Sunteți pe pagina 1din 16

INSTRUIREA VIZITATORILOR

 ACCIDENT
DE MUNCA
 INCENDII
 CUTREMURE
Instruirea vizitatorilor

Angajatorul se va asigura că salariaţii din


întreprinderi şi/sau unităţi din exterior, care
desfăşoară activităţi în întreprinderea şi/sau
unitatea proprie, au primit instrucţiuni
adecvate referitoare la riscurile legate de
securitate şi sănătate în muncă, pe durata
desfăşurării activităţilor.
Instruirea vizitatorilor

• Instruirea se consemnează în fişa de instruire


colectivă, conform modelului prezentat în
anexa nr. 12 din HG 1425/2006.
Factori de risc identificati

 ELECTROCUTARE

 CADERE LA
ACELASI NIVEL
(IMPIEDICARE,
ALUNECARE)
SE INTERZICE!
 Orice intervenţie la instalaţia
electrică a biroului sau a
echipamentelor de birou !
 Intervenţiile la instalaţiile electrice se
efectuează numai de
electricianul societatii.
Circulatia in incinta societatii

 Circulati cu atentie !
 Respectati indicatoarele!
 Nu intrati in zonele cu acces limitat!
Prevenirea incendiilor:

 Nu utilizaţi focul
deschis în locuri cu
pericol de incendiu;
 Nu fumaţi acolo unde
este interzis;
 Nu folosiţi consumatori
electrici cu defecţiuni;
 Nu îngreunaţi accesul
la mijloacele de
intervenţie.
EVACUARE ÎN CAZ DE INCENDIU:

 Urmaţi indicatoarele de
evacuare şi
instrucţiunile ghidului;
 Evacuaţi persoanele
accidentate;
 Nu reveniţi la locul
incendiului decât
chemaţi;
ÎN CAZ DE INCENDIU:

 Păstraţi-vă calmul, alertaţi


personalul din jur;
 Anunţaţi incendiul la pompieri –
112;
 Atacaţi focul cu stingătoarele;
 În fum şi căldură respiraţi cât
mai aproape de sol;
 Folosiţi hidrantul de incendiu;
 Acţionaţi alarma de incendiu;
 Îndreptaţi-vă spre ieşire;
 Asiguraţi-vă că pasajele,
coridoarele care sunt pentru
evacuare sunt accesibile.
ÎN CAZ DE INCENDIU:

 Salvarea
oamenilor este
prioritară stingerii
focului! Primul
lucru necesar
este evacuarea
persoanelor.
CLASE DE INCENDIU
conform normelor interne si internaţionale

 Clasa A: materiale combustibile solide (lemn, hârtie,


haine, gunoi, plastic, etc.)
 Clasa B: lichide inflamabile (benzină, petrol, gaz,
vopsele, etc.)
 Clasa C: gaze inflamabile (gaz metan, propan,
butan, hidrogen, etc.)
 Clasa D: metale inflamabile (potasiu, sodiu,
aluminiu, magneziu, etc.)
 Instalaţii electrice: (întrerupătoare, motoare,
transformatoare etc.)
TIPURI DE STINGĂTOARE DE
INCENDIU

STINGĂTOARE PORTABILE CU
DIOXID DE CARBON
 Stingătoarele cu dioxid de carbon sunt utilizate
la stingerea incendiilor din clasele, B (lichide
inflamabile), C (gaze inflamabile), şi E (Instalaţii
electrice), in spaţii interioare şi exterioare. Se
utilizează pentru echipamente electrice aflate
sub tensiune mai mica de 1000 V.
TIPURI DE STINGĂTOARE DE
INCENDIU

STINGĂTOARE PORTABILE CU
SPUMĂ MECANICĂ
 Stingătoarele presurizate pe bază de spumă
sunt utilizate cu mare eficienţă pentru stingerea
începutului de incendiu la focare de tip A
(materiale combustibile solide), B (lichide
inflamabile).
 Agentul de stingere utilizat este spuma.
TIPURI DE STINGĂTOARE DE
INCENDIU

STINGĂTOARE PORTABILE CU
PULBERE
 Cele mai utilizate stingătoare sunt cele care au
ca agent de stingere pulberea, acestea
acoperind toata gama de clase de incendii A
(materiale combustibile solide), B (lichide
inflamabile), C (gaze inflamabile), D (metale
inflamabile).Se utilizează pentru echipamente
electrice aflate sub tensiune mai mica de 1000V.
ÎN CAZ DE CUTREMUR:

 Păstraţi-vă calmul şi
adăpostiţi-vă sub grinzi
sau tocuri de uşă;
 Nu fugiţi pe scări;
 Protejaţi-vă capul;
 Nu circulaţi pe lângă
clădiri;
 Părăsiţi clădirea numai
după încetarea
cutremurului.
 Mulţumim
pentru
timpul
acordat!