Sunteți pe pagina 1din 17

Teza de licență

“EFECTELE PROGRAMELOR DE
FITNESS – AEROBIC ÎN
AMELIORAREA CONDIȚIEI FIZICE LA
FEMEILE ÎNSĂRCINATE”

A elaborat: Celpan Olga, grupa 308,


Facultatea de Pedagogie, Specialitatea
“Cultura fizica recreativa/Fitness”
Coordonator ştiinţific: Buftea Victor, doctor
în pedagogie,
Conferențiar universitar
Actualitatea cercetării. Practicarea mișcării în perioada de sarcină
reprezintă modalitatea prin care femeia gravidă vrea să își mențină tonusul și sănătatea
corpului ei. Sarcina nu înseamnă condamnare la inactivitate, nu este o stare de boală ci
o stare fiziologică, din contra, este foarte important să faci mișcare în timpul sarcinii, în
afară de cazurile speciale în care medicul recomandă repaus total din motive de
sănătate. Medicii ginecologi spun că toate activitatile făcute înainte de sarcină pot fi
continuate fără probleme, atâta vreme cât îi perminte sănătatea gravidei.
În anul 2007 în R.M. au fost înregistrate 37 090 femei gravide, cu 1275 cazuri mai mult
faţă de anul 2006. Tot în acelaşi timp, procentul naşterilor la termen din totalul femeilor
însărcinate în 2007 a constituit 92,1%, cu 0,4% mai puţin faţă de 2006. Ponderea
întreruperilor de sarcină în anul 2007 au fost realizate 1906 întreruperi, ceea ce
reprezintă 5,1% din totalul gravidelor, pe când în 2006 acest procent a constituit 4,8%.
Numărul naşterilor premature a crescut şi el, constituind 1010 cazuri în 2007, însă a
rămas neschimbat procentul din numărul total de femei gravide (2,7%). Anemia
prezintă principala provocare pentru sănătatea gravidelor care au suferit 43,7% din
totalul femeilor gravide, complicând 245,8 naşteri din 1000. Un număr semnificativ de
femei (11%) a suferit de boli ale aparatului genito-urinar, care au cauzat complicaţii
70,1 cazuri din 1000.
Ipoteza cercetării: Se presupune că, dacă
asupra unor femei însărcinate se aplica un
program de exerciții fizice specifice acestora,
atunci nașterea va decurge în condiții optime cu
un travaliu sănătos și fără riscuri pentru mamă si
copil.
Obiectul cercetării. Efectele programelor
de fitness - aerobic în ameliorarea condiției
fizice la femeile însărcinate.
Scopul cercetării îl constituie
efectele programelor de fitness-
aerobic pentru ameliorarea
condiție fizice la femeile
însărcinate în cele trei etape ale
sarcinii.
Obiectivele
cercetării

Stabilirea programelor
specifice de fitness- Analiza teoretică a
aerobic pentru femeile literaturii de
insarcinate specialitate privind
condiția fizică la
femeile gravide
Argumentarea
experimentală de
desfașurare a
programelor de fitness-
aerobic aplicate asupra
femeilor însărcinate
Metodologia cercetării este
reprezentată prin urmatoarele metode:
1. Analiza teoretică și generalizarea
datelor literaturii de specialitate;
2. Observația pedagogică;
3. Metoda de tip chestionar;
4. Metoda testării;
5. Experimentul pedagogic;
6. Metoda statistico – matematică de
calculare și interpretare a datelor.
Organizarea și desfășurarea cercetării:
1. Cercetarea s-a efectuat pe un lot de 5 gravide, pe toată
perioada sarcinii, de la primul trimestru pâna la al trei-lea
trimestru. Lotul urmărit a fost selectat întâmplător din femei
aflate la a doua sau a treia naştere, care însă nu au beneficiat
de programele de fitness - aerobic în sarcina anterioară.

2. Cercetarea a avut loc în cadrul clubului de fitness “Queen


Fitness” în perioada septembrie 2016 - mai 2017. Sala a fost
dotată cu toate accesoriile necesare (saltele, mingi de fitball,
gantere 0,5-1 kg, o oglinda mare etc.)
3. La etapa inițială de cercetare – septembrie 2016, am
elaborat un chestionar sociologic, cu scopul de a obține date
și informații privind preferințele și atracția activităților
sportive cu femeile însărcinate. Tot la această etapă s-a
efectuat testare inițială a gravidelor, care a fost format din
grupa martor și grupa experiment.

4. La etapa finală - mai 2017, am desfășurat aceleași teste


pentru a observa rezultatele pe parcursul experimentului.

