raportul dintre suma duratelor
operațiilor necesare pentru obținerea unei unități de
produs pe linie și tactul liniei.
NUMĂRUL DE MUNCITORI

Factorii în funcție de care se stabilește numărul de


muncitori sunt:
• numărul de locuri de muncă din cadrul liniei de
producție în flux;
• norma de servire pentru aceste locuri de muncă
Timp muncă muncitor > timp muncă mașină – un
singur muncitor la o mașină (un loc de muncă)
Timp muncă muncitor < timp muncă mașină – un
singur muncitor la mai multe mașini(locuri de muncă)
LUNGIMEA LINIEI DE PRODUCȚIE ÎN FLUX
Se calculează ca produsul între distanța dintre două
centre a două locuri de muncă alăturate și numărul total
al locurilor de muncă de pe linie.

L=d∙N

Unde: L – lungimea liniei de producție în flux


d – distanța dintre centrele a două locuri de
muncă
N – numărul de locuri de muncă de pe linie
VITEZA DE DEPLASARE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT

Mijlocul de transport poate să fie o bandă rulantă sau un


conveier. Calcularea vitezei acestuia se efectuează astfel:

Unde: V– viteza de deplasare a mijlocului de transport;


d – distanța între centrele a două locuri de muncă;
T – tactul de funcționare a liniei;