Sunteți pe pagina 1din 4

Metoda învăţării pe grupe

mici
Altă denumire:
STAD (Student Achievement
Division)
Tip de activitate:
• dezvoltarea abilităţii de analiză, relaţionare şi
sistematizare
• interactivă
– Obiective:
• dezvoltarea abilităţilor de comunicare deoarece;
creşterea gradului de implicare în activitate;
• creşterea responsabilităţii elevului faţă de
propria învăţare, dar şi faţă de grup;
• dezvoltarea abilităţilor de cooperare;
• dezvoltarea identităţii personale;
• schimbarea atitudinii faţă de mediul educaţional
şcolar.
• Timp didactic: 50 minute
• Managementul clasei:
• în grupe mici de câte 3-4 elevi
• Materiale: fişe de lucru, creioane colorate
Descrierea activităţii:
• se formează grupele mici de lucru;
• se anunţă tema şi se stabilesc obiective la nivelul
fiecărei grupe;
• se cere elevilor din fiecare grupă să discute între ei
tema, oral, timp de 2-3 minute, să spună fiecare ce
contribuţie poate avea la rezolvarea ei;
• fiecare grupă realizează sarcina primită;
• fiecare membru al grupei lucrează cu altă culoare;
• se cere elevilor să anunţe rezolvarea sarcinii prin
metoda ”Creioanele la mijloc” (când termină, fiecare
elev pune creionul la mijlocul mesei, când toate
creioanele sunt la mijloc înseamnă că acea grupă a
terminat);
• se analizează produsele prin Turul galeriei, fiecare
grupă spune ce a făcut; se fac completări, corecturi,
etc.
• Mod de evaluare: observare, corectare reciprocă,
autocorectare.