Sunteți pe pagina 1din 20

Capitolul II.

Tehnologia asamblării şi montării rochiilor pentru femei şi


cămaşii pentru bărbaţi

TEMA 2.4 Tehnologia de prelucrare a diferitor


tipuri de fente, margini de cant
1. Tipuri de fente, sisteme de închidere, clasificarea
acestora;
2. Modalităţi de prelucrare a fentei pe toată lungimea
produsului.
3. Modalităţi de prelucrare a fentei pe lungime limitată a
produsului;
4. Modalităţi de prelucrare a fentei în cusătură sau
relief;
1
1. A. Dodu. Manualul inginerului textilist. Bucureşti, AGIR, 2002
2. G. Ciontea. Utilajul şi tehnologia meseriei. – Bucureşti, Editura
didactică şi pedagogică: 2001, 30-38p.
3. Standard Român, SR ISO 4916 „Materiale textile. Tipuri de
îmbinări. Clasificare şi terminologie”, Asociaţia de standarde din
România,1999.
4. Standard Român, SR ISO 4915 „Materiale textile. Tipuri de
cusături. Clasificare şi terminologie”, Institutul Român de
standardizare (IRS), 1981.
5. ГОСТ 12807 – 2003. Изделия швейные. Классификация
стежков, строчек и швов. – М., Госстандарт: 1988.
6. Neagu Ioan, Mitu Stan, Tehnologii de confecţionare a
îmbrăcămintei, Ed. „Lucian Blanca” Sibiu, 2000.
7. Stan S., Mitu S. Bazele tehnologiei confecţiilor textile, Iaşi,
1995.
8. Саламатова С.М, Кондратенко О.Г., Основы швейного
производства, Кишинэу, 2007 2
1. Tipuri de fente, sisteme de închidere, clasificarea
acestora

•Sistemul de închidere (fenta) are o


destinaţie funcţională. Acesta permite
îmbrăcarea şi dezbrăcarea liberă a
vestimentaţiei. Uneori sistemul de închidere
(fenta) este doar un element decorativ.

3
1. Tipuri de fente, sisteme de închidere, clasificarea
acestora

Sistemele de închidere la produsele de îmbrăcăminte pot fi


diferenţiate constructiv şi tehnologic, în funcţie de:
1. modul de plasare
• plasat pe toată lungimea produsului
• plasat pe lungimi limitate,
• în cusături, pliuri, (reliefe, linia de
simetrie),
• pînă la răscroiala gîtului
• cu răsfrîngere pe revere
4
1. Tipuri de fente, sisteme de închidere, clasificarea
acestora

2. modul de prelucrare al marginilor

•vizibil
•ascuns

3. particularităţile constructive şi modul de prelucrare

•cu bizet (croit separat sau integral cu reperul faţă sau


gulerul);
•cu bentiţă aplicată, aplicată cu unire preliminară,
asamblată;
•cu margini bordesite.
6
1. Tipuri de fente, sisteme de închidere, clasificarea
acestora

4. poziţia marginilor
• cu margini suprapuse (modul de suprapunere al
marginilor diferă în funcţie de sex)
• cu margini alăturate
5. accesoriile utilizate
• nasturi
• fermoar
• copci
• capse
• catarame
• şiret
2. Modalităţi de prelucrare a sistemului de închidere
(fentei) pe toată lungimea produsului

Figura 2.1 Sistem de închidere pe toată lungimea produsului cu răsfrîngere


pe revere
2. Modalităţi de prelucrare a sistemului de închidere
(fentei) pe toată lungimea produsului

Realizarea acestor fente se reduce la prelucrarea marginilor a două


detalii – părţilor drepte şi stângi ale fentei, care pot fi prelucrate
identic sau diferit.
2. Modalităţi de prelucrare a sistemului de închidere
(fentei) pe toată lungimea produsului

Figura 2.2 Sisteme de închidere cu nasturi vizibili, pe toată lungimea


produsului (fazele tehnologice sunt numerotate în ordinea
realizării)
2. Modalităţi de prelucrare a sistemului de închidere
(fentei) pe toată lungimea produsului

a b
Figura 2.3 Prelucrarea sistemului de închidere cu butoniere în cusătura de
asamblare a bentiţei
Pentru prelucrarea acestui sistem de închidere se utilizează următoarele detalii:
•reperul feţă
•bentiţa
•bizetul
2. Modalităţi de prelucrare a sistemului de închidere
(fentei) pe toată lungimea produsului

