Sunteți pe pagina 1din 25

CHIMIA ȘI CULOAREA

Tema : Chimia și culoarea ; 
Coloranți
Cum ar fi fost viața dacă nu ar fi 
existat culorile? Ce lume ar fi fost 
decât în alb și negru, fără albastrul 
cerului, verdele ierbii, galbenul 
soarelui? Cum ar fi fost viața fără 
momente ca: amurgul, răsăritul, 
curcubeul care apare dupa ploaie și 
alte momente pline de culoare ce ne 
încântă privirea? Cum ar fi fost viața 
dacă nu ar fi existat culoarea în 
alimente și pe pereții caselor 
noastre? Cine ar fi mâncat o 
prăjitură? Cine ar fi stat într­o 
încăpere cu pereții negri?
CUPRINS
1. Chimia și culoarea
2. Culori primare, binare și terțiale
3. Coloranți
 Structura unui colorant

 Grupe cromofore și auxocrome

 Clasificarea coloranților

 Proprietățile tehnologic­funcționale ale 
coloranților naturali
4. Vopsele
5. Știați că..
6. Bibliografie
 Chimia este una din științele fundamentale, care studiază 
substanțele cu structura și proprietățile lor, urmărind în 
același timp modificările produse asupra acestora de 
reacțiile chimice. Întrucât toate substanțele sunt compuse 
din atomi, capabili să formeze molecule, studiul chimiei se 
axează în general pe interdependența dintre atomi și 
molecule.

 Culoarea reprezintă totalitatea radiațiilor de lumină de 
diferite frecvențe pe care le reflectă corpurile și care 
creează asupra retinei o impresie specifică. Multe 
substanțe cu aceeași compoziție chimică, dar cu altă 
structură sau configurație, pot avea culori diferite. 
Culoarea corpurilor depinde de doi factori: lungimea de 
undă a luminii care cade pe corp și modul cum lumina este 
absorbită de corp.
CULORI PRIMARE, BINARE ȘI 
TERȚIALE
 Culorile primare sunt acele culori 
care pot produce prin amestec orice 
altă culoare din spectrul vizibil. 
Trei culori primare formează 
un sistem de culori : RGB (roșu, 
verde și albastru ), CMY (bleu, 
mangenta si galben).
 Culorile binare se obţin prin 
amestecul în cantităţi egale a 
două culori primare din sistemul de 
culori respectiv. 
 Prin amestecul în cantităţi egale a 
unei culori primare şi a unei culori 
binare din setul RYB se obţine 
o culoare terţială. Culorile terţiale 
RYB sunt în număr de 6 : galben­
portocaliu, roşu­portocaliu, roşu­
violet, albastru­violet, albastru­
verde, galben­verde.
Setul de culori 
primare RGB
Setul de culori 
primare RYB

Setul de 
culori 
primare 
CMY
Coloranții sunt substanțe organice sintetice sau 
naturale, care au culoare proprie și care au 
proprietatea de a colora substraturile pe care 
sunt aplicate (textile, ceramică, piele, hârtie etc.), 
rezistând în timp la lumină, spălare și frecare.

Culoarea substanțelor se datorează prezenței în moleculă 
a unor grupe de atomi, numite grupe cromofore care 
absorb selectiv diferite radiații ale luminii. 

În general, existența culorii este legată de prezența 
dublelor legături conjugate într­o moleculă. Substanțele 
care conțin în molecula lor unul sau mai mulți 
cromofori se numesc cromogene și sunt colorate. 
Pentru ca o substanță colorată să devină și colorantă 
trebuie să conțină în moleculă și alte grupe numite 
auxocrome. Grupele auxocrome imprimă substanței 
proprietatea de a colora. 
STRUCTURA UNUI COLORANT
Un colorant conține:
1. Un schelet format din nuclee 
aromatice
2. Una sau mai multe grupări cromofore
3. Una sau mai multe grupe auxocrome
4. Una sau mai multe grupe 
solubilizante (favorizează 
solubilizarea coloranților insolubili în 
apă) : ­SO3 , 
­COOH
Cele mai importante grupe cromofore sunt:
a) Grupa nitrozo :  ­N = O

b) Grupa nitro : ­ NO2

c) Grupa azo : ­N = N­

d) Grupa cetonica : ­C = O

e) Dubla legatura : >C = C<

Grupe auxocrome:
f) Grupa amino : ­NH2

g) Grupa metoxi : ­O­CH3

h) Grupa hidroxil : ­OH
CLASIFICAREA COLORANȚILOR
I. Dupa proveniență:
a) Coloranți naturali (garanta, indigoul, turnesolul)
b) Coloranți sintetici
II. Dupa structura lor chimică
a) Coloranți azoici ( conține grupe azo: ­N=N­ ) : 
roșul de Congo, tartrazina, galben de metil, E110
b) Coloranți antrachinonici
c) Coloranți trifenilmetanici
 Fenoftaleina

