Sunteți pe pagina 1din 6

GENERALITĂŢI

• DEFINIŢIE : Rabotarea este un procedeu de prelucrare prin aşchiere


a suprafeţelor pieselor şi se execută cu scule aşchietoare de tipul
cuţitelor , pe maşini unelte numite maşini de rabotat.

Prin rabotare se prelucrează suprafeţe plane, orizontale , verticale, înclinate, diferite


forme de canale la piesele de dimensiuni mici şi mijlocii, suprafeţe profilate la piesele
lungi şi relativ înguste ( ghidaje pentru batiuri , pentru sănii şi mese)
Suprafeţe prelucrate prin rabotare
MAŞINI DE RABOTAT
a) Maşina de rabotat transversal (sepingul )

1 - batiu 4 - portcuţit
2 - sanie verticală 5 - sanie
3 – masa maşinii 6 - berbec (cap mobil)
b) Maşina de rabotat longitudinal

1- batiu 5- traversă mobilă


2- masa maşinii 6- sanie portcuţit
3- monanţi 7- sanii orizontale
4-traversă fixă 8- motor electric
La rabotare mişcarea principală de aşchiere (rectilinie alternativă) se realizează în
plan orizontal , fiind executată de scula aşchietoare I la şepinguri , sau de piesa
de prelucrat I’ la raboteze.
Mişcarea de avans este o mişcare de translaţie executată de piesa de prelucrat II
la şepinguri sau de scula aşchietoare II’ la raboteze .
MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII LA RABOTARE

Pe lângă măsurile generale de tehnica securităţii muncii , specifice la prelucrarea prin


aşchiere, la rabotare trebuie respectate o serie de măsuri , cum ar fi :
•Toate manevrările legate de reglarea maşinii se fac cu motorul oprit
•Lungimea cursei berbecului şi a poziţiei acestuia se reglează numai cu maşina în
stare de repaus
•Pe maşinile de rabotat se execută numai lucrările prevăzute în documentaţia tehnică
•Nu se admit improvizaţii care pot provoca accidente sau distrugerea maşinilor sau a
sculelor
•Muncitorul trebuie să supravegheze în permanenţă buna funcţionare a maşinii ,
părăsirea ei în timp ce lucrează fiind interzisă
•La constatarea oricărei defecţiuni se va opri maşina