Sunteți pe pagina 1din 16

Academia de Studii Economice

Departamentul de Economie si Politici Economice

TEMA 5: Piata concurentiala. Formarea


cererii pe piaţa bunurilor si serviciilor.
Disciplina: Microeconomie

Autori: Marilena PAPUC


Daniela VARJAN
Obiective
După studiul acestui capitol vei avea
cunostinţe despre:

• Formarea cererii pe piata bunurilor si


serviciilor.
• Dinamica cererii si factorii de influenta
• Elasticitatea cererii
Ce este cererea?
• Cererea individuală exprimă relaţia dintre
cantitatea dintr-un bun economic pe care
un consumator doreşte şi poate să o
achiziţioneze într-o perioadă determinată
de timp şi preţul acelui bun.

• Cererea pieţei pentru un bun = suma


cererilor individuale
Cererea: exemplu
Preţ Cantitate

10 100

20 90

30 70

40 40

50 5
Legea cererii
• Precizează relaţia inversă între preţ şi
cantitatea cerută.

• Exemplu:
• Q=100 – 7P
Cererea individuală şi cererea
pieţei
Preţ QA QB QC QD QT

10 100 60 30 120 310

20 90 50 20 100 260

30 70 40 15 75 200

40 40 30 10 50 130

50 5 10 5 20 40
Condiţiile cererii
• Veniturile consumatorilor
• Preferinţele consumatorilor
• Numărul consumatorilor
• Preţul altor bunuri
• Previziunile consumatorilor.
Elasticitatea cererii
Exprimă sensibilitatea cererii, modul în care
aceasta reacţionează la modificarea
condiţiilor ce o influenţează.
•Elasticitatea cererii la pret măsoară
sensibilitatea cererii la modificarea preţului:
•Ec/p=%ΔQ/%ΔP
•Ec/p= (dQ/dP)xP/Q)
Elasticitatea cererii la preţ: forme
• Cerere perfect elastică Ec/p=∞
• Cerere elastică Ec/p>1
• Cerere de elasticitate unitară Ec/p=1
• Cerere inelastică Ec/p<1
• Cerere perfect inelastică Ec/p=0.
Factorii care influenţează
elasticitatea cererii la preţ
• Gradul de substituire al bunurilor;
• Ponderea cheltuielilor cu bunul studiat
în totalul cheltuielilor consumatorilor.
Cu cât această pondere este mai mare, cu
atât elasticitatea este mai ridicată.
• Natura bunului;
• Perioada de timp de la modificarea
preţului.
Elasticitatea cererii şi încasările
producătorilor
• VM = P(1+1/ Ec/p) din care rezultă că:
- dacă cererea este elastică, adică Ec/p>1, venitul
marginal este pozitiv şi venitul total creşte;
- dacă cererea este inelastică, adică Ec/p<1,
venitul marginal este negativ şi venitul total
scade;
- dacă cererea are elasticitate unitară, adică
Ec/p=1, venitul marginal este zero şi venitul total
este constant.
Elasticitatea cererii la venit
• Exprimă cât de sensibilă este cererea
pentru un anumit bun la modificarea
veniturilor consumatorilor.
• Ec/V=% ΔQ/ %ΔV
• Bunuri normale: Ec/V > 0
• Bunuri inferioare: Ec/V < 0.
Elasticitatea încrucişată a cererii
• Exprimă modificarea cererii pentru un bun
în funcţie de modificare preţului altor
bunuri.
• Ecx/py=% ΔQx/% ΔPy
• Bunurile pot fi:
- substituibile, dacă Ecx/py>0;
- complementare, dacă Ecx/py<0.
Cererea atipică
• Efectul Giffen
• Efectul de snobism şi ostentaţie
• Efectul de venit nul
• Efectul de anticipaţie
Evaluare
Anul trecut, preţul bunului X a fost de 40 u.m., iar cantitatea
cerută din acest bun de 100 unităţi.
• Să se calculeze coeficientul elasticităţii cererii în funcţie
de preţ, dacă în urma unei creşteri a preţului cu 20%,
cantitatea cerută devine 90 unităţi.
• Să se reprezinte grafic cererea.
• Să se determine modificarea cantităţii cerute, dacă
venitul consumatorului creşte cu 20% si coeficientului
elasticităţii cererii în funcţie de venitul este 2.
• Să se identifice natura bunului (tipul de bun)
• Să se precizeze evolutia incasarilor din vanzarea
bunului.
Bibliografie
• Samuelson, P., Nordhaus, W. (2010). Economics, Editia
a 19-a. McGraw Hill Irwin, disponibil la
https://www.academia.edu/35384802/Economics-19e-
Paul-Samuelson-William-Nordhaus.pdf?auto=download ,
pp.45 – 50 si 65 - 70
• Mankiw, G.(2012). Principles of Economics.pp. 65 – 75
si 93 – 104
• Papuc, M., Microeconomie - Editura ASE Bucuresti, (cap
II) disponibil la:
https://online.ase.ro/course/view.php?id=36265

S-ar putea să vă placă și