 Timolftaleina

d) Coloranți indantrenic
e) Coloranți de indigo
f) Coloranți de sulf
III. După proprietățile lor tinctoriale ( comportarea 
în vopsiturii) 
a) Coloranți bazici (azotici, trifenilmetanici):
­ conțin grupe animo –HN2 libere
­ vopsesc fibrele proteice 
b) Coloranți acizi (acizi, antrachinonici):
­ au în molecula lor grupe sullfonice –SO3H , 
hidroxil –OH sau carboxil –COOH
­ Vopsesc fibrele proteice în soluție slab acidă
c) Coloranți substantivi (coloranți de cadă, de 
mordant, de developare, alimentari)
 Au proprietatea de a vopsi fibrele proteice și 
mai ales cele celulozice fără o tratare prealabilă
PROPRIETĂȚILE TEHNOLOGIC­
FUNCȚIONALE ALE COLORANȚILOR 
NATURALI

1. SOLUBILITATEA

2. STABILITATEA LA pH : pH­ul 
Influențează solubilitatea, tenta 
culorii și stabilitatea

3. STABILITATEA TERMICA
Unii coloranți naturali necesită utilizarea unor 
antioxidanți, așa cum este cazul carotenilor, 
deoarece creșterea temperaturii accelerează 
procesele de oxidare.
VOPSELE
Materialele de vopsire constituie totalitatea 
materialelor care se aplică prin diverse 
procedee pe suprafețe diferite în vederea 
protejării acestora de efectele distructive 
provocate de agenți atmosferici (acțiunea 
luminii, umiditate , agenții chimici ,etc.)
Vopselele sunt amestecuri alcătuite din 
următoarele componente:

a) O rasina sintectică ( care acționează ca un 
liant )

b) Pigmentul  ( care conferă culoarea vopselei 
)

c) Un ulei sicativ ( care formează prin 
polimerizare o peliculă rezistentă )

d) Un mediu de dispersie ( format dintr­un 
amestec ce conține o fracțiune de la 
distilarea petrolului, esteri, cetone, etc. )
Clasificarea vopselelor:

Vopselele se pot clasifica în:

a) Vopsele cu clei : 
 suspensii de pigmenți cu un adaos de clei animal

 Sunt folosite la vopsirea suprafeței tencuite, 
cimentate, etc.

b) Vopsele de ulei:
 Suspensii de pigmenți în firnisuri sau uleiuri sicative

 Sunt folosite la vopsirea metalelor și suprafețelor de 
lemn
 Peliculele formate sunt stabile față de factorii 
atmosferici
c) Vopsele cu lac:
 Suspensii formate din pigmenți și din lac de ulei ( 
în calitate de liant)
 Sunt folosite la acoperirea suprafetelor metalice 
și de lemn
 Se caracterizează prin luciu puternic și 
stabilitate față de diverși agenți negativi
PRODUSE AUXILIARE CARE INTRĂ ÎN 
COMPOZIȚIA MATERIALELOR DE VOPSIRE

Produsele auxiliare au rolul de a influența unele 
deficiențe specifice materiilor prime utilizate și de a 
împiedica unele procese nefavorabile.

Produsele auxiliare se clasifică în mai multe grupe:
a) Agenți stabilizatori

b) Agenți de dispersie

c) Agenți de umectare

d) Agenți antispumanți

e) Agenți antioxidanți

f) Agenți de matisare
g) Agenți împotriva scurgerii
ȘTIAȚI CĂ..
 Prima cultură antică care a avut un cuvânt pentru 
culoarea albastru a fost cea egipteană? Egiptenii au fost 
primii care au produs și pigmentul albastru, practic cu 
4.500 de ani în urmă

 Sângele homarilor nu are culoare, dar atunci când intră 
în contact cu oxigenul, devine albastru?

 Primul colorant chimic a fost negrul de anilină obtinut 
de William Henry Perkin  în 1856, prin oxidarea anilinei 
cu bicromat de potasiu?

 Cel mai vechi colorant natural este purpura antică, de 
culoare roșie, extras din anumite specii de melci 
marini?
STIATI CA..

 În 1882 R.Koch a descoperit albastru de metilen cu 
ajutorul lui bacilul tuberculozei?

 Albastru de metilen este un colorant bazic și se 
folosește în medicină la antiseptic și ca agent de 
colorare a germenilor patogeni?

 Vopselele pe bază de apă au fost descoperite pe 
sulurile de papirus din Egiptul Antic, precum și în 
picturile timpurii din China?

 Până în anii ’50, vopselele erau folosite exclusiv de 
cei bogați, acestea fiind foarte rare și scumpe?
BIBLIOGRAFIE
 http://chemistrywork.wordpress.com/2012/06/10/col
oranti­naturali­si­sintetici­vopselele/

 http://www.referatele.com/referate/chimie/online2
/Coloranti­­­Clasificarea­colorantilor­referatele
­com.php

 https://despretot.info/culori­primare­culori­binare­
culori­reci/

 http://www.tex.tuiasi.ro/biblioteca/carti/CU
RSURI/Prof.%20Dr.%20Ing.%20Augustin%20Muresa
n/Curs%20nr.1­2.%20%20Notiuni%20introductive
SFARȘI
Mulțumim 
pentru
 atenție!