Succesiunea de prelucrare a sistemului de închidere cu butoniere în


cusătura de asamblare a bentiţei

1. Marcarea poziţiei butonierilor (figura 2.3a);


2. Marginea interioară a bizetului se îndoaie în interior la 0,5-0,7 cm. şi se
aplică o cusătură la 0,1-0,2 cm de la marginea îndoită (figura2.3b);
3. Bentiţa se aplică faţă la faţă pe detaliul drept al feţeişi se asamblează pînă
şi după semnele ce marchează poziţia butonierilor realizînd întăritur la
capetele cusăturilor (figura 2.3b);
4. Bizetul se aplică faţă la faţă cu bentiţa şi se asamblează analogic cu
asamblarea bentiţei la detaliul de bază (figura 2.3b);
5. Se verifică simetria şi lungime butonierilor ;
6. Rezervele de coasere se descalcă (cusătura figura 2.3b);
7. Bentiţa se răsfrînge pe linia de simetrie , bizetul se orientează pe vers şi se
suprapun butonierile (figura2.3b);
8. Se asamblează rezervele interioare ale detaliulie de bază şi a bizetului
(figura 2.3b).
3. Modalităţi de prelucrare a fentei pe lungime limitată a
produsului

a
b

c
Figura 2.4 Prelucrarea sistemului de închidere în chenar cu bentiţe - bizeţi
3. Modalităţi de prelucrare a fentei pe lungimea limitată a
produsului

Succesiunea de prelucrare a sistemului de închidere cu bentiţe-bizeţi în


chenar
1. Marcarea poziţiei sistemului de închidere pe detaliul de bază (figura 2.4a)
2. Marginile interioare ale bentiţelor-bizet se îndoaie în interior la 0,5-0,7cm
şi se aplică cusăttura la 0,1 cm (figura 2.4b);
3. Marginile exterioare ale bentiţelor- bizet se îndoaie spre verso la 1-1,2 cm
şi se calcă (figura 2.4b);
4. Bentiţele-bizet se aplică cu faţa în sus pe faţa detaliului de bază astfel ca
marginile îndoite să coincidă cu liniile auxiliare marcate pe detaliu şi se
asamblează la 0,5 cm;
5. Tăierea desciderii sistemului de închiderea (analogic tăierii deschiderii
buzunarului);
6. Întoarcerea bentiţelor-bizet pe verso formînd chenarul (figura 2.4c);
7. Asamblarea bentiţelor-bizet la extremitatea inferioară (figura 2.4c);
8. Fixarea extremităţii inferioare a sistemului de închidere cu cusătură dublă
(figura 2.4c);
3. Modalităţi de prelucrare a fentei pe lungimea limitată a
produsului

Succesiunea de prelucrare a
sistemului de închidere cu
bentiţă-bizet
1. asamblarea marginii
interioare a benţiţei
(cusătura 1);
2. înădirea bentiţei la tăietura
detaliului de bază (cusătura
2);
3. întoarcerea bentiţei pe verso
şi călcarea acesteia formînd
vipuşca din partea detaliului
de bază;
4. fixarea marginii interioare a
bentiţei cu punct ascuns
manual sau mecanic
(cusătura 3).
3. Modalităţi de prelucrare a fentei pe lungimea limitată a
produsului

Figura 2.5 Prelucrarea sistemului de închidere cu bentiţe asamblate


3. Modalităţi de prelucrare a fentei pe lungimea limitată a
produsului

Succesiunea de prelucrare a
sistemului de închidere cu
bentiţe asamblate
1. Prelucrarea capetelor
superioare a bentiţelor;
2. Întoarcerea bentiţelor pe faţă,
călcarea acestora;
3. Asamblarea bentiţelor la
detaliul principal (cusătura
1,2);
4. Tăierea deschiderii sistemului
de închidere, suprapunerea
bentiţelor;
5. Fixarea extremităţii inferioare
a sistemului de închidere cu
cusătură dublă (cusătura 3);
6. Rezervele pentru cusătură se
surfilează (cusătura 4). 17
3. Modalităţi de prelucrare a fentei pe lungimea limitată a
produsului

Succesiunea de prelucrare a sistemului de


închidere cu bentiţe aplicate cu unire
preliminară
1. asamblarea bentiţelor la tăietura
detaliului (cusătura 1,2);
2. călcarea rezervelor spre bentiţe;
3. înnădirea extremităţilor bentiţelor;
4. întoarcerea bentiţelor şi călcarea
acestora;
5. aplicarea marginii bentiţiei
inferioare (cusătura 3);
6. aplicarea cusăturii pe marginea
bentiţei superioare (cusătura 4);
7. aplicarea bentiţei pe margine
interioară şi inferioară (cusătura 5);
8. fixare extremităţii inferioare a
bentiţei superioare (cusătura 6).
3. Modalităţi de prelucrare a fentei pe lungimea limitată a
produsului

Succesiunea de prelucrare a sistemului de


închidere cu o bentiţă

1. asamblarea bentiţei la tăietura detaliului


(cusătura 1) lăţimea cusăturii 0,5-0,7 cm;
2. aplicarea marginii îndoite a bentiţei (cusătura 2)
lăţimea cusăturii 0.1-0,2 cm;
3. fixarea extremităţii inferioare cu cusătură dublă
(cusătura 3).

19
4. Modalităţi de prelucrare a sistemelor de închidere în
cusătură sau relief

20

S-ar putea să vă placă și