Sunteți pe pagina 1din 10

Teste rezolvate TIA

1.Datele constituie:
a. forma concretă de exprimare a informaţiilor
b. materia primă pentru informaţii
c. un model concret de prezentare a informaţiilor
2.Unitatea elementară a memoriei interne este:
a. Byte-ul
b. celula binară
c. bitul
d. octetul
3.Ce fel de cod este codul 8421?
a. Numeric ponderat
b. Numeric neponderat
c. alfanumeric
d. alfabetic
5.Care din următoarele sunt adevarate despre outsourcing (externalizare):
a. este o nouă formă de colaborare prin care are loc delegarea unor sarcini către segmente
organizaţionale aparţinând unor entităţi externe;
b. înseamnă relaţii de parteneriat între doi egali;
c. reprezintă subcontractarea către furnizori externi a unor activităţi secundare din cadrul unei
firme;
d. termenul outsourcing este o sinteză a expresiei outside-resource-using (utilizare de resursă
(resurse)externă/din afară).
6. Biroul viitorului va avea următoarele caracteristici:
a.oamenii citesc în continuare documentele tipărite pe hârtie;
b.comunicaţiile electronice versus scrisorile şi memoriile tipărite pe hârtie;
c.publicaţiile Web vor exista în paralel cu ziarele şi alte publicaţii periodice;
d.arhivele magnetice şi optice nu vor înlocui cărţile de referinţă şi fişetele cu dosare;
e.limbajele HTML, XML, PDF vor disparea.
7. Lanţul de aprovizionare:
a. reprezintă ansamblul fluxurilor fizice, ale informaţiei şi fluxurilor financiare, care pun în
legătură producătorii şi clienţii;
b. este alcătuit din toate etapele directe sau indirecte implicate în îndeplinirea cererii
clientului;
c.nu încorporează procesul de producţie ci doar proceseleachiziţiei de materii prime şi
materiale şi cel al distribuţiei produselor finite
7. Lanţul de aprovizionare:
a. reprezintă ansamblul fluxurilor fizice, ale informaţiei şi fluxurilor financiare,
care pun în legătură producătorii şi clienţii;
b. este alcătuit din toate etapele directe sau indirecte implicate în îndeplinirea
cererii
clientului;
c.nu încorporează procesul de producţie ci doar proceseleachiziţiei de materii
prime şi materiale şi cel al distribuţiei produselor finite
4. Conform abordării sistemice organizaţia este un sistem:
a.simplu
b.dinamic
c.complex
d.socio-economic
e.static
f.probabilistic