Sunteți pe pagina 1din 21

CEHTA

Interogări
Disciplina: Informatica
Grupul țintă: anul III
Țurcanu Alla, gr. did. II

2019-2020
Definiție
Interogările sînt obiecte ale sistemelor
de gestiune a bazelor de date care reprezintă
adresări de căutare, analizare şi/sau de
modificare a datelor bazei.
Utilizare
- vizualizarea unui subset de înregistrări
dintr-un tabel, fără a-l deschide;
- afişarea într-un singur tabel a informaţiilor
din cîteva tabele;
- actualizarea datelor tabelelor (modificări,
adăugări, excluderi de date);
- efectuarea calculelor asupra valorilor
cîmpurilor şi obţinerea informaţiilor noi;
- crearea totalurilor, valorilor medii etc.
Crearea unei interogări noi
Se cere afişarea listei elevilor grupei a 12-L, al
căror prenume începe cu litera C ;
1) Avem două opțiuni
2) Selectăm a doua opțiune – Query Design:
Crearea unei interogări noi
3) Selectăm tabelele, apăsând butonul Add;
4) Se aleg câmpurile care vor fi utilizate pentru
scrierea criteriului
de selecție și
câmpurile ale
căror valori vor fi
afișate (adăugarea
se face executând
dublu click pe
denumirea lui)
Crearea unei interogări noi
a) modul de sortare a înregistrărilor după
acest cîmp (rîndul Sort) alegînd una din
valorile Ascending (crescător) sau
Descending (descrescător);
b) afişarea sau ascunderea valorilor cîmpului
la executarea interogării (rîndul Show);
c) o condiţie de selectare pe care o vor
respecta valorile afişate (rîndurile Criteria
şi or).
Crearea unei interogări noi
5) Putem afişa datele specificate de
interogare pînă la salvarea ei prin selectarea
comenzii DatasheetView din meniul View.

6) Salvăm interogarea (instrumentul Save


sau comanda cu acelaşi nume din meniul
File).
Clasificare
a) de selecţie;
b) de excludere a unor înregistrări;
c) de modificare a unor înregistrări;
d) de creare a cîmpurilor rezultante;
e) de grupare şi totalizare;
f) încrucişate.
De selecție
Sînt cereri formulate în baza unor
condiţii logice. Ele selectează un subset de
date din unul sau mai multe tabele legate
între ele.
De exemplu, căutarea elevilor născuţi
pînă la 10 ianuarie 1992, afişarea elevilor
grupei a 12-L sînt interogări de selecţie.
Exemplu
Afişează lista elevilor din anul I și II de la specialitatea legumicultură
Exemplu
Afişează lista profesorilor cu salariul lunar mai mare decît 2 500
lei şi mai mic sau egal cu 3 000 lei în ordinea crescătoare a
acestor salarii.
De excludere
Reprezintă cereri de eliminare dintr-un
tabel a tuturor înregistrărilor care satisfac
criteriile logice specificate.
De exemplu, cererea de ştergere din
tabelul Elevi al bazei de date CEHTA a
informaţiilor despre elevii grupei a 42-L (în
legătură cu absolvirea colegiului) reprezintă o
astfel de interogare.
Exemplu

Să se excludă datele
despre elevii anului
IV (în legătură cu
absolvirea colegiului)
De modificare
Schimbă valorile unui cîmp al tabelului
după acelaşi algoritm.
De exemplu, mărirea cu 50% a
valorilor din cîmpul Salariu al tabelului
Profesori poate fi realizată cu ajutorul unei
interogări de modificare.
Exemplu

Să se formuleze o
interogare care va mări cu
50% valorile din cîmpul
Salariu al tabelului
Profesori.
De grupare și totalizare
Se folosesc pentru sumarea datelor
cîmpurilor, obţinerea valorilor medii, a celor
minimale sau maximale etc.
De exemplu, calcularea numărului total
de ore pe săptămînă realizate în fiecare
grupă a bazei de date CEHTA se va face cu
ajutorul unei interogări de grupare şi
totalizare.
Exemplu

Să se defineascăo
interogare care va
afişa numărul total
de elevi ai fiecărei
grupe din baza de
date CEHTA.
Încrucișate
Sînt destinate prezentării compacte a
informaţiilor sub formă de tabel.
Exemplu

Să se creeze o
interogare care va
afişa numărul total de
ore rezervat fiecărei
discipline în fiecare
grupă a bazei de date
CEHTA.
Exerciții
1. Să se afişeze numărul de profesori de fiecare gen.

2. Să se afişeze valoarea salariului minimal.

3. Să se afişeze numele, prenumele elevilor şi data

nașterii.

4. Să se afişeze numărul de elevi pe specialități.


Pentru acasă

Ex. 4 pag. 102