Sunteți pe pagina 1din 12

Utilizarea metalelor

de Avdeev Andrei
Antreu
• Metalele sunt elemente chimice cu proprietăți fizice
specifice, precum: luciu caracteristic, bun conductor
de căldură și electricitate, ductil și maleabil, și solid
la temperatură obișnuită (cu excepția mercurului).
• Proprietatea metalelor de a fi buni conductori de
electricitate se datorează structurii atomice a lor,
având electroni liberi care la apariția unei diferențe de
potențial vor avea o mișcare dirijată.
Oțelul Aluminiul
• Oțelul are culoare albă- • Aluminiul este un metal ce
cenuşie, cu nuanţă albăstruie. reacţionează uşor cu alte
El este foarte tare și este substanţe, se corodează
elastic. extrem de repede la aer,
• Se foloseşte la fabricarea acoperindu-se cu un strat
uneltelor, a maşinilor şi subţire, dar tare, de oxid.
pieselor rezistente: fierăstraie, • Aluminiul este folosit la multe
dălţi, ciocane, strunguri, articole, de la folii pentru gătit
macarale. Oţelul este folosit la şi ustensile, pană la tocuri de
fabricarea arcurilor. Se fereastră şi panele de protecţie
foloseşte . la fabricarea pentru clădiri. Este folosit la
briciurilor, instrumentelor fabricarea unor piese uşoare
chirurgicale şi a altor pentru aeronave. Aluminiul
scule,utilajelor din uzinele este folosit şi la metalizarea
chimice, a chiuvetelor sticlei pentru obţinerea
• si a tacâmurilor oglinzilor şi pentru fabricarea
vopselei de aluminiu
• Cuprul, numit şi aramă, este un
metal de culoare roșcată, foarte
bun conducător de electricitate și
Cuprul
căldură. Cuprul, care are o
puritate de peste 99%.
• Este folosit la fabricarea
conductelor de gaz și apă, a
materialelor pentru acoperișuri, a
ustensilelor și a unor obiecte
ornamentale. Deoarece cuprul
este un bun conducător de
căldură, se utilizează la boilere și
alte dispozitive ce implică
transferul de căldură, sau folie de
cupru (simplu strat) sau două
(dublu strat) se folosește ca PCB
(circuit imprimat).
Aliaje

• Un aliaj este un amestec omogen cu


proprietăți metalice a două sau mai multe elemente
chimice, din care cel puțin unul este metal și de obicei se
află în cantitatea cea mai mare.
• Proprietățile fizice și chimice ale aliajelor sunt în general
diferite de cele ale substanțelor componente, uneori
semnificativ. Majoritatea metalelor de folosință zilnică
sunt de fapt aliaje. De exemplu, ceea ce numim în limbaj
uzual „fier” este aproape întotdeauna un oțel cu conținut
redus de carbon, iar aurul folosit pentru bijuterii este un
aliaj în care mai intră cupru și argint.
Aliaje de cupru
• Bronzul e un aliaj de cupru și cositor.
• Alama - un aliaj de cupru și zinc.
• Tombacul sau alama roșie este un nume
generic pentru aliaje de cupru cu zinc (max.
18%), bogate în cupru (80-95%) și de culoare
roșie.
• Bilonul este un aliaj de cupru cu foarte
puțin argint, rar aur, uneori chiar
și staniu, plumb și zinc.
Utilizările aliajelor de cupru
• Bronzul este folosit la confecționarea unor obiecte decorative
sau medaliilor, robinetelor, statuilor și statuetelor, bijuteriilor,
bucșelor, cuzineților, lagărelor, roților dințate și elicelor navale.
• Alama este folosit pentru confecționarea de țevi, robinete,
obiecte de feronerie.
• Tobaca se remarcă la fabricarea unor piese turnate
complicate sub presiune, cum ar fi supapele, fitingurile și
pompele.
• Bilonul a fost folosit în principal pentru a face monede și
medalii în vremuri cu deficit de metale prețioase și la
devalorizarea monedei. În prezent, este folosit mai ales
pentru baterea de monede, medalii și jetoane.
Proprietăți ale aliajelor
Temperatura de topire - la
majoritatea aliajelor este mai
scăzută decât temperatura de
topire a metalelor componente.
Exemplu: Aliajul compus din 35
părți de staniu (cositor) și 65 părți
de plumb se topește la 190 °C, pe
când staniul, cu punctul de topire
cel mai scăzut dintre cele două, se
topește la 232 °C.
Duritatea aliajului - este mai mare
decât a fiecărui metal luat separat.
Exemplu: Aliajul wolframului cu
carbonul, împreună cu mici
cantități de cobalt și alte metale,
are duritatea diamantului și îl
înlocuiește pe acesta într-o serie
de lucrări tehnice.
Importanță economică
• Faptul că au temperatura de topire mai mică decat cea a
componentelor face ca aliajele să fie mai ușor prelucrabile (mai
ieftin).
• O importanță economică deosebită o au aliajele feroase numite
oțeluri și fonte; acestea sunt aliaje ale fierului cu carbonul (un
nemetal):
• oțelurile conțin 2,14 % carbon
• fontele au 2,14/4,5 % carbon
• Aliajele care conțin o cantitate mai mare de cupru sunt:
• alamele, aliaje ale cuprului cu zincul
• bronzurile, care pot fi aliaje cupru-staniu, cupru-plumb, cupru-
aluminiu etc.
• Un aliaj des utilizat, pe bază de aluminiu, este duraluminiul, care
conține cupru, magneziu, sau și siliciu în cantități mici.
• Aliajele au duritate mai mare decat duritatile metalelor componente.
Metode de protecție anticorozivă
• Protecția catodică constă în folosirea unor plăci de metal
mai reactiv care să se corodeze în locul fierului (Zn, Mn);
• • Inhibitorii de coroziune reprezintă substanțe care,
introduse în mediul coroziv, scad viteza de coroziune;
• • Îndepărtarea egenților corozivi din mediul în care se
găsește metalul;
• • Acoperirea cu un strat protector: metalul poate fi
acoperit cu un strat format din substanțe organice sau
anorganice (vopsea, lac, metale mai rezistente, email
etc.).
Utilizarea metalelor de zi cu zi
• Omenirea foloseşte din ce în ce mai mult metal. Dacă
stăm să ne gândim, nu cu mult timp în urmă, producţia şi
consumul de metal erau foarte mici. În mai puţin de două
sute de ani, industria metalurgică s-a dezvoltat enorm şi
rapid.
• Aurul, argintul şi platina se găsesc în stare pură iar
frumuseţea, raritatea şi stabilitatea lor chimică le fac
foarte valoroase.
• În prezent aurul se foloseşte ca etalon internaţional de
valoare, monetărie, pentru confecţionarea bijuteriilor şi a
obiectelor religioase, la plombe dentare, ecrane pentru
radiaţii electromagnetie şi circuite electronice.

S-ar putea să vă placă și