Sunteți pe pagina 1din 34

ROMÂNIA

VEGETAŢIA ŞI ANIMALELE
SĂLBATICE
VEGETAŢIA NATURALĂ

 Totalitatea plantelor sălbatice răspândite pe


suprafaţa pământului funcţie de climă şi de
formele de relief
FAUNA

Totalitatea animalelor de pe
suprafaţa pământului
•ZONA DE CÂMPIE
SOLURI de culoare neagră,
fertile hrănitoare pentru plante) → cernoziom
• vegetaţie de stepă : ierburi mărunte

Ciulinul
CIULINUL COLILIA HOLERA

PĂIUŞUL

BUJORUL DE STEPĂ
- arbuşti

PĂDUCELUL MĂCEŞUL
• ANIMALE: – rozătoare

HÂRCIOGUL
ŞOARECELE DE CÂMP

POPÂNDĂUL

CĂŢELUL PĂMÂNTULUI
REPTILE

ŞOPÂRLA

ŞARPELE

BROASCA ŢESTOASĂ
•PĂSĂRI

CIOCÂRLIA VRABIA

GRAURUL PREPELIŢA POTÂRNICHEA


• Zona luncilor şi a Deltei Dunării
Solurile predominante din Delta Dunării
- solurile aluviale
(amestec de nămol, nisip şi pietriş adus
de apele curgătoare)
- solurile nisipoase;
- cernoziom- pe o mică porţiune
(foarte fertile, de culoare închisă).
Zona luncilor şi a Deltei Dunării
• vegetaţia
- plante iubitoare de apă

Nufărul

Stuful

Salcia

ANIMALE-
păsări

Pelicanul Cocorul Lebăda

Barza
Egreta
- animale acvatice

Broasca

Broasca ţestoasă

Crabul

Somnul Crapul
ZONA DE DEAL ŞI DE PODIŞ

 SOLURI mai puţin fertile;


 Se cultivă:

POMI FRUCTIFERI
VIŢA DE VIE
vegetaţia: păduri de foioase
(arbori cu frunze căzătoare)

PĂDURE DE STEJAR

PĂDURE DE GORUN
PĂDURE DE FAG
ARBUSTI

LEMN CÂINESC

ALLUNULL
ALUN

ALUNUL
ANIMALE
MISTREŢUL

CĂPRIOARA

LUPUL
VULPEA VEVERIŢA
PĂSĂRI CUCUL

STURZUL

MIERLA

PIŢIGOIUL

STICLETELE PRIVIGHETOAREA
CIOCĂNITOAREA
Zona de munte
• vegetaţia :
- păduri de conifere

Pădure de brad

Pădure de molid

Pădure de pin
ZONA DE MUNTE
soluri puţin fertile
•VEGETAŢIA
La înălţimi mai mici sunt păduri mixte: fagi şi
conifere, la umbra cărora cresc:
- ciuperci - fragi - flori viu colorate
•păduri de conifere

Pădure de brad

Pădure de molid

Pădure de pin
•LA ALTITUDINE MARE
- pajişti alpine
Alte plante

Jnepeni Ienuperi

Afini
•ANIMALE

CERBUL RÂSUL

URSUL

CAPRA NEAGRĂ
•Alte animale

Acvila Vulturul
•PARCURI ŞI
REZERVAŢII NATURALE
-pentru ocrotirea
unor plante şi animale pe
cale de dispariţie
Animale ocrotite

Râsul

Capra neagră
Capra neagra

Zimbrul
Păsări ocrotite

Cocoşul de munte

Dropia
Pelicanul
Acvila de munte
Plante ocrotite

Bujorul de munte

Floarea de colţ

Bujorul de stepă
Ocrotiţi natura !

S-ar putea să vă placă și