Sunteți pe pagina 1din 4

STUDENT: BUNTA GEORGIANA

DEJEU PAULA
Ce este Regionalismul economic?

Exemple :
Este un acord instituțional creat cu
Regionalismul economic include piețe Cum a apărut scopul
? de a facilita fluxul liber de
Statul nu maișireprezintă
Regionalismul
libere, uniuni vamale, piețe comune astăzi
se bazează pe singurul
transferul cadru pentru
deliberat și rezolvarea
voluntar de a coordona
problemelor societății, tot odată
bunuri
este considerat
și servicii
ca în
fiind
și
prea
de
mic
uniuni economice. suveranitate spre instituții supranaționale. Dacă 1990 acordurile
pentru a faceerau
regionale
Dintre principalele organizații, fațămai
problemelor ce apar
puțin de 25, politicile
astăziladepășesc economice
nivel global-
cifraeconomice, ale țărilor din
de 90. Comparând
menționăm: deregionalismul
securitate, politică monetarăputem
cu globalismul aceeași
etc. fapt ce acă
spune regiune
condus
cel dinlaurmă geografică.
apariția
nu este o
• U.E. organizațiilor
construcție regionale.Anii 70 , 80tot
deliberată a statelor, și chiar
odată90acesta
sunt considerați a fi
nu are instituții
• NAFTA anii cheie aisăprocesului
capabile de regionalizare.
exercite controlul De menționat
sau să genereze politicieste faptulTotuși
comune.
• ASEANA că ambele
în prezent regionalizarea
au obiective comunea fost devansată
: crearea de procesul
de piețe de
largi, stimulatoare și
• FTA globarizare.
competitive.
• MERCOSUR
Motto: ”One Vision, One
Identity, One Community”.
ASEAN
Asociația Națiunilor din Sud-Estul Asiei
Scopuri și obiective:
• SăPrincipii
generezefundamentale
creșterea economică, progresul
1. Respectul
social reciproc
și dezvoltarea în ceea ce privește
Comunitatea
culturii; ASEAN: Sunt 10 state membre :
egalitatea,
• SăOrganizație
promoveze independența,
politică
pacea șiASEAN
economică
și1.stabilitatea a 10Community
Economic
regională; țări din Asia1.deBrunei
sud- Darussalam
• Săest, suveranitatea,
constituită
promoveze laintegritatea
82.august
colaborările ASEAN și
Political-Security
active1967 de Indonezia,
și sprijinul Community
Malaysia,
2. Cambodia
diversitatea
reciproc;
Filipine, Singaporeculturală;
3.și Thailanda.
ASEAN Socio-Cultural Community 3. Indonesia
2. 2. Dreptul ca fiecare stat să fie
• Să asigure asistență și facilități în domeniile: 4. Lao PDR
independent
educațional, din punct
profesional, de vedere
tehnic și al 5. Malaysia
conducerii;
administrativ. 6. Myanmar
3. Nu intervine în afacerile
• Să dezvolte piața, în special domeniul naționale; 7. Philippines
4. Să mențină
agriculturii pacea;
și industriei; 8. Singapore
5. Renunțarea la utilizarea
• Să promoveze studiile în Sud-Estul Asiei;forței; 9. Thailand
• Să6.mențină
Colaborarea
o bunăefectivă
colaborare a statelor
cu organizațiile 10. Viet Nam
membre.și regionale.
internaționale
NAFTA
Acordul Nord-American de Comerț Liber

A intrat în vigoare la 1 ianuarie 1994, statele Cum funcționează NAFTA?


membre fiind: SUA, Canada și Mexic.
NAFTA este un acord formal care stabilește
NAFTA este un acord de liber schimb de reguli clare în ceea ce privește activitatea
mare anvergură. NAFTAcomercială a țărilorbarierele
reglementează membre. NAFTAnetarifare
tarifare, este și investițiile
supravegheată de un număr de instituții care
asigurăderespectarea
Mărfurile și implementarea
import provenite din celelalte două națiuni vor avea
corectă
același regima ca
prevederilor
și bunuriledin acord. Fiecare membru NAFTA va
naționale.
excepta unele activități de la aplicarea acestui acord.Canada va excepta
de la aplicarea NAFTA domeniul publicațiilor.SUA cere ca mișcarea
liberă a persoanelor, cu excepția profesioniștilor și managerilor, să nu
fie permisă. Guvernul mexican își rezervă dreptul de a controla sistemul
de căi ferate, electricitatea, petrochimia de bază și industria petrolieră.