5. Analiza comparativă a rezulatelor testării inițiale și finale


a femeilor însărcinate.
Rezultatele sondajului sociologic
Sondajul a fost desfășurat în luna septembrie - mai 2016-2017, cu 21 femei însărcinate din clubul
“Queen Fitness” dintre care sau evidențiat următoarele:
Între aceste valori se încadrează vârstele reale ale femeilor însărcinate, vârsta medie a lor fiind de
19 - 35 de ani. Ca repartiţie pe grupe de vârstă, 64,70 % îl ocupă grupa de vârstă 19-26 de ani și
35,29 % este urmată de grupa 27-35 de ani. Gravidele provenite din mediu urban cu un procentaj
de 70,59%, adică un număr de 16 gravide din totalul de 21persoane, faţă de 29,41% provenite din
mediu rural. 64,71 % la sută din femeile însărcinate chestionate se aflau în primul trimstru de
sarcină, 5,88 % se aflau în al doi-lea trimestru și 29,41 % în al trei-lea trimestru. La intrebarea
referitor, dacă ați practicat fitness – aerobica înainte de sarcină?, 76,47 % la suta din femeile
gravide au frecventat exercițiile fizice înaine de sarcină și 23,53 % nu au practicat sportul pâna la
sarcina.58,82 % din femeile însărcinate care au răspuns la întrebarea referitor, daca au frecventat
sportul în timpul sarcinii? au răspuns cu “da” și 41,18% au raspuns cu “nu” . La întrebarea
referitor, dacă s-ar face antrenamente speciale gravidelor, îți face parte? 94,12 % din respondenți
au răspuns cu “da” și 5,88% au răspuns “nu”. 100 % din femeile chestionate consideră că
exercițiile fizice sunt benefice organismului femeilor gravide. Toate femeile însărcinate care au
răspuns la chestionare își doresc să frecventeze sălile de fitness – aerobică după sarcină pentru o
condiție bună. Dupa părerile persoanelor chestionate, în perioada gestației au depus kilograme în
plus, pe locul întâi s-a clasat un procentaj de 41,18 % care au răspus cu “normal”, pe locul doi
sau clasat 35,29 % care au răspuns “mult” si pe locul trei 23,53 % “putin”. Fiecare respondent a
ales o variantă din cele propuse la întrebarea: Care ar fi scopul frecvantării sălilor de fitness după
părerea dvs.? Un procent mare a răspuns că scopul fiind menținerea stării de sănătate – 82,35 %.
11,76 % își doresc să ardă țesutul adipos nedorit, 5,88 % vor să adauge în masă mulsculară și 0 %
- alte variante.
Analiza comparativă a rezultatelor inițiale și
finale
Din analiza comparativă a rezultatelor inițiale și finale s-au constatat
următoarele aspecte:
- Inițial pentru grupa experiment, media greutății este de 61,1, care s-a
recuperat în totalitate până la 50,6, ceea ce la grupa martor la inițial a fost 58
kg și la final 73,6.
- Pentru grupa experiment la initial bătăile inimii au fost in medie de 84,4, iar
la final 77,4. Pentru grupa martor rezultatele au scăzut initial – 78 și final –
79,8.
- Tensiunea arterială la inițial pentru grupa experiment a fost 104/65 mm Hg,
la final s-a constatat in medie de 120 sistolică și diastolică 61. Aceste rezulate
susțin că femeile însărcinate au frecventat programele specifice de fitness –
aerobic, și au dus un mod de viață sănătos în perioada sarcinii. La grupa
martor rezultatele inițale au fost 110/70, iar la final 106/76, asta ne arată că
gravidele au dus un mod sedentar de viață în timpul sarcinii.
- Mobilitatea articulară la nivelul articulației coxo-femurale în comparație cu
norma care este cu o amplitudine de 90 grade cînd genunchiul este extins din culcat
costal și 125-130 grade când genunchiul este flexat. La grupa experiment, media
rezultatelor inițiale au fost 118,6 grade pentru flexie și 50,8 pentru abducție, la final
amplitudinea s-a îmbunătățit: 124,8 pentru flexie și 56,6 pentru abducție. Pentru
grupa martor media la inițial: 111,2 grade pentru flexie și pentru abducție 46,6. La
final rezultatele s-au înrăutățit pentru flxie 110,2 grade și pentru abducție 47,6
grade.
- Durata travaliului la femeile care au practicat programele specifice de fitness –
aerobic sistematic este în medie de 45 – 55 minute, iar la gravidele ce nu au
practicat programele, durata travaliului a durat în medie de 100 – 190 minute.
- Și unul din cel mai important control pentru a vedea dacă starea nou-născutului
este sănătoasă este scorul Apgar, astfel simultan cu acordarea primelor îngrijiri,
medicul neonatolog va nota starea clinică și comportamentul nou-născutului. La
grupa experiment medicii au notat starea nou născutului cu 9 și 10, iar la grupa
martor cu note de 6-8. Majoritatea problemelor la nou-născuți care au fost apreciați
cu note de 6-8, au fost cu probleme de respirație și pulsul.
Nr. Etapa iniţială
d/o Etapa finală
Indici Grupele t p t p
X±m X±m
1 Inaltimea (cm) M 166,2±1,73 0,43 p>0,0 166,2±1,73 0,43 p>0,
E 5 05
163,6±4,29 163,6±4,29
2 Greutatea (kg) M 58,0±3,076 1,1 p>0,0 73,6±1,46 2,37 p<0,
E 50,6±3,64 5 61,0±3,86 05
3 Frecventa cardiiaca M 78,0±0,76 0,42 p>0,0 79,8±0,85 2,19 p<0,
(F.C.) E 77,4±0,64 5 84,4±1,28 05
4 Tensiunea arteriala M 110,0±0,0 1,4 p>0,0 106,0±2,14 6,57 p<0,
sistolica E 104,0±4,29 5 120,0±0 001

