Sunteți pe pagina 1din 42

EXPEDIȚIA INTERNAȚIONALĂ

DE MĂRFURI ÎN SISTEM
INTERMODAL ȘI
MULTIMODAL
1. Intermodalismul
2. Multimodalismul
3. Containerizarea
3. Managementul transportului intermodal
Selectarea și combinarea modurilor de transport
Fluxul de mărfuri în expedițiile internaționale
• Expediția internațională de mărfuri este o activitate
complexă deoarece implică mai multe mijloace de
transport și presupune distanțe mari cu parcurgerea
mai multor țări.
• Expediția internațională are la bază două opțiuni:
– Serviciu direct de expediție:
• Origine – destinație (OD-origin to destination) - dintr-un punct în
altul fără oprire
• De obicei pe rute regionale, între țări vecine
• Presupune un singur mod de transport implicat în contract.
– Serviciu indirect de expediție:
• Serviciul presupune transbord și implicarea mai multor forme de
transport – intermodalism/multimodalism
• Există opriri pentru transbord - operarea mărfurilor dintr-un mijloc
de transport în altul
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
1. Intermodalismul

• Intermodalismul reprezintă un sistem integrat de


transport caracterizat prin următoarele particularități:
– Utilizează cel puțin două moduri de transport diferite în
cadrul deplasării bunurilor de la punctul de origine la punctul
de destinație, în cadrul unui lanț integrat de transport.
– Este deservit de o tehnologie specifică de operare,
planificare și management.
– Utilizează tehnici specializate de transfer al mărfurilor între
diferite mijloace de transport, facilitând transportul bunurilor
între mijloace diferite.
– Cea mai semnificativă dezvoltare a intermodalismului a fost
unitizarea sub forma containerizării.
2. Multimodalismul
• Multimodalismul reprezintă un sistem integrat de transport
care utilizează cel puțin două moduri de transport, fiind
reglementat de un contract unic de derulare a expediției,
având următoarele particularități:
– Utilizează cel puțin două moduri de transport diferite în cadrul
deplasării bunurilor de la punctul de origine la punctul de
destinație situat în altă țară, în cadrul unui lanț integrat de
transport, din care de obicei, unul este pe apă.
– Este deservit de o tehnologie specifică de operare, firmele de
expediție având un rol fundamental in standardizarea procedurilor
și distribuția fluxului de mărfuri.
– Utilizează tehnici specializate de transfer al mărfurilor între
diferite mijloace de transport, facilitând transportul bunurilor
între mijloace diferite.
– Este reglementat prin Convenția Națiunilor Unite pentru
Transportul Internațional al Bunurilor în Sistem Multimodal,
aprobat la Geneva in 28 mai 1980.
2. Multimodalismul (cont.)
Convenția Națiunilor Unite pentru Transportul
Internațional al Bunurilor în Sistem Multimodal,
Definiții:
1. MTO – Multimodal transport operator (operatorul
de transport multimodal) reprezintă persoana care,
în nume personal sau prin mandatar, se angajează
față de clienții săi, printr-un contract unitar, să
răspundă integral de transportul unor bunuri
expediate între două puncte de destinație aflate în
țări diferite, utilizând pentru aceasta mai mult de
două forme de transport. MTO își asumă contractul
în calitate de titular principal și nu de agent sau
intermediar.
2. Multimodalismul (cont.)
Convenția Națiunilor Unite pentru Transportul
Internațional al Bunurilor în Sistem Multimodal,
Definiții:
2. MTC – Multimodal transport contract (contractul
de transport multimodal) reprezintă contractul prin
care MTO își asumă răspunderea transportului
multimodal, cu descrierea obligațiilor față de clienții
săi, până la punctul de destinație, în schimbul unui
tarif de expediție de mărfuri.
2. Multimodalismul (cont.)
Convenția Națiunilor Unite pentru Transportul
Internațional al Bunurilor în Sistem Multimodal,
Definiții:
3. Consignor (expeditor) reprezintă partea
contractuală pentru care sau în numele căreia, are
loc expedierea de bunuri în cadrul unui contract
multimodal încheiat cu MTO.
4. Consignee (destinatar) reprezintă destinatarul
bunurilor expediate în cadrul contractului de
transport multimodal.
2. Multimodalismul (cont.)
Multimodal Transport Document - Documentul de
transport multimodal (Multimodal Bill of Lading –
MB/L), îmbracă mai multe forme standardizate (Ex:
BIMCO Multimodal B/L) și poate fi de două tipuri în
funcție de regimul său juridic:
- MB/L negociabil – poate fi transferat sau remis
(andosat) către un alt titular ca titlu de valoare sau
către purtătorul nenominalizat al titlului;
- MB/L ne-negociabil – nu poate fi utilizat ca titlu
(hârtie) de valoare.
Exemplu
document
de transport
multimodal:
BIMCO
Multimodal
B/L
negociabil
Modelul lanțului de transport
Intermodal/multimodal

