Sunteți pe pagina 1din 16

Proiect la CHIMIE

Nume:Virluga Ciprian
Clasa: a VIII-a C
Energii neconventionale
 Energii neconventionale regenerabile se refera la forme de energie produse prin
transferul energiei rezultate din procese naturale regenerabile. Astfel, energia solara,
a vanturilor, a apelor, a proceselor biologice si a caldurii geotermale pot fi captate de
catre oameni utilizand diferite procedee.
 Sursele de energie neregenerabile includ energia nucleara precum si energia generata
prin arderea combustibililor fosili, asa cum ar fi petrolul, carbunele si gazele naturale.
Aceste resurse sunt limitate la existenta zacamintelor respective si sunt considerate in
general neregenerabile.
 Dintre sursele regenerabile de energie fac parte:
 Energia Eoliana
 Energia Solara
 Energia Hidraulica
 Energia Geotermala

 Toate aceste forme de energie sunt valorificate pentru a servi la generarea curentului
electric, apei calde, etc.
Energia solara
 Energia solară este energia emisă de Soare pe întreg domeniul radiației sale
electromagnetice. Energia solară este considerată energie regenerabilă și stă la
baza celor mai multe forme de energie de pe Pământ: energia hidraulică, energia
eoliană, energia combustibililor etc. Conversia în energie a combustibililor se face
prin fotosinteză.
 Energia solară poate fi folosită să:
 •genereze electricitate prin celule solare (fotovoltaice)
 •genereze electricitate prin centrale termice solare (heliocentrale)
 •încălzească clădiri, direct
 •încălzească clădiri, prin pompe de căldură
 •încălzească clădiri și să producă apă caldă de consum prin panouri solare termice
 Instalațiile solare sunt de două tipuri: termice și fotovoltaice.
 Stiati ca:
 Ziua, timp de 4 ore, (iarna 1,5 ore) aceste panouri solare produc energie
electrică care poate fi stocată în acumulatori, pentru a fi folosită dealungul
nopții, la casele izolate, fără legatură la rețeaua electrică națională.
Panourile fotovoltaice
 O alta modalitate de captare a energiei
solare (termice) este cu ajutorul unor
panouri sau tuburi termice care, expuse la
soare, incalzesc un agent termic (de obicei
apa), caldura putand fi utilizata la diverse
necesitati cu ajutorul schimbatoarelor de
caldura. Aceasta este una din cele mai
simple modalitati cu costuri minime si in
zonele din sudul tarii oamenii au gasit o
solutie simpla pornind de la aceasta idee
montand rezervoare vopsite in culori
inchise (pentru a absorbi mai bine caldura)
umplute cu apa pe niste suporti la inaltimi
de 2- 3m, apa incalzita folosind-o ca apa
menajera.
Energia eoliana
 Energia eoliană este o sursă de energie
regenerabilă generată din puterea
vântului. La sfârşitul anului 2006,
capacitatea mondială a generatoarelor
eoliene era de 73904 MW, acestea
producând ceva mai mult de 1% din
necesarul mondial de energie electrică.

 Energia cinetică din vânt poate fi folosită


pentru a roti nişte turbine, care sunt
capabile de a genera electricitate. Unele
turbine pot produce 5 MW, deşi aceasta
necesită o viteză a vântului de aproximativ
5,5 m/s, sau 20 de kilometri pe oră. Puţine
zone pe pământ au aceste viteze ale
vântului, dar vânturi mai puternice se pot
găsi la altitudini mai mari şi în zone
oceanice.
Avantajele energiei eoliene
 În contextul actual, caracterizat de creşterea alarmantă a poluării cauzate de producerea energiei din
arderea combustibililor fosili, devine din ce în ce mai importantă reducerea dependenţei de aceşti
combustibili. Energia eoliană s-a dovedit deja a fi o soluţie foarte bună la problema energetică globală.
Utilizarea resurselor regenerabile se adresează nu numai producerii de energie, dar prin modul particular
de generare reformulează şi modelul de dezvoltare, prin descentralizarea surselor. Energia eoliană în
special este printre formele de energie regenerabilă care se pretează aplicaţiilor la scară redusă.

 • Principalul avantaj al energiei eoliene este emisia zero de substanţe poluante şi gaze cu efect de seră,
datorită faptului că nu se ard combustibili.
 • Nu se produc deşeuri. Producerea de energie eoliană nu implică producerea nici unui fel de deşeuri.
 • Costuri reduse pe unitate de energie produsă. Costul energiei electrice produse în centralele eoliene
moderne a scăzut substanţial în ultimii ani, ajungând în S.U.A. să fie chiar mai mici decât în cazul energiei
generate din combustibili, chiar dacă nu se iau în considerare externalităţile negative inerente utilizării
combustibililor clasici.

