Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE APLICATĂ ȘI ȘTIINȚA MATERIALELOR MASTER:


EXPERTIZAREA PRODUSELOR CHIMICE, ALIMENTELOR ȘI MATERIALELOR

RAPORT DE AUTENTIFICARE

DOCUMENT DE LA MATEI BASARAB -PRAVILA


MICA 1640

STUDENT MASTERAND: CICAN


D I A N A P E T R U TA
1.INTRODUCERE

În anul 1640 este tipărită în limba română, cu alfabet chirilic,Pravila


Bisericească sau Pravila Mică, denumită astfel după formatul ei.
Lucrarea reprezintă prima culegere de legi juridice, canonice și
civile, în limba română.Aceasta a fost tradusa de calugarul Mihail
Moxa.
2.SCURT ISTORIC
Matei Basarb (Matei Brâncoveanu) nascut in anul 1580 la Târgoviste, a
fost domnu Tarii Romanesti în perioada 1632-1654.
În timpul domniei lui Matei Basarab s-au instalat mai multe tipografii în
Țara Românească, care aveau rolul de a imprima cărți de cult în limba
română şi astfel se inițiază procesul de românizare a serviciului divin în
biserică, prin citirea Cazaniei în limba poporului, la strană.
În timpul său au fost publicate “Pravila mica” (1640), tradusă din slavonă
şi “Îndreptarea legii|” (1652), cod de legi tipărit în limba română, legislaţie
care prevedea, asemenea jurisdicţiei europene, inegalitatea pedepselor
conform categoriei sociale din care făcea parte împricinatul.
EXPERTIZA STILISTICA-1.ANALIZA STILISTICA

 Tehnica redacţională şi tipografică a documentului “Pravila Mica” este specifica


perioadei respective.
 Zona de proveniență este reprezentată de Țara Românească, iar perioada de
proveniență, anul 1640.

Pasaj din Pravila Mica:


Cap.6 (de episcopi si preoti )
„Preotul care se va însura cu a doua muiere, să fie alungat din preoție.
Preotul care va cădea în curvie sau își va da trupul spre rușine (păsări, dobitoace) să se
lase de liturghie, iar dacă este popă în devenire și se vor afla toate acestea, să nu se
apropie de preoție.”
2.ANALIZA VIZAUALA

Cartea este tipărită pe hârtie manuală cu cerneală neagră de carbon, la fiecare început de
capitol observăm prezenţa letrinelor (litere majuscule ornamentale).
Volumul prezintă însemnări marginale cu cerneală ferogalică pe primele şi pe ultimele două
file, semnalând circulaţia cărţii si de asemenea observam ca a fost cusut pe tre nervuri
Profilate.
Lipsește fila cu pagina de titlu și stihurile la stema Țării Românești, cât și continuarea
predosloviei mitropolitului Theofil si cateva file din carte.
Prezintă rupturi și îndoituri ale filelor. Prezintă lacune în suportul papetar. Lipsuri ale
filelor. Rosături ale hârtiei, fragilizarea hârtiei. Îmbruniri (întunecări) ale hârtiei, halouri
(zone luminoase). Depozite de praf, murdărie aderentă în zona colţurilor. Murdărie
aderentă pe şnit, pete de ceară.
2.ANALIZA VIZAUALA

Cartea este tipărită pe hârtie manuală cu cerneală neagră de carbon, la fiecare început de
capitol observăm prezenţa letrinelor (litere majuscule ornamentale).
Volumul prezintă însemnări marginale cu cerneală ferogalică pe primele şi pe ultimele două
file, semnalând circulaţia cărţii si de asemenea observam ca a fost cusut pe tre nervuri
Profilate.
Lipsește fila cu pagina de titlu și stihurile la stema Țării Românești, cât și continuarea
predosloviei mitropolitului Theofil si cateva file din carte.
Prezintă rupturi și îndoituri ale filelor. Prezintă lacune în suportul papetar. Lipsuri ale
filelor. Rosături ale hârtiei, fragilizarea hârtiei. Îmbruniri (întunecări) ale hârtiei, halouri
(zone luminoase). Depozite de praf, murdărie aderentă în zona colţurilor. Murdărie
aderentă pe şnit, pete de ceară.
3.ANALIZA SUPORTULUI

