Sunteți pe pagina 1din 11

Preventia stresului traumatic-

prim ajutor psihologic, debriefing


psihologic

Studenti: Ciobanu (Hutanu)Daniela Tereza


Delimitari conceptuale:
Perioada de desfăşurare:
7 luni - din 1 ianuarie 2010 până la 31 iulie 2010

Grup ţintă:

-copiii şi adolescenţii din Paşcani şi împrejurimi care au cel puţin


unul din părinţi plecaţi la muncă în străinătate
- părinţii, rudele copiilor sau persoanele care au copii în îngrijire

Parteneri:
 Primăria Municipiului Paşcani – prinasigurarea spațiului unde
s-au desfășurat activitățile
 Politia Municipiului Paşcani- interventie in cazurile care o
necesita
 Colegiul Naţional Mihail Sadoveanu
 Liceul Teoretic Miron Costin Paşcani
 Colegiul Tehnic de Căi Ferate Unirea
 Grup Şcolar Mihai Busuioc
Calendarul activităţilor:

 constituirea echipei de proiect – ianuarie 2010

 identificarea si contactarea partenerilor - februarie 2010


 amenajarea şi dotarea Centrului de resurse - februarie 2010
 promovarea activităţilor Centrului prin şcoli şi mass-media
locale – martie 2010
 organizarea unei conferinţe de presă pentru deschiderea
oficială a Centrului martie 2010
 desfăşurarea activităţilor Centrului - martie, aprilie, mai, 2010
 evaluarea intermediară - mai 2010
 desfăşurarea activităţilor Centrului - iunie, iulie 2010
 evaluarea finală - iulie 2010
Consilierea psihopedagogică
Obiectivul principal al consilierii psihopedagogice în cazul copiilor
singuri acasă este ca aceştia să fie capabili să traverseze perioada de
absenţă a părinţilor şi să regăsească sentimentul de securitate din
relaţia copil părinte. Dincolo de acest obiectiv, consilierea copiilor şi
adolescenţilor se ghidează după următoarele obiective de bază:
• Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare asertivă
cu alţi copii şi cu adulţii;
• Învăţarea unor abilităţi de adaptare pentru a face faţă cât mai bine la
schimbările legate de vârstă şi la problemele cu care se confruntă;
• Formarea şi consolidarea unei imagini de sine realiste şi a unei stime de
sine pozitive;
• Înţelegerea propriilor emoţii şi învăţarea unor strategii de autocontrol;
• Dezvoltarea responsabilităţii pentru propriile acţiuni şi decizii;
• Formarea unor atitudini pozitive faţă de lume şi faţă de ceilalţi;
• Formarea de deprinderi de învăţare şi de dezvoltare personală;
• Dezvoltarea unor abilităţi de explorare a traseelor educaţionale şi
profesionale.
Consiliere psihopedagogică

Număr de beneficiari direcți: 14 copii, 4 părinți, 8


voluntari

Activități desfășurate:

 Întâlniri cu părinții si profesorii – 4 sedințe a câte


90 min fiecare
 Elaborarea unei brosuri informative pentru profesori
Consiliere individuală
– 10 ședințe a câte 120 minute în care s-au abordat următoarele
aspecte:
 dificultăți de relaționare cu părinții
 evaluarea nivelului de anxietate și a tendințelor depresive
 evaluarea capacităților intelectuale
 dorul de părinți
 comportamente agresive
 dificultăți de învățare
 probleme de relaționare cu cei din jur
 disciplinarea pozitivă a copilului
 indrumarea părintilor pentru ajutor de specialitate
Cursul de dezvoltarea personală-
Pașaport pentru succes

- 12 ședinte a câte 120 min în cadrul cărora s-au


abordat următoarele aspecte:
 evaluarea abilităților sociale și emoționale
 evaluarea personalității
 dezvoltarea abilităților de autocunoaștere
 dezvoltarea abilităților emoționale
 dezvoltarea abilitățlor cognitive
 dezvoltarea abilităților sociale
Activități de susținere a procesului de
învățare

- 6 ședinte a câte 90 min fiecare


 evaluarea nivelului de dezvoltare intelectuala
 activități de stimulare cognitivă
 recuperarea materiei
Impact asupra grupului țintă:

 copiii care au participat la activitățile de consiliere au


depășit dispozițiile afective negative;
 părintii au beneficiat de indrumări în cazul educației
copiilor lor si de orientare la specialiști acolo unde a
fost cazul;
 copii care au participat la cursul de dezvoltare
personală și-au dezvoltat abilitățile de
autocunoaștere și introspecție, abilitățile de
exprimare eficientă a emoțiilor, de comunicare și
relaționare cu ceilalți, abilitățile de luarea a unei
decizii, de a face față presiunii grupului.
Colaboratori:
 asistent social - Marta Marinescu
logoped – Irina Amuhaia
profesor – Roxana Maftei
învățător – Maria Apostol

Coordonator departament:
Ciobanu Daniela Tereza, președinte al ASSE