Transfer

Conexiune tp. Conexiune tp.


Unitizare De-unitizare

Distribuție Local ă/ Regională


Distribuție Natională / Internatională
Transport în terminal
Modelul rețelelor de transport
Multimodal /Intermodal
Multimodal Point-to-Point Network Intermodal Integrated Network
C C
A A
B B Transshipment

Rail

Road

D D Transshipment
F F
E E
3. Containerizarea

• Containerul:
– Unitate de sarcină și încărcare, utilizată în transportul pe
mai multe mijloace.
– Poate fi utilizat/manipulat în sistemul transporturilor
maritime, fluviale, aeriene și terestre.
– Este cea mai importantă formă de unitizare a mărfurilor
în sistemul intermodal/multimodal.
– Dimensiunea de referință este Twenty-foot Equivalent
Unit (TEU).
– Cel mai des utilizate sunt containerele de 20 și, mai ales,
de 40 de picioare (12 metri)
40-Foot Containers Doublestacked on
a Rail Car
3. Containerizarea (cont.)
• Avantajele containerelor:
– Unitate standard de transport:
• Poate fi manipulată/transportata oriunde în lume (cf. ISO standard).
• Toate sectoarele industriale utilizează aceste unități standard.
• Au fost dezvoltate unități speciale de transport (nave, vagoane,
camioane).
– Flexibilitatea utilizării:
• Poate fi transportată o gamă largă de mărfuri de la materii prime,
bunuri HiTech și până la mașini sau produse congelate.
• Pot fi transportate și mărfuri lichide (produse chimice și petroliere).
• Pot fi transportate produse congelate sau refrigetare (“Reefers”).
– Management:
• Coduri unice de marcare și identificare.
• Urmărirea facilă a parcursului și operațiunilor.
3. Containerizarea (cont.)
– Costuri:
• Costuri reduse de transport.
– Viteză:
• Operațiunile de transbord și manipulare sunt rapide.
• Navele portcontainer sunt cu 35% mai rapide decât alte tipuri de
nave pentru mf. generale (19 noduri versus 14 noduri).
– Depozitare:
• Reprezintă practic ”magazii mobile” – reduce costurile cu inventarul.
• Lotizarea este simplă și facilă tehnic.
• Pot fi stivuite pe nave, vagoane sau pe cap tractor.
– Securitate:
• Conținutul containerului este necunoscut transportatorului.
• Poate fi deschis doar la destinație, în prezența vămii.
• Deteriorarea, pierderile, vandalizarea, respectiv posibilitatea
reducerii valorii mărfurilor este mai puțin frecventă.
3. Containerizarea (cont.)
• Dezavantajele containerizării:
– Consum mare de spațiu.
– Costuri mari cu infrastructura:
• Mijloace de manipulare (giant cranes), facilități de depozitare, centre
de încărcare, căi de acces pe apă și uscat și alte investiții majore din
partea autorităților.
– Aglomerare la operare și blocare temporară.
– Managementul logistic:
• Este necesară monitorizarea și urmărirea fizică a fiecărui container.
– Posibilitatea transportului în ”gol”.
– Comerț ilicit:
• Poate fi utilizat, grație confidențialității la transport, pentru traficul
de arme, persoane, droguri, inclusiv în scopuri teroriste.
Evoluția navelor portcontainer
First Generation (1956-1970) Length Draft TEU
Converted Cargo Vessel 135 m 500
<9m
Converted Tanker 200 m 800
Second Generation (1970-1980)
1,000 –
Cellular Containership 215 m 10 m 2,500
Third Generation (1980-1988)

