Sunteți pe pagina 1din 26

Studenți

1.Arnauțanu
Dimitrița
2.Catana Tatiana
3.Chirilov Cristina
4. Goleac Mihaela
5.Muntean Alisa
6.Postolachi Marina
7.Sandu Octavian
8.Stanciuc Cătălin
9.Stanciuc Cristin
Fotografia panoramică - panoramă liniară
Fotografia metrică (de măsurare)
Fotografia signalitică sau a semnalmentelor
Din față
Din profilul drept
Fotografia de reproducere
Fotografia de orientare
Fotografia-schiță
Fotografia obiectelor principale sau de nod
Fotografia de detaliu
Fotografia de detaliu
Fotografia de detaliu
Fotografia cadavrului
Fotografia de identificare a
cadavrului
Fotografia operativă la prezentarea
spre recunoaștere
Fotografia persoanei recunoscute în cadrul prezentării spre recunoaștere
Fotografia urmelor de încățăminte

Fotografia mostrei
Cărare de urme
Relevarea urme digitale prin metode fizice
Obținerea amprentelor
digitale de comparație
În timpul orelor de criminalistică
Vă mulțumim pentru orele interesante de
criminalistică și pentru cunoștințele acumulate