Sunteți pe pagina 1din 19

Geografia României

Clasa a VIII-a

PODIȘUL
DOBROGEI
PODIȘUL DOBROGEI
Poziția geografică și limitele
Așezare: în sud-estul țării
Limite:
N - Dunărea şi Delta Dunării
S - Granița cu Bulgaria
E – Marea Neagră
V- Dunărea
Caracteristicile reliefului
 Geneză: - orogeneza hercinică a format munţii Măcinului
- orogeneza caledoniană (cea mai veche de
pe teritoriul României ) a format podişul
Casimcei;
- restul podişului s-a format prin depunere de
sedimente;
 petrografie: granite, calcare, gresii, șisturi verzi ( cele
mai vechi formațiuni geologice din România ), loess;
 altitudinea maximă se înregistrează în munții Măcinului,
vf. Greci de 467m;
 Prezenţa reliefului carstic (pe calcare) şi crovuri(pe
loess)
Crovuri
Relief carstic

Peştera Liliecilor
Subdiviziuni
A. Masivul (Podişul) Dobrogei de Nord -
- se întinde de la Dunăre şi Delta Dunării în N şi
până la aliniamentul Hârşova-Capul Midia în S
Cuprinde :
• munţii Măcinului
• culmea Niculitel
• dealurile Tulcei
• depresiunea Nalbant
• podisul Babadagului
• podişul Casimcei
Munţii Măcinului
Munţii Măcinului
Podișul Casimcei
Podişul Casimcei
Depresiunea Nalbant

Podişul Babadag
Dealurile Tulcei
Dealurile Tulcei
Subdiviziuni
B. Podişul Dobrogei de Sud- se întinde de
la aliniamentul Hârşova Capul Midia în N şi
până la graniţa cu Bulgaria în S
Cuprinde :
• podişul Medgidiei
• podişul Mangaliei
• podişul Negru-Vodă
• podişul Oltinei
• canalul Dunăre-Marea Neagră
Podişul Medgidiei

Podişul Mangaliei
Podişul Oltinei

Podişul Negru-Vodă
Canalul Dunăre-Marea Neagră
Canalul Dunăre-Marea Neagră leagă portul Cernavodă de Constanţa
având o lungime de 64 km.
Cu ajutorul acestuia se scurtează drumul spre portul maritim Constanţa
cu 400 km.
Canalul Dunăre-Marea Neagră este parte componentă a importantei căi
navigabile europene dintre Marea Neagră și Marea
Nordului (prin Canalul Rin-Main-Dunăre).