250 m 3,000
Panamax Class 11-12 m

290 m 4,000

Fourth Generation (1988-2000)


Post Panamax 275 – 4,000 –
305 m 11-13 m 5,000

Fifth Generation (2000-?)


Post Panamax Plus
5,000 –
335 m 13-14 m
8,000
Stacked 40-Foot Containers
20-Foot Container on Truck
20-Foot Tank Containers
40’ Reefer
“Kegger”
4th Generation Containership
4. Selectarea și combinarea modurilor
de transport
• Opțiunea modală:
– Decizia privind opțiunea modală are la bază analiza relației
dintre costurile de transport, distanță și mijlocul de
transportul la dispoziție, astfel:
• Transportul rutier pentru distanțe mici (până la 500 km).
• Transport feroviar pentru distanțe medii (până la 500 - 750 km)..
• Transportul naval pentru distanțe lungi (peste750 km).
– Intermodalism:
• The opportunity to combine modes.
• Find a less costly alternative than an unimodal solution.
– Efficiency of contemporary transport systems:
• Capacity to route freight.
• Capacity to transship it.
Relația dintre distanță, varianta de
transport și costurile de transport
Costul transportului per unitate

Cost tp.rutier Cost tp.feroviar


Rutier
Cost tp. maritim

Feroviar Maritim

D1 D2 Distanța
Combinații intermodale/multimodale (cont.)
Combinații intermodale/multimodale (cont.)
• Cele mai utilizarea combinații sunt cele din tabelul
de mai jos, detaliate pentru ridicare, transport pe
distanță lungă și livrare :
Pick up Linehaul Delivery
Truck Air Truck
Truck or rail Ocean Truck or rail
Truck Rail Truck

• În funcție de particularitățile contractului,


expeditorul are la dispoziție variantele de mai sus,
pentru cele trei faze ale expediției (ridicare,
transport și livrare).
Combinații intermodale/multimodale (cont.)
În cazul transportului multimodal există următoarele
sisteme principale de expediție:
1. Land/Sea/Land
2. Road/Air/Road
3. Sea/Air/Sea
4. Rail/road/inland waterways/sea
Combinații intermodale/multimodale (cont.)
• În cazul transportului multimodal care utilizează
expediția maritimă există următoarele sisteme de
expediție la scară internațională:
– Land bridge (punte pe uscat): deplasarea de la un port
maritim la altul înlocuind transportul maritim cu
transportul pe uscat sau invers – variantă sea/land sau o
rută sea/land/sea.
• Există două rute land bridge:
– Asia-America-Europe
» Calea ferată este înlocuită prin traversarea Canalului Panama
» Timp mai scurt de tranzit, cantități mari de marfă
– Asia (Japan, Southeast Asia)-Europe
» Înlocuiește ruta feroviară Trans-Siberian care traversează Russia cu
un voiaj în jurul Capului Bunei speranțe sau prin Canalul Suez
Combinații intermodale/multimodale (cont.)
– Mini-bridge (mini conexiune)
• Un port este originea sau destinația, calea ferată este pentru
transportul intern iar transportul maritim este utilizat pentru
transportul de linie – tip sea/land
– Examplu: Seattle până la Baltimore via feroviar, cuplate cu un voiaj
maritim din Baltimore la Rotterdam (called an ocean focused mini-
bridge)
– Micro-bridge (micro conexiune)
• Similar cazului mini-bridge exceptând faptul că punctul de
origine ar fi un port interior – tip sea/land
– Examplu: St. Louis la Baltimore via feroviară conectat cu un voiaj
maritim din Baltimore la Rotterdam
Opțiuni expediții maritime
– L.A.S.H. (Lighter Aboard Ship)
– Transportul LASH este o combinaţie de transport maritim lung şi de
transport pe căi navigabile interioare.
» Un exemplu este ruta de transport care porneste în Germania și
ajunge la porturile Mississippi caz în care barjele navighează în jos
pe Rin, Elba sau Weser (Germania), sunt încărcate pe nave
portcontainer LASH în Rotterdam, Hamburg sau Bremen, apoi sunt
transportate peste Atlantic, doar pentru a fi descărcate la un port-
deltă Mississippi sau pentru a naviga în amonte în SUA.

