Sunteți pe pagina 1din 10

Împadurirea terenurilor

degradate preluate din sectorul


agricol în Insula Mică a Brăilei –
Ostrovul Crăcănel

Liviu Vodarici
Biodiversitate și bioconservare
Monitorizarea și managementul mediului, an I, semestru II
Date generale

Amplasamentul investitiei: Terenurile care fac


obiectul prezentului proiect sunt situate in Ostrovul
Cracanel, situate in raza comunei Stancuta.

Suprafata totala luata in studiu este de 477,5 ha,


din care efectiva de impadurit 471,0 ha, diferenta
de 6,5 ha aflata in u.a. 41 fiind neproductiva (
acoperita integral cu apa ).
Elemente generale privind cadrul
natural
Suprafaţa face parte din Ostrovul Crăcănel şi este
situată în lunca inundabilă a Dunării în partea de
sud-vest a Insulei Mici a Brăilei între km 222 si km
226, marginita la vest de Dunarea navigabila si la est
de bratul Cremenea.

Din punct de vedere al microreliefului, in cadrul


suprafetei studiate se intalnesc: grinduri mijlocii-
inalte, poale de grind si microdepresiuni ( japse).
Tipurile de sol ( Unitati ecologice de
sol )
• UES1. Aluviuni si protosoluri aluviale
• UES2.Soluri aluviale tipice
• UES3. Soluri aluviale molice
• UES4. Protosoluri si soluri aluviale gleizate ±
salinizate
Propuneri de lucrari
Pregatirea terenului si solului, se propune a se
executa manual, cat si mecanizat, astfel:
D - defrisarea manuala a tufarisurilor cu scoaterea
cioatelor;
E - evacuarea mecanizata a resturilor lemnoase
rezultate in urma defrisarii;
N - nivelarea mecanizata a terenului
S - scarificarea solului
A - aratura;
D - discuire;
Centralizatorul propunerilor de lucrari
ce urmeaza a se executa dupa
plantare
Se prevede revizuirea plantatiilor in primul an,
completarea plantatiilor in procent de 20 - 30%
in anul urmator executarii plantatiilor si 10 - 20%
in anul al doilea de la plantare.
Specii propuse spre plantare:
Nr. Specificari Revizuiri, completari, si intretineri dupa executarea plantarii ( numar de
invest. intretineri si % de completari )
specifice Anul Anul Anul Anul Anul
I II III IV V

0 1 2 3 4 5 6
1. 100% Pl. a ,Pl. cenusiu.
1. intretineri:
a. mecanizat intre randuri 3 2 2 1 1
b. manual pe rand 3 2 2 1 1
2. revizuirea plantatiei 1 - - - -
3. completari - 30 20 - -
2. 100% Pl. n, Pl.c.
1. intretineri:
a. mecanizat intre randuri 3 2 2 1 1
b. manual pe rand 3 2 2 1 1
2. revizuirea plantatiei 1 - - - -
3. completari - 30 20 - -
3. 100%Pl. ea. clona Marylandica
1. intretineri:
a. mecanizat intre randuri 3 2 2 1 -
b. manual pe rand 3 2 2 1 -
2. revizuirea plantatiei 1 - - - -
3. completari - 30 20 - -

4 100% Pl. n.
1. intretineri:
a. mecanizat intre randuri 3 2 2 1 -
b. manual pe rand 3 2 2 1 -
2. revizuirea plantatiei 1 - - - -
3. completari - 30 20 - -
5. 100% Fr. pensylvana
1. intretineri:
a. mecanizat intre randuri 3 2 1 1 -
b. manual pe rand 3 2 1 1 -
2. revizuirea plantatiei 1 - - - -
3. completari - 30 20 - -
6. 100% Sa.
1. intretineri:
a. mecanizat intre randuri - - - - -
b. manual pe rand 3 2 2 1 1
2. revizuirea plantatiei 1 - - - -
3. completari - 30 20 - -
Esalonarea lucrarilor in cadrul investitiei se va face
astfel:
- in primul an se vor executa lucrarile de pregatire a
terenului si solului pentru plantare in proportie de
67%;
- in al doilea an se va executa diferenta de 33% a
lucrarilor de pregatire a terenului si impadurirea si
intretinerea culturilor pe 63% din suprafata;
- in anul anul al treilea se vor executa lucrarile de
impadurire si intretinere pe diferenta de 37% din
suprafata si intretinerea culturilor infiintate in anul
precedent;
- in anul al patrulea si in urmatorii pana la realizarea
reusitei definitive se vor executa lucrari de
intretinere a culturilor.
CALCULUL EFICIENŢEI ECONOMICE
1. Plop euramerican Pe suprafata de 132,09 ha la vârsta exploatabilitatii 25 de ani rezulta arborete de clasa
a II-a de productie.
a) PL = venituri realizate din valorificarea masei lemnoase
Vlemn = 350 m3/ha x 132,09 ha = 46.231,5 m3
PL = 46.231,5 m3 x 140 lei/m3 =6472410 lei – se obtin in anul 25, faţă de anul de plantare.

2. Plop alb si plop negru Pe suprafata de 267,02 ha la varsta exploatabilitatii de 30 de ani rezulta arborete de
clasa a II-a de productie.
a) Pr = venituri rezultate din rarituri
Vlemn = 30 m3/ha x 267,02ha = 8.010,6 m3
Pr = 8.010,6 m3 x 6.2 lei/m3 = 49.665 lei – se obtin in anul 12 fata de anul de plantare.
b) PL = venituri realizate din valorificarea masei lemnoase
Vlemn = 347 m3/ha x 267,02ha = 92.655,9 m3
PL = 92.655,9 m3 x 140 lei/m3 = 12.971.826 lei – se obtin in anul 30, fata de anul de plantare

3. Salcie Pe suprafata de 65,1 ha la varsta exploatabilitatii de 35 de ani rezulta arborete de clasa a III-a de
productie.
a) Pr = venituri rezultate din rarituri
Vlemn = 30 m3/ha x 65,1ha = 1.953 m3
Pr = 1.953 m3 x 6.1 lei/m3 = 111.913 lei – se obtin in anul 10 fata de anul de plantare.
b) PL = venituri realizate din valorificarea masei lemnoase
Vlemn = 520 m3/ha x 65,1ha = 33.852 m3
PL = 33.852 m3 x 120 lei/m3 = 4.062.240 lei – se obtin in anul 35, fata de anul de plantare