 Documentul prezinta insemnari specifice perioadei respective, cerneala neagra


era
utilizata pentru redactarea continutului textului, iar culoarea rosie era folosita pentru
aplicarea sigiliului si pentru stabilirea numarului documentului si a autorilor impicati
in desfasurarea evenimentelor, cat si pentru semnaturile acestora.
 Din punct de vedere tehnic, documentul este tipărită pe hârtie manuală cu
cerneală
neagră de carbon, preparata dupa anumite metode existente la vremea respectiva.
 Datorita faptului ca cerneala folosita este destul de acida, cel mai probabil din
aceasta cauza a aparut fenomenul e degradare al documentului in timp, o alta cauza
poate fi pastratrea necorespunzatoare a cartii, si anume in locuri unde au existat
rozatoare, praf, insecte.
4.METODICA TEHNIC-EXPERIMENTALĂ

 Conform analizelor executate în cadrul Laboratorului de Investigaţii Fizico-chimice


şi Biologice a Muzeului Naţional de Istorie a României, unde au fost efectuate analize
de microscopie combinate cu analize de fluorescenţă de raze X (XRF).

!!!În urma analizelor recente de microscopie s-a putut observa prezența filigranului pe
filele de hârtie ale Pravilei.

 Analiza elementală (EA) şi spectroscopia de fluorescenţă de raze X (EDXRF) sunt


instrumente foarte concludente, care furnizează informaţii despre materialele organice
şi anorganice care intră în compoziţia hârtiei. Aceste informații ajută la formarea unei
concluzii cu privire la vechimea, păstrarea, compoziția și degradarea hârtiei.
5.SPECTROSCOPIA DE FLUORESCENȚĂ DE RAZE X ȘI
ANALIZA ELEMENTALĂ

 Analiza elementală (EA) şi spectroscopia de fluorescenţă de raze X


(EDXRF) sunt instrumente foarte concludente, care furnizează informaţii
despre materialele organice şi anorganice care intră în compoziţia hârtiei.
Aceste informații ajută la formarea unei concluzii cu privire la vechimea,
păstrarea, compoziția și degradarea hârtiei.
.

Proba C% H% N% S% O% Reziduu de
masa la 1000
°C

Pavila 1640 36,03 5,78 0,18 0,78 53,71 3,53

Tabel1. Analiza elementală a compușilor organici și anorganici, după redistribuirea


procentelor, pentru proba de hârtie Pravila1640
6.SPECTROSCOPIA MOLECULARĂ FT-IR

Fig. 2. Spectrul FT-IR al probei Pravila 1640


Prin spectroscopia moleculară FT-IR s-a analizat compoziția .

cernelii de pe hârtia scrisă și s-au identificat următoarele benzi de


absorbție, corespunzătoare pigmenților roșu și negru:
 dubletul 2920 cm-1 şi 2842 cm-1 specific grupărilor CH3 şi CH2 din uleiul
care se adaugă în cerneală;
 o bandă la 1467cm-1 corespunzătoare gumei arabice;
 o bandă la 1432 cm-1 corespunzătoare carbonatului de calciu
REZULTATUL AUTENTIFICĂRII

 Prin acest raport de autentificare se stabilește faptul că Pravila Mica din anul
1640 este autentică, deoarece toate analizele efectuate asupra probelor
prelevate din Biblie dovedesc acest lucru.
 Analizele istorice, stilistice și mai ales științifice demonstrează autenticitatea
Bibliei traduse și tipărite în anul 1640, în ciuda tuturor edițiilor retipărite și
reeditate.
 Stilistica textului are o pondere destul de mare în rezultatul autentificării,
deoarece stilul cărturesc și scrierea chirilică sunt foarte greu de imitat.
 Vechimea documentului a fost dovedită în urma efectuării analizei microscopice.
 În opinia mea, Pravila Mica din 1640 este autentică și trebuie să fie clasată într-o
categorie juridică, conform H.G. 886/2008.