– Piggyback (”cărăușie clasică” rutier/feroviar)


– Acesta este un sistem de transport multimodal de unitizat, o
combinaţie de transport rutier şi feroviar. Acesta a devenit popular
deoarece combină viteza şi fiabilitatea feroviară pe distanțe lungi cu
flexibilitatea ”door-to-door” a transportului rutier utilizat cu precădere
pentru colectare şi livrare. Mărfurile sunt încărcate în trailere şi aduse
de tiruri la gara, considerate puncte de colectare și distribuție.
Sistemul de transport multimodal

Componentele sistemului de tp. multimodal:


• Baza fizică de mișcare, transport, manipulare;
• Sistemul comercial de reglementare a serviciilor;
• Coordonarea și managementul transporturilor;
• Fluxul de informații;
• Rețeaua transportatorilor.
Managementul planificării activităților de
transport
Managementul operațional al transporturilor în
companii
• Controlul funcțional al transporturilor – stabilirea
departamentului responsabil cu
transportul/expedierea mărfurilor

• Stabilirea termenilor comerciali privind vânzarea


mărfurilor – condiția de livrare INCOTERMS 2010 –
exemplu pentru FOB
– Free-on-board (FOB) Origin
– FOB destination
Responsabilități și termenii de plată în clauza FOB -
exemplu
• Decizia de externalizare a funcțiunii de transport

– Firma au de ales între două variante:


• Fie aleg poziția “make” (execută singură
transporturile)
• Fie aleg poziția “buy” (externalizează serviciile).
În cele mai multe cazuri:
– Expeditorii comerciali adoptă poziția “buy”
– Flotele comerciale private adoptă poziția “make”
– Exportatorii sau proprietarii de marfă care expediază mărfuri
adoptă poziția “buy”
– Furnizorii de servicii externe - Third-party logistics (3PL) adoptă
poziția “buy”
• Selecția variantei modale – depinde de următoarele criterii:
– Accesibilitate
• Avantaj în accesibilitate: Autovehiculele rutiere
• Dezavantaj în accesibilitate : Aer, feroviar și apă
– Timp de tranzit
• Avantaj: Autovehiculele rutiere și aer
• Dezavantaj: Feroviar, apă și conducte
– Operare și fiabilitate
• Avantaj: Autovehiculele rutiere și aer
• Dezavantaj: Feroviar și apă
– Siguranța mărfurilor
• Avantaj: Transport aerian și rutier
• Dezavantaj: Transport feroviar și pe apă
– Costuri
• Avantaj: Transport feroviar și pe apă
• Dezavantaj: Transport aerian și rutier
Comparație între capabilitățile formelor modale de transport
Model de evaluare a formelor de transport

• Selectarea cărăușului/expeditorului
– Selectarea transportatorului individual (intermodalism) sau a
expeditorului (multimodalism).
– Aplicarea principiilor selecției mijlocului de transport și a
furnizorilor de sevicii de transport.

• Negocierea tarifului de expediție/transport


– Se vor centraliza loturile de transport în vederea lotizării.
– Vor fi dezvoltate relații contractuale pe durată lungă.
Transportation Performance Scorecard

S-ar putea să vă placă și