Tensiunea arteriala M 70,0±3,84 0,84 p>0,0 76,0±2,14 4,67 p<0,


5. E 65,0±2,1 5 61,0±1,07 4 001
diastolica
5 Mobilitatea M 111,2±3,65 1,24 p>0,0 110,2±3,21 2,35 p<0,
articulara-flexia E 118,6±2,3 5 124,8±3,0 05

6 Mobilitatea M 46,65±1,15 1,71 p>0,0 47,6±1,28 4,71 p<0,


articulara-abductia E 50,8±1,28 5 56,6±0,64 001
Fig.1 Testarea inițială – Grupa experiment

Testarea inițială
200

150

100 Testarea inițială

50

0
1 2 3 4 5 6 7

Fig.2 Testarea finală – Grupa experiment

Testarea finală
180
160
140
120
100
Testarea finală
80
60
40
20
0
1 2 3 4 5 6 7
Fig. 3 Testarea inițială – Grupa martor

Testarea inițială
200

150

100 Media

50

0
1 2 3 4 5 6 7

Fig. 4 Testarea finală – Grupa martor


Testarea finală
180
160
140
120
100
Testarea finală
80
60
40
20
0
1 2 3 4 5 6 7
CONCLUZII
Din cercetarea teoretico – metodologic, desfășurată privind abordarea
practicării metodelor de fitness – aerobic pentru femeile însărcinate pentru
ameliorarea condiției fizice au fost următoarele:

1.Implimentarea programelor experimentale a femeilor gravide a demonstrat


o ameliorare a stării funcționale și o îmbunătățire a dezvoltării fizice. Astfel
prin analiza statistico – matematică s-a obținut diferențe semnificative la
gravide din lotul experimental;
2.Tenica respirației corecte in timpul efortului a fost eficientă;
3.Pe tot parcursul sarcinii în timpul practicării exercițiilor specifice au fost
dezvoltați musculatura femeilor însărcinate;
4.Formarea și menținerea reflexului de atitudine si postură corecta;
5.Îmbunătățirea elasticității;
6.Aprovizionarea suficientă a fătului cu oxigen si substanțe nutritive;
9.Procesul de nastere a fost mai rapid și fără dureri.
RECOMANDĂRI
Recomandările propuse de mai jos, pot fi folosite pentru practicarea exercițiilor fizice
de către femeile însărcinate, în cazul în care acestea nu au factori de risc care pot duce
la consecințe nagative pentru mamă și făt:
1.Practicarea exercițiilor fizice de 3-4 ori pe săptămâna sau în fiecare zi câte 30-40
minute, cu o intensitate mică;
2.Exersează regulat programele specifice gravidelor, dacă ești hotărâtă să te menții în
formă și în timpul sarcinii;
4.După primul trimestru de sarcină, trebuie de evitat executarea elementelor din
poziția culcat dorsal;
5.Antrenamentul ar trebuie să fie oprit imediat după starea de oboseală, aceasta nu
trebuie sa ducă la o epuizare fizică;
6.Exercițiile care implică un risc de leziuni abdominale, chiar minore, ar trebui să fie
excluse din programul de antrenament;
7. Încearcă să bei două pahare de apă cu 2 ore înainte de a începe să faci exerciții
fizice. Ai grijă să ai mereu lângă tine o sticlă cu apă și să bei des în timpul exercițiilor,
cîte o înghițitură;
8.Trebuie să fii foarte atentă atunci când schimbi pozițiile în timpul exercițiilor fizice.
Dacă te ridici prea repede poti ameți, ceea ce poate face să îți pierzi echilibrul și să
cazi.
MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!