Sunteți pe pagina 1din 12

CEHTA

Procesorul de texte Microsoft Word

Țurcanu Alla,
prof. de inf.

Țaul, 2019
Pachetul Microsoft Office
 Microsoft Word - oferă posibilitatea de a crea, edita,
formata, salva şi deschide documente text;
documentele create pot include pe lângă text şi tabele,
grafică, diagrame etc.. În mod prestabilit fişierele sunt
salvate cu extensia docx;
 Microsoft Excel - este o aplicaţie de calcul tabelar ce
oferă posibilitatea de a introduce date, de a le analiza şi
de a face calcule cu acestea; sunt incluse numeroase
funcţii pentru operaţii matematice, statistice,
financiare, de baze de date, de dată şi timp etc;
Pachetul Microsoft Office
 Microsoft Access - oferă lucrul cu baze de date printr-o
interfaţă simplă; pot fi create şi editate tabele, rapoarte,
interogări, formulare;
 Microsoft Outlook - permite scrierea, trimiterea,
primirea, citirea de e-mail;
 Microsoft PowerPoint – crearea prezentărilor
electronice;
 Microsoft Visio - aplicație dedicată creării şi operări cu
diagrame;
 Microsoft Project - aplicație dedicată lucrului cu
gestiune de proiecte, etc.
Bara de titlu
MS Word

Bara de Bara de
meniu unelte de
formatare a
textului

Bara de
unelte
standard

Rigla

Bara de derulare

Zona de lucru
Caracteristici:
 Formatarea simplă a textului sau folosind stiluri
predefinite sau definite de utilizator;
 Formatarea paginii;
 Instrumente integrate de corectare gramaticală şi
ortografică a textului;
 Instrumente grafice de stilizare a textului.
Lansarea în execuție a editorului
1. Start/Programs/Office/Microsoft Word
2. Start/New Office Document
3. Pornind de la pictograma de pe ecran- dublu click cu
butonul-stânga al mouse-ului
4. Pornind de la un document creat cu Word - din
Windows Explorer
 click cu butonul-dreapta al mouse-ului/Open
 dublu click cu butonul-stânga al mouse-ului pe
document
Închiderea sesiunii de lucru
1. File/Exit
2. Se execută click pe butonul Close din colţul din
dreapta sus al ferestrei
Butonul OFFICE
 Este situat în colţul din stânga sus.
 Afişează meniul pentru lucrul cu fişiere, lista
documentelor recente, precum si comanda pentru
setările aplicaţiei.
Sarcini de lucru
 Lansaţi Microsoft Word;
 Ascundeţi Bara de unelte de formatare a textului,
afișați din nou această bară;
 Ascundeţi şi afișați Bara de unelte de formatare a
textului, folosind combinaţia de taste Ctrl + F1;
 Pe fila Home în grupul Font apăsaţi butonul Bold (B).
Convingeţi-vă că butonul a rămas apăsat;
 Pe fila Home în grupa Paragraph apăsaţi pe săgeata în
jos a butonului Shading şi alegeţi culoarea roşie.
Convingeţi-vă că, pentru prima linie a documentului
este setată umplerea cu culoarea roșie;
Sarcini de lucru
 Pe fila Home în grupa Styles apăsaţi pe butonul More al
listei Style şi alegeţi stilul Title. Convingeţi-vă că, că pentru
prima linie a documentului este ştearsă umplerea de
culoarea roşie şi e schimbată setarea fontului;
 Pe fila Home în grupa Font în lista verticală Font size
alegeţi mărimea 10. Convingeţi-vă că, în prima linie a
documentului este schimbat fontul.;
 Pe fila Page Layout în grupa Paragraph în contorul de sus
Spacing setaţi valoarea 42. Convingeţi-vă că, cursorul în
prima linie a documentului s-a deplasat în jos;
 Pe fila Page Layout în grupa Page Setup apăsaţi pe butonul
Line Numbers şi alegeţi comanda Continuous. Convingeţi-
vă că, din dreapta primei linii a documentui a apărut cifra 1;
Sarcini de lucru
 Pe fila Home afişaţi fereastra de dialog a grupei Font.
Închideţi fereastra de dialog Font;
 Pe fila Home afişati sugestia contextuală pentru
butonul Clear Formatting;
 Din fila Insert adăugaţi numerotarea paginilor;
 Adăugați 2 pagini text;
 Salvați documentul cu numele sarcina1;
 Închideți aplicația.
Tema de acasă

Combinații de taste utile în Microsoft


Word