Sunteți pe pagina 1din 20

CEHTA

Conceptul sistemului
informațional

DISCIPLINA: SIA
GRUPA: 14-S
PROFESOR: ȚURCANU A.,
GR. DID. II

Țaul, 2020
Datele

Rezultatul unor măsurători şi pot constitui o bază


pentru crearea de grafice, imagini sau observaţii cu privire
la o mulţime de variabile.
Datele

Pentru a deveni informaţii, datele privitoare la


obiectul de activitate respectiv trebuie prelucrate în
concordanţă cu cerinţele informaţionale.

Culegerea Prelucrarea Distribuirea


Diferențe

Datele Informaţiile
Atribute primare colectate Mesaje obţinute prin
din diverse locuri, nedefinite prelucrarea datelor, aceste
sau neorganizate într-o mesaje trebuie să fie concise,
formă care să stea la baza actuale, complete şi clare,
luării deciziilor. astfel încât să răspundă
cerinţelor informaţionale în
scopul cărora au fost
prelucrate datele.
SPAD

Astăzi datele sunt prelucrate, de regulă, automat, prin


folosirea unor echipamente electronice de prelucrare
automată a datelor.
Fluxul prelucrării datelor

Introducere

Reglare Prelucrare

Extragere
Introducerea datelor

 Culegere;
 Verificare;
 Codificare;
 Transmitere.
Prelucrarea datelor

 Clasificare;
 Sortare;
 Calcule;
 Memorare.
Extragerea informațiilor

 Regăsire;
 Decodificare;
 Difuzare.
Mecanismul de reglare

Informaţiile obţinute în urma prelucrării pot


corespunde cerinţelor sau nu; în acest sens poate avea loc o
evaluare a rezultatelor prelucrării în funcţie de care se vor
efectua o serie de modificări în faza de introducere sau de
prelucrare a datelor.
Sistem informațional

Se bazează, conform denumirii, în special pe


informaţii. Ansamblul de elemente implicate în procesul de
colectare, de transmisie, prelucrare de informaţie,
informaţiei revenindu-i rolul central din sistem.
În cadrul sistemului informaţional se regăsesc :
informaţia vehiculată, documentele purtătoare de informaţii,
personalul, mijloace de comunicare, sistemele de prelucrare
(de regulă, automată) a informaţiei, etc.
Activităţi desfăşurate: achiziţia de informaţii din
sistemul de bază, completarea documentelor şi transferul
acestora între diferite compartimente, centralizarea datelor.
Sistem informațional

În orice domeniu de activitatea economică sau


socială, există un flux informaţional pe baza căruia se
desfăşoară orice activitate. La nivelul unui agent economic,
sistemul informaţional asigură legătura dintre sistemul
decizional şi cel operaţional.
Utilizarea calculatoarelor în cadrul SI al unei
organizaţii conduce la definirea componentei Sistem
Informaţional Automatizat (SIA) – care cuprinde numai
lucrările realizate cu ajutorul calculatoarelor.
Funcții

să colecteze informaţii din sistemele operaţional şi decizional


precum şi informaţiile ce provin din mediul extern;

să memoreze aceste informaţii precum şi informaţii rezultate


din prelucrarea lor;

să asigure accesul la memorie în vederea comunicării


informaţiilor stocate;

să prelucreze informaţiile la cererea sistemului operaţional şi


a sistemului de conducere.
Poziția sistemului informatic în cadrul sistemului
informațional

Sistem decizional

Date Informații

Sistem
Decizii Sistem informatic
informațional

Date Decizii
automatizate

Sistem operațional
Sistem informatic

În cadrul unui sistem informaţional, majoritatea activităţilor


se pot desfăşura cu ajutorul tehnicii de calcul. Se pot
prelucra datele primare şi apoi rezultatul poate fi transferat
mai departe. Transferul se poate face şi el pe cale
electronică prin intermediul unei reţele de calculatoare.
Ansamblul de elemente implicate în tot acest proces
alcătuiesc un sistem informatic.
Componetele sistemului informatic

 calculatoare,
 sisteme de transmisie a datelor,
 componente hardware şi software,
 datele prelucrate,
 personalul ce exploatează tehnica de calcul,
 teoriile ce stau la baza algoritmilor de prelucrare, etc.
Clasificare

SI

Domeniu de Element supus Organizare a Grad Dispersia


utilizare analizei datelor centralizare resurselor

activităților
economico- Orientate spre
Bazate pe fișiere Centralizate Locale
funcții
sociale

Proceselor Orientate spre Bazate pe


Descentralizate Distribuite
tehnologice proces tehnica bd

Cercetare Orientate spre


științifică date

Activități Orientate spre


speciale obiecte
SI

RSA RUA

AIPA AGROMAIA
Sarcină de lucru 1

Accesați adresa:
https://learningapps.org/watch?v=pjqyxarot20

Rezolvați sarcina!
Sarcina de lucru 2

Determinați ce date stochează SI:


 RSA;
 RUA;
 AIPA;
 AGROMAIA.