Sunteți pe pagina 1din 13

Vegetatia,fauna si

solurile Romaniei
Un proiect realizat de Rezban
Ionel,Barna Nicolaie,Ignuta
Sebastian,Meches Madalina si Rad Ioana
VEGETATIA SI FAUNA
ROMANIEI
 Vegetatia si fauna Romaniei este variata si bogata in specii.
 Factorii care determina varietatea vegetatiei si faunei
sunt:
 -asezarea geografica
 -relieful prin altitudine
 -conditiile climatice
 -actiunea omului
 In tara noastra se deosebesc 3 zone de vegetatie:
 1.Zona stepei
 2.Zona padurilor
 3.Zona alpine
Zona alpina(stanga)
Zona padurilor(dreapta sus)
Zona de stepa(dreapta jos)
Zona stepei
 Raspandire: C.Baraganului, Pod. Dobrogei,
C. Siretului Inferior.
 Conditii climatice:
 -clima continentala excesiva
 -t.m.a.=10-110C
 -p=400-450mm
 -veri secetoase si ierni geroase
 Vegetatie: colilia, spinul
vantului, negara, paiusul, pirul
 Arbusti: macesul, porumbarul
 Fauna
 Mamifere:popandaul, harciogul,
soarecele de camp, orbetele, iepurele de
camp, bizamul, dihorul.
 Pasari: dropia, prepelita,
pitpalacul, graurul, ciocarlia, fasa de camp,
eretele alb, privighetoarea, mirela, sticletele.
 Fauna acvatica: mreana,
crapul, cleanul, carasul, salaul.
 Reptile: gusterul, soparla,
broasca testoasa.
 Zona silvostepei
 Raspandire: C. Moldovei, sudul Pod. Moldovei, C.
Tecuciului, vestul Baraganului, C. de Vest.
 -face trecerea spre zona padurilor
 -precip. mai bogate 450-550mm
 -pajistile se imbina cu palcurile de padure
 -aici pe langa vegetatia de stepa aparsi
arbori cum sunt: stejarul pufos, stejarul brumariu, cer,
garnita.
Zona padurilor
 Incepe de la alt. de 150-
200m si urca pana la
1600-1800m.Aceasta
zona cuprinde 3 etaje.
 -etajul
stejarului 150-500m
 -etajul
fagului 500-1200m
 -etajul
coniferelor 1200-1850m
 a.Etajul stejarului (150-500m)
 Raspandire: nordul C. Olteniei, C.Boianu, C. Vlasiei, C. Gavanu-Burdea, C. de Vest, Dealurile de
Vest, Pod. Getic, vestul Pod. Transilvaniei.
 Conditii climatice: clima umeda cu pecip. 5000-600m
 Vegetatie:stejarul brumariu, stejarul pufos, stejarul pedunculat, carpenul, teiul, frasinul, artarul, cerul,
garnita, jugastrul.
 Arbusti: paducelul, porumbarul, cornul, sssangerul, socul negru.
 b.Etajul fagului (500-1200m)
 -in unele cazuri fagul coboara chiar sub 100m ca de exemplu in defileul Dunarii, C. Romana (
Snagov, Baneasa)
 -este etajul cel mai intins ocupand 1/3 din suprafata padurilor din tara noastra.
 Vegetatia: fagul. In partile joase se amesteca cu stejarul iar in cele superioare cu coniferele.
 Arbusti:alun, soc rosu, lemn cainesc, soc negru.
 c.Etajul coniferelor (1200-1850m)
 Vegetatia:molid, brad, larice, zada, pin.
 Arbusti:caprifoi, coacazul, socul rosu.
 Fauna padurilor
 Mamifere:ursul, rasul, jderul, lupul, iepurele, veverita, vulpea, dihorul, cerbul, viezurele, mistretul.
 Pasari:cocosul de munte, cucuveaua, pitigoiul, pitulicea, iernuca, ciocanitoarea, porumbelul
gulerat, forfecuta, gaita, acvila de munte, vulturul negru, sorecarul, corbul.
 Fauna acvatica: lipanul, moiaga, lostrita, cleanul, scobarul, mreana, obletul, babusca, bibanul,
crapul, pastravul.
 Reptile: vipera comuna, soparla de munte, tritonul.
Zona alpina
 Conditii climatice:clima este rece
 -t.m.a.=-2C….0C
 -p=peste 1000mm/an

 a. Etajul subalpin
(1800-2000m)
 -face trecerea intre
zona padurilor si etajul alpin
 Vegetatia: jneapan,
ienupar, smardarul.
 b. Etajul alpin ( peste
2000m)
 Vegetatia: smardar,
bujorul de munte, afin, merisor,
coarna.
 -pajisti alpine.
 IMPORTANTA PADURILOR
 -materie prima pentru ind. prelucratoare
 -franeaza eroziunea solurilor
 -elibereza oxigen
 -intretine un regim bogat de precipitatii.

FAUNA DIN DELTA DUNARII

 Mamifere: cainele enot, bizamul, mistretul, vulpea, lupul, pisica


salbatica, vidra.
 Pasari: pelicanul comun, pelicanul cret,
lopatarul, egreta, califarul, vulturul codalb, rata salbatica, gasca
salbatica, lebada, starcul, tiganusul.
 Fauna acvatica: morunul, nisetrul, pastruga,
crapul, carasul, stiuca, platica, salaul, somnul.
 Reptile: soparla, vipera.
 In luncile raurilor se formeaza paduri de lunca
numite zavoaie compuse din arbori iubitori de umezeala: salcie,
plop.
 Vegetatia submediteraneana-defileul Dunarii,
valea Cernei, sudul Dobrogei-liliacul salbatic, carpinita,
mojdreanul, castanul dulce.
Intervenţia antropică – a determinat modificări
importante asupra elementelor
biopedogeografice

 Vegetaţia:
 înlocuirea completă a pădurilor cu pajişti secundare sau terenuri agricole
 reducerea suprafeţelor forestiere-doar 27% în prezent din suprafaţa ţării
 extinderea speciilor cu capacitate de regenerare mai mare dar slab productive ( fag, stejar, ţăpoşica de
munte, etc.)
 Fauna:
 în fauna spontană predominau elementele central- europene urmate de cele pontice şi sudice
 unele specii au dispărut: bourul, antilopa de stepă, castorul ,zimbrul, elanul, vulturul bărbos
 unele specii sunt pe cale de dispariţie: vulturul alb, bufniţa, dropia, acvila de munte
 diminuarea habitatului unor specii : broasca ţestoasă
 introducerea unor specii noi ( unele dăunătoare- gândacul de Colorado, filoxera): marmota, capra neagră,
muflonul
 Solurile:
 scăderea fertilităţii datorită utilizării unor tehnologii inadecvate
 eroziunea de suprafaţă pe versanţi determinată de defrişări
 clasele de soluri au o distribuţie aproximativ egală: - 25% molisoluri
 26% argiluvisoluri
 21% cambisoluri şi spodosoluri
 25% alte soluri
Va multumim!!!