 În 2004, preţul energiei eoliene ajunsese deja la o cincime faţă de cel din anii 80, iar previziunile sunt de
continuare a scăderii acestora, deoarece se pun în funcţiuni tot mai multe unităţi eoliene cu putere
instalată de mai mulţi megawaţi.

 • Costuri reduse de scoatere din funcţiune. Spre deosebire de centralele nucleare, de exemplu, unde
costurile de scoatere din funcţiune pot fi de câteva ori mai mari decât costurile centralei, în cazul
generatoarelor eoliene, costurile de scoatere din funcţiune, la capătul perioadei normale de funcţionare,
sunt minime, acestea putând fi integral reciclate.
Dezavantajele energiei eoliene
 Principalele dezavantaje sunt resursa energetică relativ limitată, inconstanţa datorită variaţiei
vitezei vântului şi numărului redus de amplasamente posibile. Puţine locuri pe Pământ oferă
posibilitatea producerii de electricitate folosind energia vântului.

La început, un important dezavantaj al producţiei de energie eoliană a fost preţul destul de mare de
producere a energiei şi fiabilitatea relativ redusă a turbinelor. În ultimii ani, însă, preţul de
producţie pe unitate de energie electrică a scăzut drastic, ajungând, prin îmbunătăţirea
parametrilor tehnici ai turbinelor, la cifre de ordinul 3-4 eurocenţi pe kilowatt oră.

Un alt dezavantaj este şi "poluarea vizuală" - adică, au o apariţie neplăcută - şi de asemenea produc
"poluare sonoră" (sunt prea gălăgioase). De asemenea, se afirmă că turbinele afectează mediul şi
ecosistemele din împrejurimi, omorând păsări şi necesitând terenuri mari virane pentru instalarea
lor. Argumente împotriva acestora sunt că turbinele moderne de vânt au o apariţie atractivă
stilizată, că maşinile omoară mai multe păsări pe an decât turbinele şi că alte surse de energie,
precum generarea de electricitate folosind cărbunele, sunt cu mult mai dăunătoare pentru mediu,
deoarece creează poluare şi duc la efectul de seră.
.
Sistem hibird eolian-solar
 Kiturile hibride fotovoltaice si eoliene sunt
acele sisteme de producere a energiei
electrice din surse regenerabile care
functioneaza atat cu panouri fotovoltaice,
cat si cu ajutorul unei turbine eoliene.
Astfel de kituri hibride fotovoltaice si
eoliene sunt recomandate pentru asigurarea
necesarului electric dintr-o unitate de
cazare turistica, locuinta, pensiune, scoala
sau unitate medicala. Kiturile hibride
fotovoltaice si eoliene includ, de asemenea,
invertoare, regulatoare de incarcare si
acumulatori solari pentru stocarea energiei
electrice produse peste necesarul de
consum. Kiturile hibride fotovoltaice si
eoliene sunt ideale pentru a fi folosite si la
sistemele de irigatii ale terenurilor agricole.
Energia hidraulica
 Energia hidraulică reprezintă capacitatea unui sistem fizic (apă) de a efectua
un lucru mecanic la trecerea dintr-o poziție dată în altă poziție (curgere).
Datorită circuitului apei în natură, întreținut automat de energia Soarelui,
energia hidraulică este o formă de energie regenerabilă.

 Energia hidraulică este o energie mecanică formată din energia potențială a


apei dată de diferența de nivel între lacul de acumulare și centrală, respectiv
din energia cinetică a apei în mișcare. Exploatarea acestei energii se face
actualmente în hidrocentrale, care transformă energia potențială a apei în
energie cinetică. Aceasta e apoi captată cu ajutorul unor turbine hidraulice
care acționează generatoare electrice care în final o transformă în energie
electrică.

 Tot forme de energie hidraulică sunt și energia cinetică a valurilor și mareelor.


