Sunteți pe pagina 1din 14

IMPOZITELE INDIRECTE ȘI

ROLUL LOR ÎN CADRUL


SOCIETĂȚII
Obiectivele
• Identificare rolului impozitelor indirecte în cadrul societății
• Identificarea ponderii impozitelor indirecte în total venituri
• Identificarea impozitelor indirecte care aduc cele mai mari venituri la bugetul
statului
• Identificarea statelor ce se bazează pe impozitele indirecte dar și cele ce se
bazează pe impozitele directe
Structura lucrării

I. Teorii privind impozitelor indirecte și rolul lor în cadrul societății

II. Analiza evoluției și rolul impozitelor indirecte ca resurse financiare publice în România și alte
state ale U.E.

III. Analiza rolului unor impozite indirecte asupra vieții economice și sociale
Ce este impozitul indirect?

Cea mai veche formă de prelevare către stat;


Aplicat asupra vânzărilor de mărfuri și
prestărilor de servicii.
Impozitele indirecte cunosc următoarele
forme:
 Taxe de consumație

 Taxa pe valoare adăugată

 Venituri din monopoluri fiscale

 Taxe vamale

 Alte taxe.
Ponderea impozitelor directe, indirecte și contribuțiilor sociale în total
venituri fiscale, pentru perioada 2000-2017
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Impozite indirecte Impozite directe Contribuții sociale
Ponderile impozitelor indirecte în totalul veniturilor fiscale, comparație între
România și EU 28, pentru perioada 2000-2017
90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

România EU 28
Media impozitelor atât directe cât și indirecte în totalul veniturilor
fiscale din Uniunea Europeană, pentru perioada 2000-2017
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Impozite indirecte Impozite directe


Încasările din TVA cotă în PIB, perioada 2000-2017

10

9
8.6
8.1 8.3
8 8.1 8.1
7.9
7.5 7.6 7.6
7.4
7 7.1 6.5
6.5
6.3 6.4 6.3 6.4
6

0
2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TVA %PIB
Ponderea în PIB a Taxelor Vamale pentru perioada 2000-2017
1.2

1.1

1 1

0.9
0.9
0.8 0.8

0.7

0.6 0.6

0.5
0.4
0.4 0.4 0.4 0.4

0.3 0.3 0.3

0.2 0.2
0.2 0.2

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Series 1
Încasările din Taxe Vamale în total venituri, pentru perioada
2000-2017
3000

2500

2000

1500

1000

500

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017

Taxe vamale
CONCLUZII
 Impozitul indirect este „ceva rău” pentru persoanele ce îl suportă, dar în același timp ,
acestea sunt un „necesar” pentru alimentarea bugetului statului.

 Impozitele indirecte au o importanță mai mare în formarea veniturilor fiscale pentru


statele ce se află în curs de dezvoltare față de statele care sunt dezvoltate.

 În țările dezvoltate este mai mare prezența sectorului privat față de cel public , iar asta
conduce la o forță de muncă mult mai bine plătită ceea ce determină și un consum mai
ridicat, ducând și la o creștere economică și nu în ultimul rând la creșterea veniturilor
fiscale.
CONCLUZII
 România este a patra țară ce se bazează pe impozitele indirecte

 Din cercetarea efectuată cu referire impozitele indirecte, am constatat că nivelul


acestora diferă de la un stat la altul.

 Din informațiile studiate și analizate cu referire la impozitele indirecte și


legislația care le stă la bază, sunt de părere că armonizarea impozitelor indirecte,
atât a cotelor de impozitare cât și a documentelor care stau la baza creării dar și
evidenței acestora cu restul țărilor, ar conduce la o îmbunătățire a circulației
mărfurilor, persoanelor și ca efect ar avea stimularea și obținerea unui profit
sigur.
Vă mulțumesc !