Sunteți pe pagina 1din 24

Probleme avansate de măsurare şi estimare în instrumentaţie

Măsurare şi estimare
INTELLICIS ACTION IC0806

INSTRUMENTAŢIE ŞI SISTEME AVANSATE DE MĂSURARE (ISM)


Probleme avansate de măsurare şi estimare în instrumentaţie

Măsurare şi estimare

I. Obiective

INTELLICIS ACTION IC0806


II. Aplicabilitate în ingineria electrică: reţele electrice
moderne

III. Standardizare. Limbaj. Resurse.

INSTRUMENTAŢIE ŞI SISTEME AVANSATE DE MĂSURARE (ISM)


Probleme avansate de măsurare şi estimare în instrumentaţie

I. Obiective

Incertitudini de măsurare. Abordarea GUM.


Probleme de estimare în sisteme electrice complexe. Estimatori de stare în
sistemele de transport al energiei electrice.
Echipamente de măsurare specializate în ingineria electrică.
INTELLICIS ACTION IC0806
Phasor Measurement Units.
Măsurarea frecvenţei
Monitorizarea la distanţă.
Metode AMR (Automated Meter Reading). Smart metering
Algoritmi de agregare si compresie a datelor ; influenţa acestora asupra
incertitudinilor de măsurare.

INSTRUMENTAŢIE ŞI SISTEME AVANSATE DE MĂSURARE (ISM)


Probleme avansate de măsurare şi estimare în instrumentaţie
II. Reţele inteligente de energie

Pentru a coordona şi exploata în mod corespunzător reţeaua de distribuţie, operatorii au


nevoie de informaţii privind starea reţelei în toate nodurile/PCC. Schimburile de
informaţii sunt vitale şi de aceea se preconizează extinderea legăturilor de comunicaţie
între sursele de producţie şi operatorul de distribuţie care să permită schimbul de
informaţii în timp real.

Circulaţia de puteri într-o reţea electrică poate fi determinată cunoscând tensiunile


(modul si faza), i.e. variabilele de stare, în fiecare punct al reţelei şi impedanţele de linie
ale reţelei. Estimarea variabilelor de stare este esenţială din raţiuni de monitorizare,
protecţie şi control.
Pâna acum, nu era posibil sa se determine în timp real şi defazajele în fiecare nod,
din cauza dificultăţilor de sincronizare a sistemelor de măsurare.

Sistemele tradiţionale SCADA/EMS se bazează pe analiza fluxului de energie şi astfel


nu pot fi observate caracteristicile dinamice ale sistemelor. Apariţia Phasor Measurement
Units (PMUs) rezolvă această problemă, deoarece toate marimile masurate de un PMU
au ataşat un identificator temporal generat de un ceas Global Positioning System (GPS)
şi asigură măsurări sincronizate pentru diferite locaţii în raport cu destinaţia dorită,
cunoscute şi drept concentrator de date ale fazorilor (PDC-Phase Data Concentrator)
INSTRUMENTAŢIE ŞI SISTEME AVANSATE DE MĂSURARE (ISM)
Probleme avansate de măsurare şi estimare în instrumentaţie
Reţele inteligente de energie

Sistemele tradiţionale SCADA/EMS se bazează pe analiza fluxului de energie şi astfel


nu pot fi observate caracteristicile dinamice ale sistemelor. Apariţia Phasor Measurement
Units (PMUs) rezolvă această problemă, deoarece toate marimile masurate de un PMU
au ataşat un identificator temporal generat de un ceas Global Positioning System (GPS)
şi asigură măsurări sincronizate pentru diferite locaţii în raport cu destinaţia dorită,
cunoscute şi drept concentrator de date ale fazorilor (PDC-Phase Data Concentrator)

INSTRUMENTAŢIE ŞI SISTEME AVANSATE DE MĂSURARE (ISM)


Probleme avansate de măsurare şi estimare în instrumentaţie

From IEEE Instrumentation & Measurement Society Educational Video Tutorial


System, “Uncertainty in Measurement - Tutorial” http//www.ieee-ims.com/evts
author: Professor Alessandro Ferrero

INSTRUMENTAŢIE ŞI SISTEME AVANSATE DE MĂSURARE (ISM)


Probleme avansate de măsurare şi estimare în instrumentaţie

A generic measurement system:

I
C.T. S.C. A/D y[n]
Processing
U Unit
V.T. S.C. A/D

D/A

y(t)

