Sunteți pe pagina 1din 8

NOTIUNI DE

ANATOMIE RADIOLOGICA
• În această incidenţă apare bine evdenţiat anterior sternul şi
posterior coloana dorsală, arcurile vertebrale se evidenţiază
cu traiect oblic descendent. Cupolele diafragmatice apar
una sub alta se vizualizează anterior şi posterior sinusurile
costo-diafragmatice. Posterior de stern apare un spaţiu
transparent, posterior de cord se delimitează spaţiul
retrocardiac. În porţiunea mijlocie se evidenţiază cele două
hiluri suprapuse.
• Topografia radiologică pulmonară – segmentele
plămânului – importante pentru chirurgie; În dreapta
datorită scizurii orizontale sunt 3 lobi superior, mijlociu,
inferior, în stânga doi lobi si uneori poate fi prezent şi lobul
mediu –lingula.Fiecare lob prezintă segmente.
Imaginea normală în incidenţa de profil:
Este incidenţa strict necesară pentru locarizarea imaginilor de faţă şi
permite examinarea leziunilor mascate prin suprapunere de către
opacitatea mediastinală şi a cupolelor diafragmatice.
• Hilurile pulmonare - formate din ramificaţiile arterelor pulmonare, vene,
elemente bronşice, limfatice şi din ţesutul interstiţial. Apar ca imagini
radioopace cu ramificaţii în câmpurile pulmonare. Opacitatea hilului drept este
situat între extremităţile anterioare ale coastelor II şi IV, iar în stânga hilul este
situat cu 1-1,5 cm mai sus fiind mai greu vizibil datorită suprapunerii opacităţii
mediastinale.
Arterele pulmonare reprezintă partea principală în formarea imaginii
pulmonare, ele se vor dihotomiza subţiindu-se treptat dispărând la ~1-2 cm de
peretele toracic-formând „ mantaua pulmonară”. Prinderea unui vas
ortorontgenograd va da o imagine rotundă opacă iar când este prinsă şi o
bronhie –transparentă rotundă, va apărea o imagine „în ochelar spart”.
Venele nu pot fi diferenţiate de artere acestea având traseu comun şi cu
cel al bronşiilor.
• Foiţele pleurale în condiţii normale nu se evidenţiază, se vizualizează în urma
îngroşării sau când se vizualizează ortorntgenograd scizura orizontală ce apare
ca opacitate liniară fină cu contur bine delimitat. Poate să se vizualizeze imagini
opace ce însoţesc arcurile costale I, II - se datorează domului pleural.Tot în 1/3
sup se poate vizualiza scizura venei azygos.
• În sens vertical sunt două arii; internă şi externă.
• Transparenţa pulmonară este străbătută de o reţea fină de
opacităţi liniare şi curbilinii datorate reţelei vasculare,
arteriale în special (90%), venoase şi limfatice, - denumit
„desen pulmonar”, sau „tramă pulmonară”. Această reţea
vasculară delimitează lobulii pulmonari.
• Pe o imagine radiografică nu se pun în evidenţă elemente
parenchimatoase mici - unitatea terminală a parenchimului
alveola. Acestea, tributare bronhiolei vor forma acinul, care la
rândul lor vor forma lobulul pulmonar, ca o unitate morfo-
funcţională tributară unei bronhiole perilobare care este o
ramificaţie a unei bronhii de gradul IV. Acinul este vizibil doar
în stări patologice .
• Mediastinul- este alcătuit din imaginea cordului, vase mari, nervi grupuri
ganglionare, esofag.
• Conturul drept în poţiunea superioară este dată de vena cavă superioară,
inferior atriul drept.
• Conturul stâng este format din trei arcuri: superior – butonul aortic,
convex spre stânga, mijlociu sau golf cardiac convex spre dreapta, inferior
dat de ventricolul stâng.
• Pe o radiografie cu raze dure prin opacitatea mediastinală se poate
vizualiza traheea, cu bifurcarea ei în două bronhii principale,în unghi de
75°.
• Conţinutul toracic ; organele şi structurile din cutia toracică: plămânii,
pleura şi organele ce alcătuiesc mediastinul.
• Plămânii – apar pe radigrafia de faţă ca două imagini radio-transparente ,
de formă aproximativ triunghiulară datorat conţinutului bronho alveolar,
delimitate lateral de arcurile costale, medial de opacitatea mediastinului,
iar distal de cupolele diafragmatice.
Arbitral, fiecare plămân este împărţit în patru regiuni fiecare:
-regiunea apicală sau vârful pulmonar, situată deasupra claviculelor
-regiunea subclaviculară, situată sub clavicule şi polul superior al hilului
-regiunea mijlocie, situată în vecinătatea hilului,subclavicular
-regiunea inferioară, situată îintre polul inferior al hilului şi hemidiafragm.
ANATOMIE RADIOLOGICĂ
• Imaginea normală postero- anterioară: - este formată din elemente
toracice ale conţinătorului şi conţinutului toracic.
Conţinătorul toracic ;este reprezentat de;
• părţi moi toracice, - musculatura toracelui în special din muşchii pectorali,
sternocleidomastoideni, sâni – acestea pot parazita imaginea toracică.
• scheletul osos, - pe radiografie corect examinată se evidenţiază primele
vertebre dorsale; arcurile costale - anterioare şi posterioare; claviculele
simetrice la egală distanţă de linia mediană; omoplaţii ce trebuie scoşi din
câmpurile pulmonare;arcurile costale pot prezenta malformaţii cu răsunet
clinic –coasta cervicală uni sau bilaterală datorită compresiunii
neurovasculare sau descoperire întâmplătoare-hipoplazie, hiperplazie,
sinostoza, bifiditate, exostoze.
• diafragm, - cu cele două cupole, drept cu 1,5- 2 cm situat deasupra
conturului stâng. Cu opacitatea mediastinală a codului formează unghiurile
cardio-frenice iar cu peretele toracic unghiurilr costo-diafagmatice care
sunt simetrice şi ascuţite.
Fig. 4