Rotile hidraulice
 Roţile hidraulice Roţile hidraulice folosesc energia apelor curgătoare
pentru a produce lucru mecanic. Pe cursuri de apă cu debite mici se
exploatează în special energia potenţială, în acest scop fiind utilizate roți
pe care sunt montate cupe, iar aducţiunea apei se face în partea
superioară a roții umplând astfel cupele. Greutatea apei din cupe pune
roata în mişcare; în acest caz căderea corespunde diferenţei de nivel între
punctele în care apa este admisă şi respectiv evacuată din cupe şi este cu
atât mai mare cu cât diametrul roții este mai mare. Pe cursurile de apă cu
debite mari se exploatează în special energia cinetică a apei, în acest scop
fiind utilizate roți pe care sunt montate palete, iar aducţiunea apei se face
în partea inferioară a roții împingând paletele. Pentru a obţine momente
cât mai mari raza roții trebuie să fie cât mai mare. De multe ori, pentru a
accelera curgerea apei în dreptul roţii, înainte de aceasta se construieşte
un stăvilar deversor care ridică nivelul apei şi transformă energia
potenţială a căderii de apă care se formează în energie cinetică
suplimentară, viteza rezultată din deversare adăugându-se vitezei normale
de curgere a cursului de apă.
Hidrocentralele
 Hidrocentralele utilizează amenajări
ale râurilor sub formă de baraje
pentru a produce energie electrică.
Potenţialul unei exploatări
hidroelectrice este dependent atât
de căderea cât şi de debitul de apă
disponibil; cu cât acestea sunt mai
mari cu atât se poate obţine mai
multă energie electrică. Într-o
hidrocentrală energia hidraulică este
captată de turbine care acţionează
generatoare electrice.
Energia valurilor

 Valurile se formeaza datorita actiunii vanturilor care


sufla deasupra apei si se produc numai in zonele aflate
la suprafata marii. Marimea valurilor generate depinde
de viteza vantului, durata sa si lungimea de apa peste
care sufla (lungimea de actiune). Miscarea apei
rezultata poseda energie cinetica, ce poate fi
exploatata de echipamente special concepute.
Parametri fizici ce caracterizeaza valurile sunt
inaltimea si perioada (si / sau lungimea). Perioda /
lungimea este direct proporzionala cu viteza de
propagare a valului. Intr-un bazin mare cum este
Oceanul Atlantic, valuri de diferite proveniente se
suprapun si formeaza grupe de valuri, formatii care
traverseaza oceanul aproape fara pierderi de energie.
Energia mareelor

 Energia mareelor se mai numește și energie


mareomotrică. Ea este obținută din
mișcarea pe verticală a apelor mării în
timpul fluxului (creșterea nivelului mării și
acoperirea cu apă a unei fâșii din uscat) și
a refluxului (scăderea nivelului mării și
retragerea apelor de pe fâșia de uscat
acoperită anterior).
 Astfel, pentru a putea produce energie
electrică prin intermediul mareelor, este
nevoie de un golf sau un estuar închis cu un
baraj, turbinele de la baza acestuia
punându-se în mișcare de fiecare dată când
apare fluxul sau refluxul.
Energia geotermala
Energia geotermală este o formă de energie
regenerabilă derivată din căldura emanată din
interiorul Pământului prin roci și fluide
subterane. Ea face parte din clasa energiilor
regenerabile/verzi.

Energia geotermală poate fi găsită sub formă de


vulcani, izvoare cu apă caldă și gheizere.
Această energie nepoluantă este utilizată în trei
direcții energetice: încălzire, electricitate și
pompe geotermale. Avantajele energiei
geotermale sunt multiple și cunoscute încă din
Antichitate ( grecii și romanii le foloseau în
scopuri curative și sub formă de apă caldă).
Tipuri de centrale geotermale
 Există trei tipuri de centrale geotermale care sunt folosite la această dată pe
glob pentru transformarea puterii apei geotermale în electricitate: uscat, flash
și binar, depinzând dupa starea fluidului: vapori sau lichid, sau după
temperatura acestuia.

 centralele uscate au fost primele tipuri de centrale construite, ele utilizează


abur din izvorul geotermal.
 centralele flash sunt cele mai răspândite centrale de azi. Ele folosesc apa la
temperaturi de 182 °C (364 °F) , injectând-o la presiuni înalte în echipamentul
de la suprafață.
 centralele cu ciclu binar diferă față de primele două, prin faptul că apa sau
aburul din izvorul geotermal nu vine în contact cu turbina, respectiv generatorul
electric. Apa folosită atinge temperaturi de până la 200 °C (400 °F).
Bibliografie

 https://ae3r-ploiesti.ro/index.php/ro/energie/energii-regenerabile
 https://www.esolar.ro/tehnologie-solara-fotovoltaica/kituri-hibride-
fotovoltaice-si-eoliene.html
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Energie_hidraulic%C4%83
 https://liceunet.ro/surse-de-energie-referat/alternative/energia-mareelor
 https://www.academia.edu/30861183/SURSE_DE_ENERGII_NECONVEN%C8%9A
IONALE-prezentare.pptx

S-ar putea să vă placă și