INSTRUMENTAŢIE ŞI SISTEME AVANSATE DE MĂSURARE (ISM)


Probleme avansate de măsurare şi estimare în instrumentaţie

I
C.T. S.C. A/D y[n]
Processing
U Unit
V.T. S.C. A/D

D/A

y(t)

INSTRUMENTAŢIE ŞI SISTEME AVANSATE DE MĂSURARE (ISM)


Probleme avansate de măsurare şi estimare în instrumentaţie

I
C.T. S.C. A/D y[n]
Processing
U Unit
V.T. S.C. A/D

D/A

y(t)

INSTRUMENTAŢIE ŞI SISTEME AVANSATE DE MĂSURARE (ISM)


Probleme avansate de măsurare şi estimare în instrumentaţie

I
C.T. S.C. A/D
Processing
U Unit
V.T. S.C. A/D

D/A

INSTRUMENTAŢIE ŞI SISTEME AVANSATE DE MĂSURARE (ISM)


Probleme avansate de măsurare şi estimare în instrumentaţie

I
C.T. S.C. A/D
Processing
U Unit
V.T. S.C. A/D

D/A

INSTRUMENTAŢIE ŞI SISTEME AVANSATE DE MĂSURARE (ISM)


Probleme avansate de măsurare şi estimare în instrumentaţie

I
C.T. S.C. A/D y[n]
Processing
U Unit
V.T. S.C. A/D

D/A

y(t)

INSTRUMENTAŢIE ŞI SISTEME AVANSATE DE MĂSURARE (ISM)


Probleme avansate de măsurare şi estimare în instrumentaţie

I
C.T. S.C. A/D y[n]
Processing
U Unit
V.T. S.C. A/D

GPS A/D D/A

y(t)

Clock
uncertainty
INSTRUMENTAŢIE ŞI SISTEME AVANSATE DE MĂSURARE (ISM)
Probleme avansate de măsurare şi estimare în instrumentaţie

INSTRUMENTAŢIE ŞI SISTEME AVANSATE DE MĂSURARE (ISM)


Probleme avansate de măsurare şi estimare în instrumentaţie

INSTRUMENTAŢIE ŞI SISTEME AVANSATE DE MĂSURARE (ISM)


Probleme avansate de măsurare şi estimare în instrumentaţie

INSTRUMENTAŢIE ŞI SISTEME AVANSATE DE MĂSURARE (ISM)


Probleme avansate de măsurare şi estimare în instrumentaţie

INSTRUMENTAŢIE ŞI SISTEME AVANSATE DE MĂSURARE (ISM)


Probleme avansate de măsurare şi estimare în instrumentaţie

INSTRUMENTAŢIE ŞI SISTEME AVANSATE DE MĂSURARE (ISM)


Probleme avansate de măsurare şi estimare în instrumentaţie

INSTRUMENTAŢIE ŞI SISTEME AVANSATE DE MĂSURARE (ISM)


Probleme avansate de măsurare şi estimare în instrumentaţie

INSTRUMENTAŢIE ŞI SISTEME AVANSATE DE MĂSURARE (ISM)


Probleme avansate de măsurare şi estimare în instrumentaţie

INSTRUMENTAŢIE ŞI SISTEME AVANSATE DE MĂSURARE (ISM)


Probleme avansate de măsurare şi estimare în instrumentaţie

INSTRUMENTAŢIE ŞI SISTEME AVANSATE DE MĂSURARE (ISM)


Probleme avansate de măsurare şi estimare în instrumentaţie

Propagation
D/A Td delay

Routing Supervising unit


Delay

INSTRUMENTAŢIE ŞI SISTEME AVANSATE DE MĂSURARE (ISM)


Probleme avansate de măsurare şi estimare în instrumentaţie

Td: serial delay + between packet delay;

Exemplu numeric [from Stalhut, Browne, Heydt, Vittal: Latency viewed as a


Stochastic Process and its impact on Wide Area Power System Control Signals,
IEEE Trans. on Power Systems, Febr. 2008]:

Data rate of 50Mbps, 1000km, router rate 50Mbps, between packet delay 0s,

packet size 200 byte, average number of measurements/area: 800; average delay

time: 20.7ms; dispersion 2.09*10-5 [s2].

INSTRUMENTAŢIE ŞI SISTEME AVANSATE DE MĂSURARE (ISM)